Tag Archives: Puerto Rico

USA: A Partial Depression

Economic Depression: 1/365
Image by SashaW via Flickr

 

 

 

 

 

 

 

Det amerikanske aksjemarkedet snur opp torsdag etter en liten justering ned de siste dagene. USA-økonomiens viktigste indikator – arbeidsledigheten – fortsetter å stige. I Alabama forberedes det som kan bli historiens største kommunale konkurs.

 

 

En annen meget viktig indikatoren er boligmarkedet.

Av dagens tall kan nevnes at The Mortgage Bankers Association index of mortgage application viser at antall søknader om boliglån falt 13,7 prosent i forrige uke, til det laveste nivået siden begynnelsen av september.

Det er det største fallet i nye lånesøknader på fem måneder. 

Tallet på nye søknader om byggetillatelse falt 1,2 prosent i september, det største fallet siden april i år.

The Federal Housing Finance Agency melder at boligprisene falt 0,3 prosent fra juli til august. I løpet av de siste 12 månedene har boligprisene falt ytterligere 3,6 prosent.

Labor Department opplyser ellers at prisene (wholesale prices) falt 0.6 percent forrige måned. Kjerneinflasjonen i USA er nå minus 0,1 prosent.

Bolig og bedrag

Blant de mange økonomiske stimuleringsprogrammene Obama-administrasjonen har sjøsatt, er det et som gir skattelette til førstegangskjøpere av bolig.

Så langt i år har 1,5 millioner amerikanere benyttet seg av tilbudet og Obamas glade gutter har gitt skattekreditter for om lag 10 milliarder dollar.

Nå viser det seg imidlertid at ordningen er blitt en gullgruve for svindlere og kriminelle.

Det er oppdaget 74 000 søknader der den angivelige førstegangskjøperen har bolig fra før, 19 300 søknader fra folk som ikke har kjøpt noen bolig, samt 580 søknader fra “mindreårige” – helt ned i fire-års alderen.

Bare her ligger en potensiell svindel for 650 millioner dollar.

8 000 skattebetalere er nå under etterforskning av kriminalpolitiet.

I likhet andre midlertidige tiltak, som bilfinansieringsordningen “Cash for Clunkers”, skal også skattekredittordningen avvikles.

Det Hvite Hus har i midlertid signalisert at man vurderer å forlenge ordningen.

Kenneth Rosen, som er styreleder på The Fisher Center for Real Estate and Urban Economics ved University of California sier til CNBC at hvis ordningen ikke blir forlenget kan boligprisene lett stupe mellom 5 og 15 prosent.

Akilleshælen

De ukentlige tallene fra arbeidsmarkedet viser 15 000 nye førstegangssøkende til ledighetstrygd.

3 000 mer enn forventet.

Arbeidsledigheten i USA nærmer seg 10 prosent og er den høyeste på 26 år.

I enkelte stater ligger ledighetsprosenten på mellom 12 og 15 prosent.

Men det mest bekymringsfulle ved dagens tall er at den gjennomsnitlige tiden arbeidsledige er uten jobb nå er over seks måneder. 

Det har, med andre ord, aldri vært så mange langtidsledige i USA så lenge målingene har pågått.

 unemployment-by-state-september.jpg

ARBEIDSLEDIGHETEN i USA, fordelt på stater. Den heltrukne linjen viser endringen i den samlede ledigheten fra mai til september.

 

 

787 milliarder = 35 000 jobber

De amerikanske bedriftene som har fått penger fra president Obamas stimuleringspakke på 787 milliarder dollar opplyser at de har skapt (eller spart) cirka 35 000 arbeidsplasser, melder Associated Press.

I samme periode er 2,7 millioner jobber forsvunnet.

Ifølge presidenten vil stimuleringstiltakene over tid skape 3,5 millioner nye arbeidsplasser. 
(Et tall som for øvrig er kommet frem til ved hjelp av avanserte matematiske modeller for sannsynlighetsberegning). 

Riktignok har vi ikke sett den fulle effekten av tiltakene ennå, og riktignok er det gått “bare” sju måneder siden de ble lansert, men 4,16 nye jobber i North Dakota, 5,93 på lille Rhode Island og “formidable” 16,17 nye arbeidsplasser i Puerto Rico er ikke mye å skryte av. 

