Monthly Archives: October 2009

The Art of Interest

Everything has a price
Image by Qtea via Flickr

 It’s fairly easy to get your old car valued, and there’s surtanly no problems in deciding what a bottle of coca cola should cost. But to figure out the price of money seems to get more and more difficult.  

 

 

“I believe that basically the system is broken and needs to be reconstituted. We cannot afford to have the kind of chronic and mounting imbalances in international finance. So, you need a new currency system.”

George Soros

  

  

Det er en lett sak å få en pris på den gamle volvoen din. Det synes heller ikke å være noe problem å komme frem til hva en liter melk må koste. Men å finne ut hva prisen på en krone skal være virker nærmest å være helt umulig.

 

 

Norges Bank med sentralbanksjef Svein Gjedrem i spissen fikk stor oppmerksomhet onsdag da sentralbanken besluttet å begynne å heve styringsrenten igjen.

Norges Bank er den første sentralbanken i Europa som hever renten igjen etter fjorårets internajonale rentekuttaksjon.

Den store økonomipolitiske debatten i øyeblikket handler om hva som er riktig tidspunkt for myndighetene starte nedbyggingen av de økonomiske stimuleringstiltakene.

Om Svein Gjedrem og Norges Bank har tatt den riktige beslutningen, vil tiden vise.

Som vanlig gjør våre økonomiske fagfolk et forsøk på å spå hvordan tingene vil utvikle seg fremover.

Økonomene diskuterer heftig hva som er en passende pris på penger  – rente – i tiden fremover.

Rentebanen

Den såkalte rentebanen til Norges Bank viser hvordan sentralbanken planlegger å heve renten fremover.

Den ender på 2 prosent ved utgangen av neste år,  og 3 prosent mot slutten av 2010.

Men økonomene i DnB NOR, mener en rente på 2,75 prosent om ett år er mer passende.

(DnB NOR’ comments in English here).

Analytikerne i Danske Bank tipper at den norske styringsrenten vil være 3,00 prosent på denne tid neste år.

(Here’s the danish comments on the decision of the Norwegian Central Bank.)

Aktiviteten i norsk økonomi har tatt seg raskere opp enn ventet, hevder Svein Gjedrem.

Men faren for inflasjon og prisstigning gjør at han er forsiktig.

DnB NOR holder fast på sin oppfatning om at de andre sentralbankene i verden ikke kommer til å være like rask på labben som Gjedrem, og bremse Norges Banks renteplaner.

DnB NOR-økonomene mener dessuten at den sterke kronekursen og fortsatt svak utvikling i norsk industri vil være med på å holde Norges Banks foliorente nede.

Danske Bank peker på at sentralbankens nye rentebane legger opp til en ny oppjustering enten i desember eller i februar, og at Norges Bank vurderer det som en 50/50-prosents sjanse.

Danske Banks analyse konkluderer med at kronekursen fortsatt ikke kommer til å være så sterk fremover som Norges Bank og DnB NOR reger med, og legger vekt på  at anslaget for økonomisk vekst er oppjustert til mellom 2.74 og 3,00 prosent neste år.

Derfor kan den norske renten bli satt opp mer gradvis og langsom enn det som både Norges Bank og DnB NOR tror.

(Here’s the analysis from Danske Bank before the rate hike).

Krisepakken

Norges Bank skriver i sin rentedom: ”Aktiviteten i norsk økonomi har tatt seg raskere opp enn ventet. Tiltakene i pengepolitikken har, sammen med oljeinvesteringene og veksten i offentlige utgifter, bidratt til å holde aktiviteten oppe.”

(The full report in English here).

Med andre ord: Regjeringens krisepakker til bankene og stimuleringspakken til næringslivet på til sammen rundt 400 milliarder kroner har virket.

Det er ingen håndfaste data som dokumentere sammenhengen med krisepakkene og det lille oppsvinget i økonomien vi har opplevd i det siste.

Krisetiltakene skulle få bankene til å låne ut mer penger, samt skape nye arbeidsplasser.

Økningen i ledigheten har riktignok bremset opp, men forventes å øke ytterligere.

Bankene har heller også lempet litt på kravene når det gjelder lån til næringslivet, men har til gjenngjeld strammet inn overfor vanlige folk.

Kriseopplevelsen

At Norges Bank begynner å heve renten igjen er et signal om at sentralbanken mener krisen er over.

Synet støttes av DnB NOR, men banken tror utviklingen i norsk industri kommer til å bli svakere enn det sentralbanken tror, og at kronekursen ikke neppe blir faretruende sterk.

