Tag Archives: FederalReserve

Bernanke Reconfirmed

Official portrait of Federal Reserve Chairman ...
Image via Wikipedia

Senate votes 70 to 30 to confirm Ben S. Bernanke to a second term as Federal Reserve chairman, the nation’s most powerful economic policymaker.

His nomination for four more years had become uncertain in the past week, as liberals and conservatives alike expressed new reservations about confirming a man who has presided over the worst economic downturn in generations.

Now that the Senate has confirmed him for a second term as chairman of the Federal Reserve, Ben Bernanke has, or ought to have, a very simple agenda: improve confidence. This isn’t his job alone, of course. President Obama and Treasury Secretary Timothy Geithner are hardly bit players. But what Bernanke does and says — how he projects himself and the Fed — matters a great deal, and he faces an exacting challenge.

There is a supposition among academic economists (the tribe from which Bernanke comes) that “economic policy” consists of making decisions about interest rates, taxes, government spending and regulations that translate, almost mechanically, into actions by firms and consumers to hire or fire, spend or save, invest or hoard. By now, Bernanke surely recognizes that this economic model is at best a half-truth.

The famous British economist John Maynard Keynes (1883-1946) coined the phrase “animal spirits.” Less elegantly, we say “emotions.” Whatever the vocabulary, the lesson is the same: Psychology matters. Booms proceed from overconfidence; busts inspire great fear. Recoveries require increasing optimism. Otherwise, despondent consumers confine buying to necessities, and businesses delay hiring and expansion.

Source:

Reblog this post [with Zemanta]

1 Comment

Filed under International Econnomic Politics, National Economic Politics

2010 Analysis: Zero Interst Rate until 2012

Goldman Sachs‘ famous analyst, Jan Hatzius, belive that The Federal Reserve will hold its federal fund rate at zero level all through 2010, and most likely through 2011, until the beginning of 2012. According to Hatzius there’s only two things that can make trouble in the worlds economy next year.

“In contrast, we are less concerned about the monetary policy implications of several other popular “bugbears,” including a dollar crisis, a big drop in potential output, or an outbreak of inflation.”

Jan Hatzius

(Article in Norwegian, copy of analysis in English)

Goldman Sachs sin berømte analysesjef, Jan Hatzius, tror den amerikanske sentralbanken vil holde signalrenten på null-nivået helt til 2012. Ifølge Hatvitz er det i hovedsak to ting som kan skape trøbbel i verdensøkonomien neste år.


– Det er i hovedsak to risikofaktorer forbundet med våre prognoser, skriver analysesjef Jan Hatzius hos Goldman Sachs.

For det første kan økononomien vokse hurtigere enn man forventer, påpeker Goldman-analytikere, men legger til at en overraskelse på oppsiden må være ganske stor for at det skal utløse et rentehopp.

Og for det andre kan en sterk økning i prisene på eiendom og verdipapirer utløse en renteøkning før det er forsvarlig i forhold til den realøkonomiske utviklingen, skriver Hatzius.

Goldman Sachs har følgende fire hovedpunkter i sin vurdering av finansåret 2010:

* BNP-veksten i USA vil bli på 3,0 prosent (å/å) i fjerde kvartal 2009 og vil synke til 1,25 prosent (å/å) mot slutten av 2010. for deretter å ta seg gradvis opp igjen i 2011.


* Dersom våre prognoser er riktige, vil federal fund rate (USAs styringsrente) holdes på 0 prosent i 2010, og mest sannsynlig i 2011 også.


* Risikoen i 2010 vil først og fremst være at økonomien vokser for hurtig, eller at prisene på eiendelser, som bolig og aksjer, utvikler seg til en ny boble so i sin tur utløser en renteøkning i sentralbanken.


* I motsetning til mange andre er Goldman Sachs mindre bekymret for uønskede effekter av den ekstreme pengepolitikken og tror verken på noe dollarkrasj, produksjonskollaps i industrien eller utbrudd av sterk inflasjon.


Dette er prognosene for veksten i verdens brutto nasjonalprodukt:

“In our view, it is unrealistic to think that the FOMC could commit credibly to a move from near-0% to 1% or 2%. Therefore, the markets would likely assume that this move off “emergency rates” was the start to a much bigger tightening cycle, which carries the risk of a big tightening in financial conditions. This also makes us doubt that FOMC will seriously consider a shift toward higher rates before they are convinced that a significant policy tightening is in fact appropriate.”


Her Goldmans Sachs og Jan Hatzius sin vurdering av de neste 12 månedene:

The Federal Funds Rate – How Low for How Long?

Tidligere analyser:

Sosiété Générale

UniCredit

Danske Bank

Deutsche Bank

Reblog this post [with Zemanta]

Comments Off on 2010 Analysis: Zero Interst Rate until 2012

Filed under International Econnomic Politics, National Economic Politics

The Evaporation of The Dollar

The Dollar is taking another dive monday, and economists can no longer see a bottom for the worlds reserve currency. The latest update from Federal Reserve shows that the $920 bn of money in cirkulation now is backed by the FEDs holdings of $997 bn in toxic assets, taken from the banking system. That means that the real value of american dollars probably is close to zero. But the market kicks the dollar substansial higher, together with stocks and several commodities. Gold reach a prise of $1170 pr ounce.

“The exeeded tax credit program for first time home buyers does not provide evidence of recovery in the housing market, on the countary, it shows that the market still needs life support.”

(Article in Norwegian)   

 beeler_obama-stimulus.jpg

Dollaren er praktisk talt verdiløs. Reservene i Federal Reserve som skal garantere for dollarens verdi består nå i hovedsak av uomsettelige, verdiløse gjeldspapirer. Men markedet sender både dollarkursen, gullprisen og aksjekursene kraftig opp.

