Monthly Archives: July 2009

Tre bobler og en bank

Kristin Halvorsen
Image via Wikipedia

REBLOG IN RESPONSE:

This comment was written almost a year ago. Today the norwegian bank says the problems in Latvia comes as a “big surprise” to the company (HegnarOnline.no)……Excuse me, but where have they been the last year?!…

Tre bobler og en bank

Norske banker er bunnsolide og Norges største bank, DnB NOR, er den mest solide av dem alle, blir det hevdet. Det er i beste fall en påstand med modifikasjoner.

Finansminister Kristin Halvorsen, sentralbanksjef Svein Gjedrem og kredittilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo har de siste ukene forsikret oss om at norske banker er bunnsolide, trygge og ikke kan bryte sammen slik vi har sett amerikanske og europeiske banker gjøre.
Vel, la oss se nærmere på Norges største bank, DnB NOR.

Kreativ finansboble

DnB NOR, har vært en av de ivrigste bankene i Norden når det gjelder å finne opp nye, kompliserte spareprodukter.
Produkter, som garanterer avkastning, er blitt solgt til cirka 150 000 norske småsparere gjennom flere banker. De fleste gjennom DnB NOR. Førstkommende tirsdag kommer Bankklagenemda med en prinsippavgjørelse i forhold til de mange klager fra folk som har tapt betydelige summer på spareproduktene og føler seg lurt.
Får klagen medhold i nemnda vil det åpne for massesøksmål mot DnB NOR. Noe som kan koste banken milliardbeløp.
Datterbanken DnB NORD, med hovedsete i København, eies 51 prosent av DnB NOR og 49 prosent Norddeutsche Landesbank. Sistnevnte er en av Europas fremste spesialister på såkalte strukturerte produkter. DnB NORD, opererer i Tyskland, Polen, Skandinavia og Baltikum, og har for eksempel nettopp startet salg av treårige banksertifikater, knyttet til utviklingen i fire ledende aksjeindekser, med garantert avkastning på 15 prosent.
Det kan lett bli flere søksmål.

Tapene kommer

Ifølge finanshuset Carnegie vil den norske banken bli nødt til å skrive ned verdien på sin obligasjonsportefølje med 4,4 milliarder kroner i tredje kvartal som følge av finansuroen.
DnB NOR må trolig bokføre et tap på rundt en halv milliard kroner.
Men det kan bli mer.
DnB NOR har en såkalt “eksponering” mot konkursbanken Lehman Brothers i form av et usikret lån på 25 millioner dollar. Det betyr at DnB NOR i verste fall kan tape alt; 150 millioner kroner. I tillegg har Lehman vært DnBs motpart i en rekke derivatkontrakter, og ingen vet nøyaktig hvilken risiko som ligger her. Lehman Brothers er for øvrig ikke det eneste finanshuset DnB NOR har handlet med. Det finnes sikkert en “Lehman” eller to i Europa også, og i Asia.
Meglerhuset First anslår DnB NOR sine utlånstap til 1,24 milliarder kroner i år, og til 3,57 milliarder neste år.
Det er konservative anslag. Med den eskalerende utviklingen vi ser i økonomien, vil tapsanslagene i DnB NOR trolig bli oppjustert i tiden fremover.

Krasj- eller nødlanding?

Alt peker mot en kraftig økonomisk nedkjøling i Norge.
DnB NOR gruppen, som også inkluderer Postbanken, vil merke dette i form av tap på investeringer, økt mislighold av lån og generelt lavere omsetning.
Men det blir neppe bankens største problem.
Den rød/grønne regjeringen, med plass i DnB-styret og LO på sidelinjen, vil bruke det som kan brukes av økonomiske og politiske virkemidler for å opprettholde folks velferd og levestandard. Det blir nok en turbulent, halvkontrollert nødlanding, men myndighetenes mottiltak vil trolig gjøre at folk får betalt regningene sine og bedrifter som er viktige for arbeidsmarkedet vil trolig få støtteordninger som holder dem flytende i den mest kritiske perioden.
Det vil indirekte støtte bankene.

Baltisk boble

DnB NORs strategi er å befeste sin markedsposisjon i Norge og vokse i utlandet – spesielt i nærområdene Baltikum og Øst-Europa.
I 2007 kom rundt 20 prosent av bankens inntekter fra utlandet.
I Baltikum har nordiske banker, inkludert DnB NOR, blåst opp en boligboble ved hjelp av lave renter, få reguleringer og aggressiv markedsføring. Datterbanken DnB NORD lokker boliglånskunder med 90 prosents finansiering, to års avdragsutsettelse og gratis kredittkort.
Men gjeldsgraden i landene er blitt farlig høy, samtidig synker produktiviteten, og priser og lønninger stiger.
Økonomer mener det er sannsynlig at valutaene i de baltiske statene blir devaluert. Med to tredjedeler av gjelden i euro, vil det bli kollaps i det baltiske lånemarkedet hvor DnB NOR er blant de tre største aktørene.

Shippingboble

DnB NOR har også bygget seg opp til å bli en av de største aktørene i det internasjonale shippingmarkedet, med forpliktelser for 25 milliarder dollar (150 milliarder kroner).
Veksten i shippingindustrien, som i stor grad har vært drevet av økende import og eksport i Kina, er nesten stoppet opp. Det er overkapasitet av skip og fraktratene for tørrlast er halvert de siste fem månedene, mens prisen for å leie tankskip har falt 90 prosent bare den siste måneden.
Rederier tjener ikke penger nok til driften og kan snart få problemer med å betjene gjeld.
Lastebåter er vanligvis 80 prosent lånefinansiert. Her dreier det seg om store penger – og om store potensielle tap.
Dessuten har kredittkrisen satt en stopper for mange planlagte byggeprosjekter som kunne bidratt til å opprettholde vekst i sektoren. DnB NOR er blant annet involvert i utbyggingen av en rekke kinesiske havner.

Vinn eller forsvinn

Den globale banksektoren er inne i en fase som kan redusere antall banker med inntil 50 prosent.
Kun de største, sterkeste og smarteste vil overleve.
I global sammenheng er ikke DnB NOR spesielt stor eller sterk. Hvor smarte Rune Bjerke & co er gjenstår å se.
Aksjekursen til DnB NOR er halvert siden januar. Om finansproblemene vedvarer, tapene oppjusteres og aksjekursen faller ytterligere – noe som ikke er helt usannsynlig – vil også Norges største bank være moden for en redningspakke.

PS:
Thee days after this article was published for the first time the Norwegian government presented a NOK 300 bn bail-out package to Norwegian banks.

Comments Off on Tre bobler og en bank

Filed under International Econnomic Politics, National Economic Politics