Tag Archives: Timothy F. Geithner

Echo From An Empire

  

  

This is just fascinating:

 

“The U.S. must reduce its record budget deficit as soon as the economy returns to a sustainable growth rate without relying on government assistance.”

“Americans understand that we have to go back to living within our means as a country,” he said in an interview broadcast today on CNBC. “When we have an economy that’s growing again and we get unemployment down, we’re going to have to bring those deficits down.”

“That’s why deficits matter. That’s why deficits in the end can be very damaging to growth,” he said. “That’s why you cannot live with future deficits as large as ours are likely to be.”

 timothy-geithner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US Treasury Secretary Timothy Geithner.

2009 AC.

 

 

 

 

 

 

“The budget should be balanced, the Treasury should be refilled, public debt should be reduced, the arrogance of officialdom should be tempered and controlled, and assistance to foreign lands should be curtailed lest we become bankrupt. People must again learn to work, instead of living on public assistance.”

cicero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roman philosopher, poet, lawyer and politician Marcus Tullius Cicero.

55 BC.

 

 

 

 

 

 

Comments Off on Echo From An Empire

Filed under International Econnomic Politics

Wall Street – unplugged

Upper Wall Street with Trinity Church and Fede...
Image by SheepGuardingLlama via Flickr

Det mangler ikke forklaringer på hvorfor det amerikanske aksjemarkedet plutselig stuper 2,5 prosent. Men mye tyder på at markedet er blitt så kompleks og uoversiktlig at det er umulig å stille noen konkret diagnose. Det synes derimot som om det er tilfeldighetene som råder.

De tre ledende amerikanske aksjeindeksene knaller ned mellom 2 og 3 prosent mandag.

Markedet nådde en topp forrige onsdag, men ble forsterket etter at Shanghaibørsen stupte nærmere 6 prosent og Europa fulgte opp med en nedtur på rundt 2 prosent.

Psykologi

De siste ukene har flere hevdet aksjemarkedet er modent for en korreksjon etter en formidabel opptur på nesten 50 prosent siden mars.

Mens noen analytikere og kommentatorer spår et fall på mellom 10 og 50 prosent, har andre funnet frem til fundamentale og tekniske indikatorer som peker mot videre oppgang.

Blant de fundamentale forholdene som angivelig trekker markedet ned nevnes:

• Mer banktrøbbel. Til tross for Obamas stresstest av bankene gikk nok en bank konkurs fredag. Colonial Bank som har en markedsverdi på 250 milliarder dollar var inntil nylig ansett som en solid bank. Det samme gjelder lillebroren Regions Bank som nå opplyser at den er insolvent. Usikkerheten er tilbake i finansnæringen.

• Forbrukernes lommebøker er tømt. Detaljhandelen faller og amerikanere flest har fått svekket tro på egen økonomisk fremtid i løpet av den siste måneden.

• Tallet på tvangssolgte boliger fortsetter å øke til nye rekord nivåer.

AIG i trøbbel igjen. Forsikringsgiganten som har fått 185 milliarder dollar i krisehjelp vil trolig trenge ytterligere tilførsel av penger.

• Manglende politisk lederskap. President Obamas ambisiøse planer om reformer i finanssektoren er effektivt pulverisert av finansminister Timothy Geithner og finanssekretær Larry Summer som begge har sterke bånd til banknæringen. Finansguruen Edward Harrison skriver: “Tillitsspillet virket godt da han var ny som president, men mye pent snakk og lite handling begynner å tære. Vi kunne trenge en på toppen som kunne sette en kurs og holde seg til den. I stedet har vi en som er “long” på karisma og “short” på løsninger.”

Andre kommentatorer mener alt snakket om en brutal korreksjon er i ferd med å utløse en selvoppfyllende profeti.

Valuering

Den mest utbredte oppfatningen er at amerikanske aksjer er blitt for dyre i forhold til forventet inntjening, og viser til det såkalte price/earning (P/E) forholdet.

Men det er egentlig helt feil – amerikanske aksjer er i øyeblikket ganske korrekt priset. I hvert fall hvis vi ser på Morningstar.com sin Market Valuation Graph.

Den viser at aksjene faktisk har vært underpriset i hele 2008 og er først nå kommet opp på riktig nivå.

Ser vi på grafen i et litt lenger perspektiv viser det seg at Wall Street har vært mye mer overvurdert i hele perioden fra 2001 og frem til i dag.

P/E-målingene er trolig like villedende en kompassnål på Nordpolen.

Tekniske analyser av støtte- og motstandsnivåer er blitt nærmest ubrukelige fordi indeksene er blitt verdipapirisert og investorer kan kjøpe og selge andeler i indeksfond – en handel som påvirker indeksenes utvikling i minst like stor grad som de underliggende papirene.