  

Ved å se nærmere på den oppdaterte oversikten fra Federal Reserve som ble offentliggjort fredag, viser det seg at verdiene som sentralbanken holder som garanti for verdien av den amerikanske dollaren nå i hovedsak består av råtne gjeldspapirer som er overtatt fra de kriserammede bankene.

Disse verdipapirene har falt dramatisk i verdi siden finanskrisen startet høsten 2008, det er fremdeles ikke mulig å vurdere hva de egentlig er verdt, de er i praksis uomsettelige og dermed også i praksis verdiløse.

Den totale mengden av amerikansk valuta i sirkulasjon er omtrent 920 milliarder dollar – sentralbankens beholdning av MBS (Mortgage-backed Securities) og lignende er på cirka 997 milliarder dollar.

Tallene fremkommer ved å sammenligne den amerikanske pengemengden. “Money Base”, (og ved å substraktere valuta i sirkulasjon fra FEDs reservebalanse), med sentralbankens beholdning av diverse råtne verdipapirer som myndighetene har fått i bytte fra bankene mot krisehjelp og garantier.

(FED oversikt; H.3, H.4.1)

“Et bilde er verdt mer enn tusen Krugman-kommentarer”, skriver finansbloggen Zero Hedge som har laget denne grafen.

 monetary-base-kopi.jpg

(Klikk her for et større bilde)

  

En utypisk dag

Men dollarkursen styrker seg markert mandag – i hvert fall først på dagen – i løpet av ettermiddagen har den falt noe tilbake

Dollarindeksen (DXY) er opp 0,11 prosent. Dollaren er styrket overfor de fleste ledende valutaer.

Men dagen har også vært preget av stor volatilitet.

Siden mars i år har aksjer og råvarer konsekvent beveget seg i motsatt retning av dollaren, men mandag blir mønsteret delvis brutt.

Det er store forskjeller i hvordan råvareprisene har gått.

USD/JPY:

 usdjpy_intra.gif

Særlig i USD/JPY-forholdet har det vært store svingninger mandag.

High Frequency Forvirring?

Oljeprisen er svakt ned, mens gullprisen gikk først fra 1150 til 1170 dollar per unse før den falt tilbake rundt 1160.

Kaffeprisen steg for første gang på tre dagen, mens prisen på kakao stupte.

Kontrakter på bomull hoppet til det høyeste nivået på 16 måneder, men appelsinjuice-prisen dundret ned.

Aksjemarkedet spratt opp om lag 1,3 prosent og holdt seg der ut dagen.

Det skal godt gjøres å forklare alle mekanismene som har vært i sving i dag, men det kan ikke utelukkes at det er den algoritmiske handelen som har skapt forvirring i markedet. 

Godt nytt?

Hovedforklaringen på oppgangen i aksjemarkedet mandag forklares i stor grad med en kraftig økning i salget av brukte boliger.

Ifølge National Association of Realtors økte boligsalget i USA med 10,1 prosent i oktober, mot en forventet økning på litt over 2 prosent.

Påfallende mange analytikere som uttaler seg i mediene hevder dette er et tegn på en kraftig bedring i boligmarkedet.

Det er nok en litt prematur konklusjon.

Obama-administrasjonen fornyet for kort tid siden ordningen med skatterabatt for førstegangskjøpere av bolig.

Ordningen skulle etter planen vært avviklet for en måned siden.

Det at subsidieringen av boligmarkedet forlenges er ikke et tegn på bedring, tvert i mot, det er et signal om at markedet fremdeles trenger “kunstig åndedrett” for å overleve.

Det samme gjelder for uttalelsene til FED-sjefen i Chicago om at sentralbanken kan komme til å holde på 0-renten kanskje så lenge som til slutten av 2011.

Aksjemarkedet reagerte positivt, men det betyr i realiteten at situasjonen i amerikansk økonomi er mer alvorlig enn først antatt.

Gullboble?

Overnevnte kan være en meget mulig forklaring på at gullprisen gikk over 1170 dollar per unse mandag formiddag.

Men det er trolig andre faktorer som spiller inn her også.

Det faktum at sentralbanker og nasjoner – med nærmest ubegrenset kjøpekraft – har begynt å hamstre gull bringer spekulantene på banen.

I gull, som i oljemarkedet, er det meste som omsettes egentlig bare papirer, kontrakter og avtaler.

Det er relativt lite som beveger seg rent fysisk.

Hvor stor del av den voldsomme prisstigningen på gull som skyldes reell etterspørsel og hvor mye som skyldes kortsiktig spekulasjon med kontrakter kan ikke vites med sikkerhet.

Gull er tradisjonellt ansett som en forsikring mot sterk inflasjon, deflasjon, geopolitiske konflikter, sosial uro, etc.

Ikke som en investeringsklasse. Men dette er kanskje i ferd med å endre seg. 

De tekniske indikatorne gir sprikende signaler mandag.

Relative Strength Index:

 gull_rsi.gif

RSI dalte det meste av dagen til den nådde underkjøpt territorium. Det utløste en kraftig reaksjon opp til over 70 poeng, for så å sette kursen ned igjen.

On-balance Volume:

 gull_obv.gif

OBV-indikatoren viser at selgerne er aktive i gullmarkedet.

Momentum Indicator:

 gull_mom.gif

Momentum i gullmarkedet har vært fallende mandag.

  

Force Index:

 gull_force.gif

Force-indeksen viser – i motsetning til momentum-indikatoren – en stigende tendens og har gått fra å være negativ til positiv.

Comments Off on The Evaporation of The Dollar

Filed under International Econnomic Politics, National Economic Politics