Danske Bank er ikke overbevist om at den norske økonomien er på full fart fremover igjen, og mener at sjansen for et nytt rentehopp i år er mindre en det Norges Bank antyder.

Blant annet viser Danske Bank til at Norge er et av de få land i Europa hvor den såkalte PMI-indeksen (som indikerer om aktiviteten i industri- og servicenæring vokser eller krymper) fremdeles er under 50.

En PMI-indeks under 50 betyr at aktiviteten er fallende.

Sjeføkonom Tor Steig i Nøringslivets Hovedorganisasjon sier til nettstedet E24 at deler av norsk næringsliv er på vei inn i en krise, ikke på vei ut.

– Mange har hatt ordrereserver som de har produsert for. Når ordebøkene nå tømmes, samtidig som kronekursen stiger, står disse bedriftene overfor store problemer. Det går lang tid før investeringene i internasjonalt næringsliv øker igjen. Derfor synes jeg Norges Bank avblåser krisen for tidlig, sier han.

Ser vi på antall konkurser ligger det nå på rundt 4 900 så langt i år. Opp fra 3 700 på samme tid i fjor.

konkurser

(Kilde: Proff.no/E24.no)

Maleriet

Ingen kan vel med sikkerhet si at vi er over den verste økonomiske kneika. Til det er det alt for mange ukjente faktorer inne i bildet.

Som finanseksperten Espen Gaarder Haug påpeker:  – Politikere og sentralbankene trenger griseflaks om alle tiltakene de har satt i gang faktisk skulle vise seg å være akkurat passe posisjonert til å få økonomien på fote igjen uten at det blir betydelig bileffekter som for eksempel sterk inflasjon. Haug mener ellers det ikke er usannsynlig at vi får en ny nedtur, en såkalt ”dobbbeldipp”.

For å oppsummere: Arbeidsledigheten stiger, prisene på både varer og boliger stiger, både husholdningenes og landets samlede gjeld øker, samtidig ser det ut som om problemene i næringslivet forsterkes.

Det er pussig at økonomene har en så vidt forskjellig oppfatning av helsetilstanden i norsk økonomi.

Rentekunsten

Å fastsette en lands rentenivå er en meget spesiel kunstart som Meget spesiell først og fremst utøves av sentralbankene.

Men politikerene vil gjerne ha en finger med i spillet. Det gjør ikke øvelsen lettere.

I lys av ekspertenes tidligere prognoser blir også denne ukens debatt om hva en krone egentlig bør koste om ett år ganske latterlige.

Det er ingen ting som tyder på at usikkerheten og risikoen i verdensøkonomien er blitt særlig mindre det siste året, snarere tvert i mot.

Dagens elektroniske penger er egentlig et uhyre komplisert finansiellt instrument.

Det er den egentlige årsaken til at det nå er nesten like vanskelig å fastsette valutakurser som det er å verdsette som de råtne kredittderivatene som storbankene fremdeles sitter med.

Dermed er det heller ikke mulig å si med sikkerhet hva rentene bør være.

Dette er nok et eksempel på at dagens pengesystem er ”ødelagt”, som investorlegenden George Soros uttrykker det.

(Transcript of Financial Times interview with Mr. Soros here). 

Og et kraftig signal til politikere over hele verden om at tiden er inne for å erstatte det med et nytt.

1 Comment

Filed under International Econnomic Politics, National Economic Politics

Robots Gone Wild On Wall Street

A huge influx of “erroneous” orders prevented the New York Stock Exchange from disseminating quotes shortly after the start of trading on Friday. Probably caused by an abnormal amount of High Frequencey Trading. It seem like the problems are getting worse as the sell-off is intensifying. Still unclear if the problems are solved. 

“These are the problems that we talk about when we talk of systemic risk in the system”

Joe Saluzzi, Themis Trading

(Article in Norwegian)

 

 nyse-floor.jpg

Aksjemarkedet på Wall Street stuper fredag. New York-børsen sitt datasystem brøt sammen etter en halvtimes handel. Det er ennå uklart om problemet er løst. Årsaken er trolig en enorm “High Frequency Trading”-aktivitet.

Det var en kaotisk åpning på Wall Street-handelen fredag.

Etter gårsdagens kjempefest på bakrgrunn av de siste BNP-tallene, er det amerikanske aksjemarkedet nå i fritt fall.

Denne flash-meldingen ble sendt ut etter 39 minitters handel. Ingen annen informasjon ble gitt.

Reuters skriver i dag: “The U.S. Securities and Exchange Commission, under pressure from some politicians and investors, is looking into the ultra-fast trading technique in which banks, hedge funds and proprietary shops use sophisticated algorithms to earn profits from market imbalances and tiny spreads.”