Manipulering

Det er også høyst uvisst hvilken effekt den amerikanske sentralbankes intervensjoner i markedet har.

Federal Reserve fungerer nå på akkurat samme måte som Bear Stearns gjorde: med kortsiktige innlån og langsiktige utlån.

Når aksjemarkedet faller flykter investorene vanligvis til “sikre” statsobligasjoner som da stiger i pris, mens årlig avkastning (yield) faller.

Sentralbanken prøver på denne måten å kontrollere markedsrenten som har vist stigende tendens i det siste og hindrer vanlige folk fra å nyte godt av en styringsrente på 0 prosent.

Renten (yield) på de tiårige statsobligasjonene, som har størst påvirkning på bankenes boliglånsrente, er nå kommet opp på 2,5 prosent – 1 prosentpoeng over det som er FEDs målsetning.

Mandag var FED i markedet og kjøpte femårige statsobligasjoner for 6 milliarder dollar, obligasjoner som Finansdepartementet solgte i mai og juni i år for å stabilisere tilbud og etterspørsel.

Myndighetenes handel med egne gjeldspapirer har en forunderlig tendens til å skje samtidig som aksjemarkedet faller.

Dagens handel forgikk mellom klokken 10:15 og 11:00.

Legg merke til markedets reaksjon klokken 11.

SPY-8.17.09: REAKSJON OPP akkurat da FED avsluttet sine obligasjonskjøp. (Kilde: Zero Hedge)

Et nytt monster

Et nytt “monster” inntok Wall Street mandag.

Den nye elektroniske børsen “tradeMONSTER” ble lansert, og lokker investorene med en belønning på 250 dollar dersom de flytter

sine kontoer over til det nye selskapet.

tradeMONSTER tilbyr også sine kunder et splitter nytt og ekstremt sofistikert automatisk elektronisk handelssystem.

Bruken av automatiske handelsprogrammer – eller “robot tradere” – har eksplodert.

Dette blir også fremholdt som en årsak til de uberegnelige og store svingningene i markedet.

Ekspertene peker på at de avanserte dataprogrammene bygger sine strategier på historiske data og fundamenter fra tidligere.

Men grunnleggende data som sykluser, pengepolitikk og markedsregimer kan skifte hurtig, noe disse dataprogrammene ikke tar hensyn til. Parametrene i ligningene er rett og slett feil.

Og på toppen av det hele melder nettstedet Bull Bear Trader at investorene har en tendens til å handle mer i de markedene hvor kvaliteten på informasjonen er dårlig og kunnskapsnivået lavt.

Den mest fornuftige analysen av utviklingen fremover er det trolig porteføljeforvalter Hogne Tyssøy i Holbergfondene som står for:

– Jeg tror alle, dersom de er ærlige, burde svare: Vi har ikke peiling, sier Tyssøy til Dagens Næringsliv.

Comments Off on Wall Street – unplugged

Filed under International Econnomic Politics

Et mesterverk

Investorer over hele verden er enige om at den amerikanske sentralbanksjefen Ben Bernanke har reddet verdensøkonomien fra å utvikle seg fra resesjon til en fullstendig depresjon. Problemene på ingen måte over, men en akutt katastrofe kan være avverget. I så fall er det et økonomisk mesterverk.

The Wall Street Journal offentliggjorde denne uken en undersøkelse som viser at over halvparten av amerikanske økonomer mener at den økonomiske nedturen i USA er over for denne gang.

Nyhetsbyrået Bloomberg har siden begynnelsen av 2007 målt stemningen blant investorer over hele verden. Augusttallene for The Bloomberg Professional Professional Global Confidence Index viser at det for før første gang siden målingene startet er et flertall av optimister blant de internasjonale markedsaktørene.

Verdens beste

Bloomberg har også gjort en spørreundersøkelse blant internasjonale markedsaktører som viser 62 prosent sier at verdensøkonomien nå er stabilisert, 75 prosent mener den amerikanske sentralbanksjefen Ben Bernanke har gjort en god jobb og 55 prosent mener han bør fortsette som sjef for Federal Reserve i en ny fireårsperiode når hans nåværende periode utløper i januar.

Ben Bernanke får også den høyeste karakteren av alle sentralbanker i verden etter å ha bekjempet den økonomiske krisen med tiltak som er uten sammenligning i moderne tid.

Han har kuttet styringsrenten til 0 prosent og tilført det amerikanske banksystemet om lag 1 100 milliarder dollar i løpet av det siste året gjennom forskjellige låneprogrammer.

Tilsammen har USA bruk over 4 000 milliarder dollar på finanskrisen.

Det globale bank- og finanssystemet er reddet fra en total kollaps, den økonomiske aktiviteten i verden er i lenger i fritt fall. En ny økonomisk depresjon ser ut til å være unngått.

