Monthly Archives: November 2009

UniCredit: Double Dip and Oil Shock

Uni Credit makes a broad analysis of the world economy in their latest issue of Friday Note.  The Italian bank sees a U.S. GDP of only 1,0 % first half of 2010, the Eurozone economy will soon make a doble dip, and the prise of oil will rise shaply above 100 dollar a barrel towards 2011.  GDP in industrialized countries will contract by 3½% this year, according to the analysis. Next year, the industrialized countries will post only modest growth.

“For the first time since World War II, global economic activity will, however, fall 1.1% on average for 2009, weighted for purchasing power parities. At market exchange rates, the decline is even twice as strong. For 2010, we expect real GDP to rise 2.9% on a PPP basis. That is, however, clearly below trend.”

UniCredit Market & Investment Banking

Some highlights:


* The US economy exited the worst recession since WWII in 3Q 2009. Real GDP showed pretty robust growth in the summer months of 3% (annual rate). But that is merely “borrowed” growth. We expect an expansion of “only” 1% for the first half of 2010. Support of private consumption is still missing for a self-sustaining upswing. The recovery will, therefore, be W-shaped.”


*  “The Fed is now pursuing a Quantitative Easing Policy. Since the economic upswing should not be sustainable, the US central bank will likely adhere to its current ultra-expansionary monetary policy well into next year. But it could start to tighten verbally at the turn of the year.”


* “Similar to the US, the upswing is not likely to be sustainable. The initial V should soon become a W. On average for 2009, real GDP will nevertheless contract by a whopping 4%. And growth of 0.8% in 2010 is attributable partly to a statistical overhang.”


* We expect oil prices to remain relatively high in the next two years. For 2010, we are raising our estimate for the average price for the year from USD 75 to USD 85 per barrel. For 2011, we expect an average oil price of USD 105 per barrel. As a result, the oil price would reach a higher average for the year than in 2008 (USD 99).


 

Study the full report here:

Comments Off on UniCredit: Double Dip and Oil Shock

Filed under International Econnomic Politics

Dubai: "A Change of Scenery"

The Dubai collaps marks a change of scenery in the financial crisis that’s been lasting for over a year. It’s being compared with the Lehman collaps, and signals new times with new problems. Here’s a collection of the most resent analysis of the situation i The United Arabic Emirates from the worlds leading experts at Goldmans Sachs, Barclays, Standard & Poor’s, Danske Bank, and others. 

 

“Dunai’s default will have serious implications for the global risk trade, especially in emerging markets. Thus far at the time of the writing of this report, the risk trade has begun unwinding with Asian markets having taken a huge hit and S&P futures down over 40 points.”

The Firecracker Report

(Article in Norwegian, links to analysis in English.)

greek-tragedy-and-comedy-masks.jpg

Krisen i Dubai markerer et sceneskifte i den økonomiske krisen som har pågått i over ett år. Dubai-kollapsen blir sammenlignet med Lehman-konkursen , og varsler nye tider med nye problemer. Her er de siste analysene fra Goldman Sachs, Barclays, Moody’s, Paul Krugman, Danske Bank, m.fl.

 

New York Stock Exchange aktivert fredag regel nr.48 i børsforskriftene som gir børsen lov til å stanse handelen i enkeltaksjer eller i hele  markedet dersom volatiliteten blir for stor.

rule-48_0.jpg

NYSE aktiverte regel 48 fire ganger i 2008 (22. og 23. januar, og 11. mars), men den eneste gang den ble brukt var etter kollapsen i Bear Stearns 17. mars i fjor.

Selv om det amerikanske aksjemarkedet var stengt fredag, hoppet volatilitetindeksen VIX over 20 prosent.

Det er bevegelser i rente- og valutamarkedet.

Japanske yen stuper, mens euro styrkes markert.

Prisen på Credit-default Swaps, som brukes for å forsikre statlige gjeldspapirer, på full fart opp i land som Hellas, Latvia og andre som har stor offentlig gjeld og svak økonomi.

Hva som skjer når markedene åpner mandag vet ingen.

