Organizing Financial Rebellion

A group of international economist and finacial expert has set up a project called “World Wide Initiativ to End Financial Fraud”. The project has one goal; to end the global central bank system. The group has one weapon; knowledge.

“At this current time, legislation is being proposed by various heads of states to consolidate the powers of Central Banks. Central Banks are using this crisis to forcefully and rapidly enact laws that will ensure that there is no opposition to their powers for decades to come. We founded this project because today, millions of people desire the truth about this crisis, yet there is a near vacuum in the mass media in reporting the truth.”

Endfinancialfraud.org

(Article in Norwegian, links to sources in English)

En gruppe økonomer og finansfolk har i løpet av året organisert et prosjekt de kaller “World Wide Initiativ To End Financial Fraud”. Prosjektet har ett mål; å avskaffe det globale sentralbanksystemet, Gruppen har ett våpen; kunnskap.


Ifølge nettsiden endfinancialfraud.org har 327 fagfolk og studenter innen økonomi og finans sluttet seg til prosjektet.

Prosjektets grunnlegger og administrative ledere er anonyme fordi de frykter represalier, men flere deltakere har i det siste gått ut i full offentlighet og erklært “krig” mot det de mener er vår tids farligste organiserte bande av okonomiske kriminelle – sentralbankene, i særdeleshet USAs Federal Reserve.

Grunnleggeren av World Wide Initiativ To End Financial Fraud skriver på organisasjonens hjemmeside :

“It is said that from dire, dark times, the greatest light can emerge. This is our opportunity and we must seize it. This is our chance to give voices to those that have remained voiceless throughout this crisis. Knowledge is power, especially in a world of misinformation, and by spreading knowledge, we can create a brighter future for every citizen in this world, rich and poor, young and old. If we don’t take action now, we’ll settle for nothing later.”

Kunnskap er makt

Organisajonen anslår at kun cirka 1 prosent av jordens befolkning forstår hvordan vårt finanssystem fungerer.

Alle som har melder seg til tjeneste forplikter seg til å spre kunnskap om bank- og sentralbanksystemet med hensikt å skape nok engasjement i den brede befolkningen til at sentralbanksystemet blir avskaffet.

– Akkurat nå foreslår statsoverhoder i flere land å innføre nye lover og regler for å konsolidere makten til sentralbankene. Sentralbankene bruker denne krisen hardt og effektivt til å få gjennomført lovendringer som sikrer at de ikke møter noen motstand mot sin virksomhet i lang tid fremover. Vi har startet dette prosjektet fordi det i dag er millioner av mennesker som ønsker sannheten om denne økonomiske krisen, men det er et tilnærmet vakuum i massemediene i forhold til å rapportere sannheten, skriver WWIFF i sitt manifest.

– Uten et nytt monetært system, er alle forsøk på fred, velstand, frihet og felles innsats for å løse den vanskelige situasjonen for hundrevis av millioner av flyktninger, og håndtere den truende sultekatastrofen, umulig, mener denne gruppen av økonomiske fagfolk.

– Ettersom sannheten alltid er sensurert fra toppen og ned, må dette unike initiativet utdanne verdens befolkning om de sanne røttene til finanskrisen, og det må bygges opp et momentum fra bunnen opp på en organisk måte. Vår inspirasjon i prosjektet er den øredøvende stillheten i massemediene om de virkelige opphavsmenn, og den virkelige historien bak den globale økonomiske krisen. Det faktum at de globale aksjemarkedene kan stige samtidig som verdens ledende økonomier er dødelig syke, er et symptom på at dette er svindel. Denne situasjonen vil ikke ende seg, med mindre verdens borgere tar affære nå.

En innsiders bekjennelse

En av dem som nå deltar i opprøret mot sentralbankene er den kjente finanseksperten og forfatteren J.S.Kim.

Kim har studert neurobiologi ved University of Pennsylvania og har to mastergrader fra University of Texas – en MBA og en i statsvitenskap.

Etter utdannelsen begynte han å jobbe for The Private Wealth Management division hos storbanken Wells Fargo. Senere i flere år hos Wall Street-firmaet Smith Barney.