Foreløpig.

Oversikten viser ellers at de selskapene som i hovedsak har ansatt folk er små bygningsselskaper som har fått i oppdrag å renovere skoler, og større konstuksjonsbedrifter som har fått tildelt prosjekter i infrastruktur, etc.

Delvis depresjon

De økonomiske espertene er delt i to leire; dem som mener vi står foran et kraftig oppsving i økonomien og dem som mener at den siste tidens voldsomme oppgang i aksjemarkedet er et tegn på at noe er alvorlig galt.

Tirsdag ble det offentliggjort et videoklipp der visepresident Joe Bidensier at USA er inne i en depresjon – i hvert fall for millioner av landets innbyggere.

Det er vel neppe noe som heter “delvis depresjon”, men det finnes heller ikke noen bestemt definisjon av begrepet.

La oss ta en tur til det lille lokalsamfunnet Jefferson County i Alabama.

Mot historisk konkurs 

Den 160 år gamle kommunen med 660 000 innbyggere har overlevd koleraepidemi, borgerkrig, opptøyer, terror og Ku Kux Klan, men står nå i fare for å ende i historiebøkene som verdens største kommunale konkurs.

Hovedpunkter:

• Akutt skattesvikt

• 1 000 innbyggere permitert

• Politikere som har påført kommunen en gjeld på over 3 000 milliarder dollar.

Lønninger er frosset, bedrifter er nedbemannet og andre tilbudt førtidspensjonering. 

– Folk har lyst til å drepe noen, men de vet ikke hvem de skal skyte, sier Russell Cunningham som er tidligere president for handelskammeret i kommunen, ifølge Bloomberg News.

Tre ev de fem kommisjonærene som garanterer for Jefferson Countys gjeld motsetter seg at kommunen slår seg konkurs.

Dersom det blir konkurs er det snakk om den største kommunale konkursen i USAs historie.

Nesten dobbelt så stor som rekordinnehaver California som tapte 1 600 milliarder på derivathandel i 1994.

Jefferson County er langt fra den eneste kommune eller delstat som i øyeblikket er på konkursens rand.

Joe Biden helt rett når han sier at millioner av amerikanere i dag opplever en økonomisk depresjon.

Men det er også millioner som klarer seg helt fint. 

Det som er skremmende er at det som skjer i Jefferson County (og andre steder) synliggjør essensen av det som skjer i amerikansk økonomi generelt.

Likevel sier den amerikanske regjeringen at nasjonens økonomi vil være oppe på en årlig vekstrate på 3,2 prosent i tredje kvatal i år.

Ved utgangen av andre kvartal var den årlige veksten -3,8 prosent. 

Det vil si; et BNP-hopp på 7 prosentpoeng fra et kvartal fra til annet.

Sjansen for å bli skuffet er trolig tilsvarende stor.

 

 

Comments Off on USA: A Partial Depression

Filed under International Econnomic Politics, National Economic Politics

– Wall Street er 40% overpriset

 

Det amerikanske aksjemarkedet er cirka 40 prosent overvurdert i forhold til selskapenes reelle verdi. Det skriver Global Markets i et analysenotat.

 NYC051

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Når aksjemarkedet stiger på tross av opplysningene om at arbeidsledigheten fortsetter å øke i 27 av 50 stater (eks. Washington, Puerto Rico og Jomfruøyene) og når rekordhøyder i stater som California, Nevada og Michigan med henholdsvis 12,2, 13,2 og 15,2 prosent, samtidig som tilførselen av penger krymper med en årstakt på 16 prosent, er det kanskje ikke rart at mange lurer på om Wall Street er fullstendig koblet fra den virkelige verden.
         

 

Global Markets, som er en del av det uavhengige analysebårået Capital Economics, har fredag offentliggjort et analysenotat det de hevder at det amerikanske aksjene er priset 40 prosent høyere enn den reele verdien på selskapene de tilhører.

Notatet er lastet opp på databasen Scribd.