Vi får de første signalene når handelen starter i Asia natt til mandag.

(I tilfelle: Her er linken til New York-børsens ”circut breaker”

Tredelt problem

Situasjonen er stadig like uklar etter at nabo-emiraten Abu Dahbi delvis har trukket tilbake sitt løfte om krisehjelp til Dubai.

Problemet er – som Bank of America påpeker – tredelt:

  • Hvem skylder hvor mye til hvem?
  • Når kan man forvente at lånene blir betalt?
  • Hva skjer om de ikke blir betalt?

Analytikere over hele verden sitter i øyeblikket med sine modeller og tabeller for å finne ut hva dette vil medføre og som kan bli worst case scenario.

Vi har samlet noen av de siste analysene og kommentarene fra noen av verdens fremste eksperter.

Her kan du studere dem en etter en.

Siste analyser og kommentarer:

Barclays

–          Nyheten om betalingsproblemer i Dubai kommer som en overraskelse og har fundamentalt endret vårt markedssyn, skriver den britiske storbanken.

”Surprise, surprise”

Paul Krugman

”Dubai or not Dubai”, skriver økonomiprofessor og Nobelprisvinner Paul Krugman på sin blogside i New York Times.

Spørsmålet er hvor mange andre ”Dubai-er” det er blant de sju arabiske emiratene.

”Rashomon in the desert”

Moody’s

Kredittvurderingsbyrået Moody’s reagerte umiddelbart med å nedgradere både de statige og private verdipapirene i Dubai.

Moody’s peker på at mange virksomheter og prosjekter er avhengig av statlige midler.

”Moody’s downgrades Dubai GRI ratings”

Standard & Poor’s

“In our view, such a restructuring may be considered a default under our default criteria, and represents the failure of the Dubai government (not rated) to provide timely financial support to a core government-related entity.”

“Several Dubai Government-Related Entities Downgraded And On Watch Negative Following Debt Restructuring Announcement”

Danske Bank

–          Dubai signaliserer først og fremst et sceneskifte – et skifte som for aksjemarkedet består av nytt focus på bankenes utlånstap etter kreditthjelpen og bankboomen i 2009, skriver Danske Bank.

Sjefanalytiker Morten Kongshaug mener banktapene vil fortsette å vokse utover i s009, og kanskje inn i 2011.

“A Greek tragedy in Dubai”

The Firecracker Report

Risikoanalytikerne som blogger på nettstedet ”The Firecracker Report” har følgende konklusjon:

“DUBAI‟s default will have serious implications for the global risk trade, especially in emerging markets. Thus far at the time of the writing of this report, the risk trade has begun unwinding with Asian markets having taken a huge hit and S&P futures down over 40 points. Given that stock and commodity markets were already feeling heavily overbought, coupled with this crisis, markets could be in for a severe correction (unless of course Dubai announces a rescue plan for bondholders on Monday – unlikely in our opinion). It will be interesting to watch how far the U.S. Dollar index rallies in the coming days – whether it breaks above its 50 day moving average of 76. That will be a key indicator of the extent of the dollar carry trade. A lot of short dollar players could be in for a nasty squeeze.”

“Dubai Default Examined: Serious Implications for the Global Risk Trade, Especially in Emerging Markets”

Goldman Sachs

Goldman Sachs nevner ikke Dubai sin ukentlige analyse til sine kunder.

Men banken skriver at den venter fortsatt oppgang i det europeiske aksjemarkedet, men svakere enn den har vært til nå.

Sentimentet er mest positivt for basisråvarer, og dårligst for teknologisektoren.

Goldman Sachs anbefaler følgende strategi i kommende uke:

” Defensives beat cyclicals; large cap beat small cap; growth beat value.”

“Europe Weekly Kickstart”

Mulighetene for at det blir en ”kickstart” på kommende børsuke er absolutt tilstede.

Comments Off on Dubai: "A Change of Scenery"

Filed under International Econnomic Politics

The Relative Reality

Norways leading bank DnB NOR resently made a statement saying that my desciption of their Balitc daugher bank as a “lab rat” for strucured finance, hidden from the balance sheet so no one can estimate the real risk in the bank’s system, is an allogation that is “not grounded in reality”.  I guess the reality also is relative.