I 2005 startet han sitt eget uavhengige analyse- og investerigsselskap, SmartKnowledge.

Han er i tillegg en av USAa mest leste finansbloggere, og en respektert bidragsyter/kommentator på nettsidene til Reuters, The New York Times, USA Today, The Wall Street Journal, Financial Times og The International Business Times.

Tidligere i år ga han ut boken “Confessions of a Wall Street Insider, a Zen approach to making a fortune from the coming global economic crisis.

I et intervju som ble publisert på finansbloggen Phil’s Favourites nylig forteller han blant annet om sin egen erfaring med bankvesenet.

“I was seeing an unsettling picture of industry excesses. I saw problems developing, for example, with mortgages – no document loans or liar loans. If the loan application didn’t support a mortgage, the loan might be denied at first, but then it was sent through a special process to convert it to a no document loan. Every bank did it. This was not specific to Wells Fargo. All the major U.S. banks had this “don’t ask, don’t tell” policy, so they could say they didn’t know. They either should have known from the start that the mortgages couldn’t be paid back, or they didn’t care because they were making huge commissions up front. So they would make the loans and then slice and dice them up and quickly sell them off.”

Moralsk hasard

J.S. Kim hevder at bankene bevist lot gjeldsboblen utvikle seg fordi de visste at myndighetene ville komme dem til unnsetning når det gikk galt.

– Det har skjedd før – i 1920 – og jeg tror de visste det ville skje igjen. Prosessen med å ta kundenes penger og gjøre dem om til lån som kan gambles med (heads I win, tails taxpayer pays) har en historie som går tilbake til Den Store Depresjonen. Den har det beste fra begge verdener. Belønningen for risiko blir hos bankene toppledere, mens tap blir skjøvet over på skattebetalerne. Dette er et mønster som skjer om og om igjen – nasjoner blir robbet for rikdom til fordel for bankvesenets elite, sier han.

“People do not understand that central banks are formed solely to enrich its owners and that they cause great harm to all citizens of the nations in which they operate. Central banks are a scam a million times greater than Bernard Madoff‘s ponzi scheme.”

J.S.Kim avviser at det hele er en av mange konspirasjonsteorier.

– Jeg er ingen tilhenger av konspirasjonsteorier. Dette handler snarere om at systemet tillater bankfolk å gjøre hva de vil. Banknæringen og media bruker taktikken å kalle folk som mener at “boom and bust“-sykluser er tilsiktet for “konspiratører”. Den enkleste måten for bankfolk å beholde sin makt på er å kalle alle som eksponerer deres umoral og grådighet for gale konspirasjonstullinger.

– Obama er kjøpt og betalt

Her er flere kraftige utsagn fra J.S. Kim:

“President Obama owes the central bankers because they contributed to his campaign and they were responsible for his present position. Obama pulled his cabinet members from Wall Street. His cabinet consists of more power players from Wall Street than any administration in the past several decades.”

“Men like Ben Bernanke and Alan Greenspan are just the face of the U.S. Fed but ultimately not the real decision makers. The owners of the central banks influence global economic policy at meetings such as the G-8, G-20 and Bilderberg group meetings. They get together and make decisions that affect the entire global monetary system.”

“It’s impossible to have free markets and central banks at the same time. The free market will dictate what the interest rate should be, but central banks keep altering it and causing boom bust cycles. They created the housing bubble because interest rates were so low for too long. Whenever central banks artificially suppress interest rates to serve their purposes, a real estate or stock market bubble is inevitable.”

“Fundamental analysis in certain industries, such as the banking industry, is practically useless, since mark to market principles have been suspended and banks are allowed to hide bad assets that literally would expose many of them as bankrupt off-balance sheet.”

“If one truly wants to consider oneself “educated” in matters of our monetary system, one must dig for the truth. I guarantee what one discovers would be shocking to most people.”


Link to originale interview with J.S. Kim.

(Her er en Google-oversettelse til norsk)

Reblog this post [with Zemanta]

8 Comments

Filed under International Econnomic Politics, National Economic Politics