Tag Archives: Lofoten

Coldest January In Norwegian History

Over 40 weather stations in Norway has recorded temperatures more than 10 degrees (C) below average this year. At Røros, in the middle of the Scandinavian country, the average temperature between the 1st and 9th of January is minus 29 degrees (C) – the coldest weather period ever recorded.

“This year, starting in January, is 17.8 degrees below normal, and the largest deviation from the normal temperature of all monitoring stations in Norway.”

Adresseavisen

(Article in English, links to sources in Norwegian).

Røros/Norway, January 5. Temperature; - 37,2 celsius. (Photo: adressa.no)

Never before has a colder winter officially been recorder in Norway. The records began in 1871 – 139 years ago.

The small town Røros in the middle of Norway is known for its cold winters, but this years temperatures is highly unusual.

The average temperature at Røros since the start of the year is minus 29 degrees celsius. That’s 17,8 degrees below average temperature over the last 139 years, the norwegian news paper Adresseavisen says on its web site.

The official recordings began i 1871.

The last six nights the temperature has fallen below minus 35 degrees, and the extreme cold weather is expected to last for another week.

At over 40 locations in Norway the average  temperature is more than 10 degrees below the normal, so far in January.

The coldest places are in the counties; Hedmark (four weather stations), Finnmark (three monitoring stations), Buskerud (two monitoring stations) and Southern Trøndelag (one station).

Only at two of the more than 220 measurement stations of the Norwegian Meteorological Department, the temperature is above normal.

And the strangest thing: those two measuring stations are located in the northern part of  Norway –  very far north, west in the ocean around Lofoten!

The Coldest Places in Norway:

(Average Temperatures)

1. Røros:  – 29,0 ( 17,8 below normal average)

2. Tynset: – 28,4 (14,9 below normal average)

3. Dagali: – 27,0 (16,7  bna)

4. Karasjok:  – 26,6 ( 9,5 bna)

5. Drevsjø: – 26,1 (14,6 bna)

6. Hemsedal: – 24,8 (no average)

7. Evenstad: – 24,5 (14,0 bna)

8. Rena: – 24,4 (13,2 bna)

9. Kautokeino: – 24,4 (8,0 bna)

10. Pasvik: – 24,4 (9,9 bna)

Source: adressa.no

Reblog this post [with Zemanta]

3 Comments

Filed under International Econnomic Politics, National Economic Politics

På lånt tid

På lånt tid

Arbeiderpartiets vedtak om å utsette avgjørelsen om leteboring i Lofoten og Vesterålen ble møtt med jubel av både politikere, miljøvernere og oljebransjen selv. Men mest grunn til å juble har StatoilHydro.

Arbeiderpartiet vedtok på sitt landsmøte denne uken å utsette avgjørelsen om å åpne for oljeboring i områdene utenfor Lofoten og Vesterålen.
Området er miljømessig sårbart, og argumentet for å utsette leteboringen er at det trengs mer informasjon om konsekvensene for miljøet.

Området er miljømessig sårbart, og argumentet for å utsette leteboringen er at det trengs mer informasjon om konsekvensene for miljøet.

Oljebransjen har i lang tid presset på for å få tilgang til områdene lengst i nord, som ifølge beregninger inneholder noen de største olje- og gassfeltene i verden.


arctic-circle-oil-deposits.jpg

Ifølge oljedirektoratet inneholder Barentshavet cirka 1 milliard kubikkmeter oljeekivalenter med olje og gass. Over 50 prosent er gass, og tilsvarer den samlede gassproduksjonen i Norge i ett år. Norskehavet har 1,2 milliarder kubikkmeter oljeekvivalenter, mens Barentshavet har 1,18 milliarder.

Og med stadig færre oljefunn, er hele den globale oljeindustrien nå i ferd med å sikte seg inn på de arktiske områdene.

Ifølge det internasjonale energibyrået trengs det nye oljereserver tilsvarende fire saudiarabiske for å møte etterspørselen de kommende årene.


big-oil-co.jpg

Gigantenes kamp

Norske myndigheter er i ferd med lisensrunde 20 der til sammen 79 blokker på norsk kontinentalsokkel tilbys.
28 av disse ligger i Barentshavet, og disse vil ikke bli tildelt i denne runden.

Det er kommet inn 46 søknader, mot 24 ved forrige lisensrunde i 2006, opplyser Oljedirektoratet.
Blant søkerne finner vi Exxon Mobil, Chevron, Shell og Total, altså de største oljeselskapene i verden.

Oljeselskapene må bare betale 100 000 kroner for en lisens, som tildeles etter strenge kriterier med krav til ekspertise, erfaring og finansiell styrke.
I tillegg kreves det grundige analyser av risiko knyttet til potensielle skader på miljøet.