“It is our view we are still in the situation where a lot of losses haven’t been disclosed. How much is a difficult assessment, but let’s say something which is close to half of it.”

Dominique Strauss-Kahn

(Article in Norwegian, links to sources in English)

relativ-realitet.gif

DnB NOR mener at beskrivelsen av bankens virksomhet i Baltikum som en prøvekanin for kompliserte finansprodukter, regnskapsmessig skjult som fører til at ingen kan vurdere risikoen, er en påstand uten fotfeste i virkeligheten. Men virkeligheten er relativ.


IMF-sjefen Dominique Strauss-Kahn hevder at bankene skjuler 50 prosent av tapene i sine regnskaper.

I et eksklusivt intervju med den franske avisen Le Figaro denne uken deler IMF-sjefen Dominique Strauss-Kahn sine bekymringer omkring finanskrisen, som åpenbart ikke er over.

strauss-kahn.jpgHan sier at finanskrisen er ”nesten under kontroll”, selv om bankene har en lang vei å gå før de har ryddet fullstendig opp i sine regnskaper. Og en opprydding i bankregnskapene er en forutsetning for at krisen kan avblåses og verden vende tilbake til bæredyktig økonomisk vekst, ifølge Strauss-Kahn.

– Det er fortsatt store tap som ikke er avslørt. 50 prosent kan fortsatt være skjult i regnskapene, sier han og legger til at andelen er høyere i Europa enn i USA.

–          Tidligere bankkriser, inkludert den japanske, viser at det ikke er mulig å skape sunn og bæredyktig økonomisk vekst uten en fullstendig rengjøring av bankenes regnskaper, fastslår IMF-sjefen.

2 eller 4 tusen milliarder?

Siden finanskrisen slo inn i 2008 har det globale bankvesenet skrevet ned verdier og bokført tap for om lag 1200 milliarder dollar.

I IMF-rapporten om finansiell stabilitet fra oktober skriver organsiasjonen at ytterligere tap på rundt 1500 milliarder dollar gjennstår å bokføres.

Det betyr at banktapene etter finanskrisen vil komme opp i størrelsesorden 2700 milliarder dollar –  eller cirka 15150 milliarder kroner.

nouriel_roubini.jpgProfessor Nouriel Roubini har beregnet de samlede banktapene til å ende rundt 3600 milliarder dollar.

Usikkerheten rundt tapsanslagene illustrere IMF-sjefens poeng; før bankene legger alle kortene på bordet når det gjelder potensielle tap, kan ingen si at krisen er over.

Yo-yo-effekt?

Sjeføkonomen til Goldman Sachs, Jan Hatzius, påpekte i en analyse allerde i januar at bankene fortsatt vil være under stort press som følge av økende utlånstap

imf_tapsanslag.gifPå det tidspunktet estimerte Hatzius de totale globale nedskrivningene til 1200 milliarder dollar og ble ansett for å være pessimistisk.

I analysen advarer han mot en økonomisk ”yo-yo-effekt”, der problemene i finansnæringen slår inn i realøkonomien med økt arbeidsledighet, lavere privat forbruk og økende mislighold på alle typer lån.

Det vil i sin tur slå tilbake i finansnæringen, advarte Hartzius.

Det er tegn som tyder på at det kan skje i årets siste kvartal.

Bankstress på rekordnivå

Den foreløpige stressindeksen for tredje kvartal fra Institutional Risk Analytics, IRA, viser at stressnivået i banksystemet er mer enn doblet fra andre kvartal.

ira_stress_index.jpg

IRA Preliminary Bank Stress Grade Distributions er nå 7,46 poeng, mot 3,11 poeng for tre måneder siden.Stressindeksen – som baserer seg på kvaliteten av bankenes låneporteføljer – er nå tilbake på rekordnivået fra høsten 2007.De amerikanske bankene har gjeldspapirer for 4450 milliarder dollar som IRA gir den laveste karakteren ”F” –  en økning fra 2784 milliarder i andre kvartal.