“SEC Chairman Mary Schapiro said this week that there was “a lot of concern” about high-frequency trading. The regulator plans to issue a discussion paper on the issue early next year and proposals by the middle of 2010.”

Bloomberg News, rapporterte tirsdag: “ING Groep NV stock was suspended in Europe today after a “huge concentration” of orders overwhelmed computers on the Euronext system.”

“Investors are paying the exchange to be able to deliver seamless uninterrupted trading even at the worst possible time,” said Mamoun Tazi, European exchange analyst at MF Global Ltd.

Standard & Poor’s 500: ned 2,81%

s-p_ny.gif

Dow Jones: ned 2,51%

dow_ny.gif

Nasdaq Composite: ned 2,50%

nas_ny.gif

Les også:

Verdens smarteste bank

Jakter på den siste idiot

Unik økonomisk Cocktail

Wall Street: “Cold Turkey”

Sirkus Wall Street

Wall Street – unplugged

Kommentarer:

Den Store Spillegalskapen

Et mesterverk

Hva pokker skjer?

Først bryter børsens datasystem sammen. Kort tid etter melder NYSE at problemet er løst.

Så kommer følgende melding som tydelig viser at ikke alt er helt i orden likevel.

Det synes som om computerproblemene øker etterhvert som aksjedumpingen intensiveres.

nyse_siste.jpg

Robotene går amok

Alt tyder på at en uvanlig stor HFT-handel (High Frequency Trading) er årsaken til at New York-børsen har problemer med i stille riktige kurser fordi en enorm mengde trasaksjoner skjer, bokstavlig talt, i samme millisekund.

“These are the problems that we talk about when we talk of systemic risk in the system. When everything is plugged in together, you could easily have systemic issues,” says Joe Saluzzi of Themis Trading.

Her er siste fra Reuters:

Følg Wall Street her.

Comments Off on Robots Gone Wild On Wall Street

Filed under Uncategorized

Central Bank of Norway Reverse Easing

The Central Bank of Norway has raised its benchmark rate by 25 bps to 1,50% and becomes the first European Central Bank to start reversing the quantitative easing policy. At Oslo Stock Excange the all share index drops 3,5% as the norwegian krone strengthen and market volatility rise.

“The economic activity has recovered more rapidly than expected”

Svein Gjedrem, chairman of Central Bank of Norway. 

(Article in Norwegian)

sveingjedrem.jpg

Norges Banks hovedstyre besluttet i dag å øke styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 1,50 prosent.

 

– Prisveksten har vært litt høyere enn ventet. Arbeidsledigheten er vesentlig mindre enn vi tidligere anslo. Verdensøkonomien er i en dyp lavkonjunktur, men det er tegn til ny vekst. Aktiviteten i norsk økonomi har tatt seg raskere opp enn ventet. I forrige møte vurderte hovedstyret å sette opp renten. Utviklingen tilsier at det er riktig å sette opp renten nå, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem.

Hovedstyrets strategi er at renten bør ligge i intervallet 1 ¼ til 2 ¼ prosent i tiden fram til neste pengepolitiske rapport legges fram 24. mars 2010, med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser.

– Analysen i Pengepolitisk rapport 3/09 tilsier at styringsrenten deretter økes gradvis i tiden fremover, sier sentralbanksjef Gjedrem.

Her er Norges Banks begrunnelse for avgjørelsen.  (Statement in English).

Kronekursen styrkes

Kronekursen styrkes mot de fleste valutaer etter at Norges Bank har satt opp signalrenten men 0,25 prosentpoeng. Rentedommen ser ut til å forsterke fallet i aksjekursene på Oslo Børs. Volatiliteten i markedet øker.

 Kronekursen styrket seg betraktelig mot de fleste valutaer i samme øyeblikk som Norges Bank offentliggjorde sin beslutning om å heve signalrenten fra 1,25 til 1,50 prosent.

Dette er markedets reaksjoner cirka 30 minutter etter at Norges Bank offentliggjorde rentedommen. 

Styrkes mot dollar (USD/NOK):

usd_nok.gif

Styrkes mot euro (EUR/NOK):

eud_nok.gif

Styrkes mot pund (GDP/NOK):

gdp_nok.gif

Hovedindeksen på Oslo Børs var ned 1,9 prosent før rentedommen ble kjent.

OSEBX endte ned til slutt ned 3,5 prosent onsdag. 

 osebx.jpg

Volatiliteten i aksjemarkedet har også økt etter rentehoppet.

Her er den norske volatilitetsindikatoren DVI (intradag) cirka kl. 15:00.

 dvi.jpg

19 Comments

Filed under International Econnomic Politics, National Economic Politics