StatoilHydro er fremdeles det klart best kvalifiserte oljeselskapet når det gjelder dypvannsboring, og foreløpig er eneste oljeselskap som har fått lov til å starte prøveboring i Barentshavet.

Men i løpet av det siste året har selskapet blitt et av de økonomisk svakeste.

Det kan bli skjebnesvangert.


Låner penger

Mens Exxon Mobil og Chevron brukte de ekstra inntektene av den høye oljeprisen i fjor sommer til å fylle opp kontantbeholdningen, har Helge Lund og StatoilHydro brukt pengene til oppkjøp av selskaper, lisenser og rettigheter rundt om i verden, fra Amerika til Mexico-gulfen og Midt-Østen.

Exxon og Chevron sitter nå med til sammen 40 milliarder dollar i tilgjengelige kontanter, en firedobling i løpet av de siste 12 månedene.
Exxon alene har nesten 30 milliarder dollar til disposisjon.

De meste av pengene er investert i statsobligasjoner, som er relativt sikre, lett omsettelige og kan hurtig benyttes til investeringer og oppkjøp.


helge-lund_statoilhydro.jpg

StatoilHydro har på sin side solgt obligasjoner og tatt opp ny gjeld for 6,2 milliarder dollar i samme periode, og har ifølge siste kvartalsrapport en kontantbeholdning på 7,9 milliarder dollar.

En strategi som øker selskapets finansielle risiko ytterligere.

Det er for øvrig ikke bare på norsk sokkel at StatoilHydro møter stadig hardere konkurranse.


Budkrig

I Irak har Vice President Adel Abdel Mahdi nå invitert en gruppe oljeprodusenter, ledet av Total og Chevron, til budkamp om rettigheter til å utvinne verdens tredje største oljereserve.

StatoilHydro kan bli nødt til å bla opp adskillig flere milliarder i tiden fremover for å henge med i konkurransen.

En mulig konsekvens av dette kan bli mer samarbeid, flere strategiske avtaler og flere fusjoner og sammenslåinger.

En rekke mindre oljeselskaper, som for eksempel Det Norske Oljeselskap, North Energy og Discover Petroleum, har inngått avtaler med store oljeselskaper som Chevron, Shell og Repsol, om leteboring på norsk sokkel.

Disse begynner også å utgjøre en seriøs trussel mot gigantenes dominans på oljemarkedet.

En høy gassprisen har holdt liv i StatoilHydro frem til nå. Men etter tre år med stigende gasspriser, er også disse på vei ned.


Utspilles

Hadde tildelingen av oljelisenser i Barentshavet skjedd nå, kunne StatoilHydro lett bli spilt ut i blitt spilt ut over sidelinjen og mistet sin dominerende posisjon i de arktiske områdene på grunn av sin midlertidige svake økonomi.

Den kan selskapet fremdeles gjøre hvis ikke oljeprisen kommer betydelig opp igjen.

Det kan derfor ha sine fordeler å ha staten som største eier.

Det er lite trolig at det økonomiske perspektivet ikke har vært vurdert når regjeringen besluttet å utsette oljeletingen i nordområdene i minst er til.


oil_price_compass.jpg

Låner tid

Ekspertene tror oljeprisen vil holde seg rundt 50 dollar fatet ut året, men vil etter hvert stige.

50 dollar fatet er break-even pris for StatoilHydro.

De fundamentale forholdene rundt tilbud og etterspørsel tilsier at en økning i oljeprisen er uunngåelig.

Spørsmålet er hvor lang tid det vil ta. Og det er det ingen som kan gi noe svar på

Den norske oljegiganten er det selskapet i bransjen som er mest utsatt i forhold til svingningene i oljeprisen.

Letingen etter ny drivverdige felter må fortsette, men samtidig må StatoilHydro finne andre ben å stå på.

Norges industrielle bærebjelke trenger å omstruktureres, kutte kostnader og samtidig posisjonere seg for vekst i nye områder.

Til sammenligning kan nevnes at verdens største oljeselskap, Exxon, bare står for 3 prosent av verdens oljeproduksjon fordi man har diversifisert virksomheten slik at man er mindre avhengig av oljeutvinning og oljepris.

Det StatoilHydro i øyeblikket har mest behov for er tid. Tid til at oljeprisen kan komme opp på et nivå slik at leting og utbygging av nye prosjekter kan tas opp igjen.

Og tid til å skape en bæredyktig strategi for fremtiden.

Følger man resonnementet om at “tid er penger” er utsettelsen av oljeboringen i Barentshavet – som sikkert kommer i gang på et eller annet tidspunkt – i realiteten en solid krisepakke.

StatoilHydro lever i øyeblikket både på lånte penger og lånt tid.

Reblog this post [with Zemanta]

Comments Off on På lånt tid

Filed under National Economic Politics