 

Om karakteren ”F” sier risikoanalytikerne:

“Stress levels at the extreme range above industry average. At this degree of stress, one or more of the key elements of the business model has reached failure mode. What concerns exist are probably already public.”

Når det gjelder fordelingsforholdet mellom de sikre papirene med karateren ”A” og dem med ”F”, har det økt fra 1,82 til 2,26 fra andre til tredje kvartal, og viser at bankene er i ferd med å ta betydelig større risiko.

Sikringsfond konk igjen

Det amerikanske sikringsfondet FDIC opplyser torsdag at det har gått tomt for penger – for andre gang i år.

FDIC garanterer for privatpersoners bankinnskudd med inntil 250 000 dollar.

Forklaringen på dette kan lett observeres i Institutional Risk Analytics sine EAD-beregninger.

EAD (Exposure At Default) viser bankenes tapseksponering i prosent av størrelsen på de samlede innskuddene i FDIC.

  • Citigroup: 200%
  • JP Morgan: 140%
  • Bank of America: 110%
  • Wells Fargo: 50%

Gjennomsnittlig EAD for banker med mer enn 10 milliarder dollar i egenkapital er 70%

eda.jpg

Nytt ”sort hull”?

Indikatorene ovenfor er utarbeidet på gunnlag av bankenes offisielle ”on-balance” regnskapstall.

IRA (som onsdag fikk jobben med å utføre beregningene for det nye kredittvurderingsbyrået som skal opprettes under det amerikanske børstilsynet, SEC), mener imidlertid at risikoen og tapspotensialet i banksystemet er enda større.

Årsaken er en økende bruk av ”off-balance”-produkter, finansielle instrumenter som er så vanskelig å verdsette at de er untatt fra regnskapsreglene og trenger ikke bokføres.

einstein-relativity.jpgDe amerikanske bankenes ”off-balance”-eksponering er forsikret av The Federal Housing Administration som har et reservefond på 37 millioner dollar, men for øvrig ubegrensede midler til rådighet hos finansminister Timothy Geithner.

Ifølge IRA sine anslag har, for eksempel, Wells Fargo alene en ikke-borført kreditteksponering tilsvarende 1100 milliarder dollar, og et potensielt ekstra tap på 100 milliarder.

Reservefondet til FHA risikerer å bli et nytt ”sort hull” for amerikanske skattebetalere.

Ute av balanse

De to finansprofessorene Edward J. Kane og James F. Cleary ved Boston College skriver i en artikkel publisert av The Networks Financial Institute of Indiana State University at roten til finanskrisen er myndighetenes vanskeligheter med å overvåke og kontrollere produksjon og distribusjon av nye finansielle produkter.

in-debt-we-trus.gif

Grunnlaget ble lagt da den deregulerende finansloven Financial Modernization Act of 1999, GLBA,  ble vedtatt, hevder finansprofessorene.

“The financial crisis is the product of a regulation-induced short-cutting and near elimination of private counterparty incentives to perform adequate due diligence along the chain of transactions traversed in securitizing and re-securitizing risky loans.”

Kjapt oversatt: Ansvaret ble pulverisert

Relative realiteter

–          Den reguleringsdrevne innovasjonen i finansnæringen søker hvileløst å overgå tilsynsmyndighetenes monitorteknologi og metoder for å kontrollere hor mye risiko institusjonenene tar, skriver Kane og Cleary.

Den eneste måten å forhindre dette på er å gjøre banksjefene ansvarlig for konsekvensene av de kontraktene de inngår og produktene de selger.

Men ettersom DnB NOR ikke ser noen problemer eller risiko med verken ”cross-border-funding” eller ”off-balance”-regnskaper, så skulle Rune Bjerke være trygg.

At han ikke vil gi noen skarve millioner til privatkunder som har tapt alle sparepengene sine på bankens smarte oppfinnelser, har selvsagt ikke noe med saken å gjøre.

Realitetene er vel som alt annet – relativt.

truth-banner.jpg

Comments Off on The Relative Reality

Filed under International Econnomic Politics, National Economic Politics