Du kan selv lese notatet ved å klikke på denne linken:

http://www.scribd.com/doc/19895543/Global-Update-Tobins-Q-Sep-09

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Følg linken og les analysenotatet fra Capital Markets.

 

40 prosent overpriset

– Ifølge Federal Reserves siste “Flow of Funds“-rapport som ble sendt ut torsdag var markedsverdien av næringslivets aksjer verdt 0,78 prosent av selskapenes netto verdi ved utgangen av andre kvartal. Vi har mistanke om at de siste ukenes oppgang i aksjemarkedet har presset dette forholdstallet, kalt Q, til rundt 0,9 prosent. Det geometriske gjennomsnittet for Q-verdien siden 1900 er 0,64. Aksjemarkedet er derfor om lag 40 prosent overpriset i forhold til den historiske trenden basert på denne tidsrammen, skriver seniorøkonom John Higgins hos Global Markets (www.capitaleconomics.com).

(Q-verdien ble oppfunnet av Nobelsprisvinner i økonomi, James Tobin, for 40 år siden. Tobin er for øvrig mest kjent for sitt omdiskuterte forslag om skatt på valutatransaksjoner).

2 

 

 

 

 

AKSJENES Q-VERDI ligger nå trolig rundt 0,9, nesten 40 prosent over gjennomsnittet for de siste 109 årene.

 

 

 

john.higgins

Seniorøkonom John Higgins, Global Markets.

 

Oppturen fortsetter (litt til)

 

– Selv om både Q-verdien og CAPE (syklust-justert P/E-ratio) antyder at aksjene er overvurdert, har vi mistanke om at aksjemarkedet kan fortsette videre opp frem til midten av 2010 etter hvert som de økonomiske dataene fortsetter å bedres. Den økonomiske bedringen bør støttes i denne perioden med en turnaround i lagersyklusen, finansiell stimulering og en liten økning i næringslivets investeringer. Resultatforventingene og risikoappetitten vil derfor trolig fortsette å være rimelig usenkelig og vi ser S&P’s 500 i 1150 poeng innen neste sommer. Men etter det vil trolig veksten smuldre vekk, akkompanjert av fortsatt gjeldsnedbygging blant husholdningene. Følgelig tviler vi på at aksemarkedet ved utgangen av neste år vi ligge høyere enn det gjør nå, avslutter Global Markets.

FED, vekst og volum

Sjeføkonom Albert Edwards advarte i går om den sårbare økonomien som oppstår når de økonomiske stimuleringstiltakene trappes ned.

Oppgangen på over 50 prosent i det amerikanske aksjemarkedet er en direkt følge av Federal Reserve sin såkalte “kvantitative lettelse” (quantitative easing).

18.mars i år startet Bernanke & Co sine oppkjøp i verdipapirmarkedet, først og fremst av amerikanske statsobligasjoner.

Her er effekten:

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMMENHENGEN mellom volum og kursoppgang, S&P’s 500 ett år.

 

I tillegg til det avsatte beløpet på 300 millarder dollar, har FED økt sittbalanse sheet 

Det vil si; sentralbanken har økt sine lån til finansnæringen.

Til hvem, hva og hvor mye vil ikke FED opplyse.

Det pussige er at likviditeten i aksjemarkedet også har økt med nøyaktig like mye i akkurat samme periond.

4 

 

 

 

 

 

 

 

SAMMENHENG mellom FEDs utlån og likviditetsveksten i aksjemarkedet. 

Det går itj likar, no nei

 

Festgleden har avtatt betraktelig på Wall Street de siste to dagene.

 

S&P’s 500 vekslet mellom pluss og minus tre ganger fredag, men greide å avslutte på den grønne siden og ender uken opp 1,7 prosent.

5 

 

 

 

 

 

 

 

UKESLUTT: S&P’s 500 ender på plussiden. Volumet er lavt. RSI har vært mer over 50 enn under, men gir intet entydig signal. Forholdet Bull/Bear-force er også jevnt. En synlig forsterkning av bjørnekreftene mot slutten av dagen. (Noen skrudde sansynligvis av robotene en halv time tidligere og tok helgen).

 

 

 

 
 
 

Comments Off on – Wall Street er 40% overpriset

Filed under Uncategorized