Tilbake til start

Bernanke har sørget for at bankenes gjeld er blitt offentlig eiendom. Sammen med sin tidligere FED-kollega finansminister Timothy Geithner har amerikanske myndigheter kjøpt opp det meste av de råtne og uomsettelige kredittderivatene som bankene brukte som spekulasjonsinstrumenter før boblen sprakk høsten 2007 og papirene ble verdiløse.

Bankene har fått erstattet tapsbombene sine med friske kontanter rett fra en rødglødende pengepresse og rapporterer nå om rekordstore overskudd.

Sentralbanken og finansdepartementet har konstruert et kunstig kredittmarked ved å opptre som både kjøper og selger, og har nå ansatt 400 meglere for å betjene den stadig voksende porteføljen av forskjellige verdipapirer som ingen andre tør røre.

FED opererer i praksis som et gigantisk hedgefond.

Men det har skjedd uten at inflasjonen har kommet ut av kontroll, eller at dollaren har kollapset.

Tilsynelatende er det meste fikset.

Illusjon 1

Men det er dessverre en illusjon.

Kongressens kontrollkomite har nettopp avslutten en undersøkelse av situasjonen i bankvesenet (den såkalte den såkalte Warren-rapporten) og konkluderer med at problemene i banksystemet fremdeles er store.

De sitter fremdeles på store mengder råtne gjeldspapirer som de igjen er begynt å bruke i spekulasjonsøyemed, og flere vil trenge ytterlige krisehjelp om de skal overleve.

Ifølge rapporten har 150 amerikanske banker en låneportefølje som består av mer enn 5 prosent råtne lån – mer enn nok til knekke dem.

Bankene tjener penger igjen, men ikke på å låne ut penger slik det var meningen. I stedet har krisebankene bygget opp store valutareserver for å møte nye store tap, inntektene kommer nå fra en kraftig økning i gebyrene.

At fallet i den økonomiske veksten er i ferd med å bremse skyldes ikke at amerikansk næringsliv gjør det bedre, men er et resultat av Obamas mange stimuleringstiltak, eller subsidiering som noen kaller det.

Arbeidsledigheten stiger fremdeles, boligprisene faller stadig og det private forbruket synker.

Illusjon 2

Et av Obamas hovedpunkter i valgkampen var å få kontroll over et finansmarked som hadde gått fullstendig av hengslene.

I tillegg vil Obama ha bedre oversikt over hva sentralbanken driver med og vil overføre makt fra Federal Reserve til de statlige kontrollorganene som børstilsynet Securities and Exchange Commision, SEC.

Sentralbanken protesterer selvsagt kraftig.

En fullstendig kontroll med finansmarkedet er også en illusjon.

Marked på autopilot

Mellom 70 og 80 prosent av handelen på New York børsen foretas nå av automatiske dataprogrammer som kjøper og selger kontinuerlig på bakgrunn av nyhetsstrømmen på internettet.

Det kalles High Frequency Trading. HFT handelen har gitt investorene en fortjeneste på over 20 milliarder dollar de siste 12 månedene og hindret tradisjonelle investorer og finansinstitusjoner i å tjene penger i markedet.

Markedet styres i dag av roboter og datamaskiner.

I september ble en gammel nyhetssak om United Airlines ved en feil publiser på Google News. De automatiske handelsprogrammene reagerte i løpet av brøkdelen av et sekund og begynte å dumpe aksjene. Flyselskapets markedsverdi ble redusert med rundt 1 milliard dollar i løpet av 12 minutter og aksjekursen falt 75 prosent.

Bare et eksempel på den risikoen som nå skjuler seg i finansmarkedene.

Misbruk

Som alt datautstyr kan også disse handelssystemene misbrukes.

Den mest kjente metoden kalles Front Running.

Datamaskinene blir programmert til å kjøpe og by opp kursen på en aksje til den når et bestemt nivå, for deretter å dumpe dem og innkassere en solid fortjeneste.

Så er det såkalte Flash Orders som innebærer at enkelte aktører i markedet får kursdrivende informasjon en brøkdel av et sekund før resten av markedet. Superraske computere sikrer gevinster på kursoppgang eller fall rett foran nesten på andre investorer.

For å nevne noe…

Alle kan nå laste ned automatiske handelsprogrammer på internett fra forhandlere som lokker med risikofri investering og mulighet for fortjeneste på mange 100 prosent.

Hvordan dette markedet skal kunne styres er det per i dag ingen som vet.

Men Ben Bernanke skal ha æren for at tilliten til markedet er på vei tilbake.

En depresjon kan derfor være forhindret, selv om metodene hans kan diskuteres og de langsiktige effektene er usikre.

Det er i seg selv et økonomisk mesterverk av historiske dimensjoner.

Comments Off on Et mesterverk

Filed under International Econnomic Politics