Tag Archives: England

Albert Edwards: Europe On The Edge Of A Deflationary Precipice

Given our view that this cyclical recovery will end surprisingly early, slipping into the deflationary mire will trigger further, more extreme rounds of Central Bank monetisation, inevitably driving us towards our ultimate destination – 1970’s style 20-30% inflation will surely return, SosGen analyst Albert Edwards says.

“Governments have no option but to stimulate aggressively all the while the private sector is de-leveraging.”

Albert Edwards


“Amid all the recent euro-related turbulence, the markets have not focused enough attention on the rapidly vanishing core CPI inflation rates in the US and euro zone. With both moving below 1%, we are now only one cyclical mishap from joining Japan in outright deflation,” Mr. Edwards writes in a new analysis.

Adding: “Given our view that this cyclical recovery will end surprisingly early, slipping into the deflationary mire will trigger further, more extreme rounds of Central Bank monetisation, inevitably driving us towards our ultimate destination – 1970’s style 20-30% inflation will surely return.”

“Of all the inflation data released this week, the one that caught the markets’ attention was the UK‘s dramatically higher than expected 3.7% yoy rise for April. Even the core measure of CPI managed to creep up above the 3% mark. Meanwhile the old RPI, to which most state benefits are indexed, rose a heady 5.3% – the highest pace since July 1991. While many commentators proceeded to berate the Bank of England for consistently under-forecasting inflation in recent years, many also saw the first signs of the quantitatively eased pigeons coming home to roost.”

“But I would argue that in a year or so, we will see the UK?s relatively high inflation rate as a godsend. For elsewhere, it went almost unnoticed this week that core CPI inflation rates in the US and euro zone continue to slip-slide their way down towards zero (see chart below). Although this is seen as buoying bond prices at the margin, it is a pernicious development that investors will focus on when this cycle starts to fail. Regular readers will know that I believe that in a post-bubble world, recession follows recession with surprising rapidity. We are now only one cyclical failure away from Japanese-style outright deflation in the US and the euro zone at a time when de-leveraging still has years to run (falling prices bring the risk of a classic debt deflation trap). Impending cyclical failure and a deflation scare will trigger new lows in equities as the valuation bear market finally plays itself out with the S&P falling below 500. We therefore maintain our long-standing target of sub-2% US 10y bond yields – and that is the point when QE will really begin to get serious.”

“But as my old friend Jim Saft pointed out in his Reuters opinion piece yesterday, it won?t just be deflation the euro zone will be exporting but also trade tensions as the dollar rises (link). Jim makes the very good point that “the US primary elections on Tuesday showed voter anger is focused on incumbents in general and Washington in specific. It would not be a surprise for the administration to try and focus that anger outside of the country.” A renewed global downturn with rising trade tensions is exactly the environment that will see the shock Chinese yuan devaluation. I continue to remain of the view that a global downturn is close. Too many are focusing on the buoyant economic data that is entirely consistent with continued strength of the coincident indicators, yet all the while the leading indicators continue to slow (see chart below). Renewed recession will never be forecast until after we are back in one!”

More at: Zero Hedge

*

Reblog this post [with Zemanta]

1 Comment

Filed under International Econnomic Politics, National Economic Politics

2010 Analysis: "11 Black Swans"

The independent research and financial advisory firm Wealth Daily presents a list of 11 possible “Black Swans” for 2010. Among the highly unlikely (but possible) events is; total collapse in China, England will be forced to seek help from IMF and Dow Jones hits 20 000.

“No one is talking about an extended bull market, and I’ll grant you that with the amount of debt the U.S. has taken on – on both personal and national levels – it seems the market’s geared for a long up-move.”

Brian Hicks

(Article in Norwegian, links to reports in English)

Wealth Daily er liten skjelden blomst i det enorme universet av internasjonale analyse- og investeringsrådgivere.

Selskapets grunnlegger, Brian Hicks, beskriver sin investeringsfilosofi på denne måten:

“The greatest investment advice I ever received didn’t come from Warren Buffett, Peter Lynch, or my grandfather. It came from a car salesman I never knew or met. And I’ll bet you never heard of him either. He lives in California and his name is Carlos Gray. Carlos grew up as the son of a migrant worker from Mexico and a WWII veteran from Rockford, Tennessee. He never went to college, but that didn’t stop him from becoming the richest person in his family. To date, Carlos’ net worth is in excess of $9 million. He didn’t become wealthy by trading stocks or flipping real estate. He did it in a most unique way. He did it by selling cars.Mind you, Carlos doesn’t own any car dealerships and never has. And he didn’t sell expensive cars like Mercedes, Ferraris, Rolls Royces or Jaguars. He built his wealth selling cars that sold for less than $20,000.”

Siden oppstarten i 1994 har Brian Hicks spesialisert seg på å identifisere billige, undervuderte og nærmest ukjente aksjer, og kan vise til en imponerende vekst i sine kunders porteføljer.

I 2002 anbefalte Wealth Daily kjøp av selskapet Polymet. Siden da har aksjen steget 7780 prosent.

Wealth Daily utgir daglige investeringstips, i tillegg til jevnlige makroøkonomiske spesialrapporter.

Her er Brian Hicks liste over mulige overraskelser i 2010:

1.Full kollaps i Kina.

2. England går konk, og må be IMF om krisehjelp.

3. Alle kullkraftverk blir nedlagt.

4. Prisen på uranium spretter opp til 90 dollar per pund.

5. Demokratene klarer å beholde flertallet i den amerikanske Kongressen.

6. Kina dropper dollaren som referansevaluta.

7. Iran utvikler sin første atombombe.

8. Nytt krakk i boligmarkedet.

9. Dow Jones-indeksen når 20 000 poeng.

10. Solenergi blir en hovedkilde for energi.

11. USA legaliserer mariuana.

Here’s a short version of the report “11 Black Swans”.

Here’s  Wealth Daily’s “2010 Stock Market Outlook”.

Reblog this post [with Zemanta]

4 Comments

Filed under International Econnomic Politics, National Economic Politics

På (litt) lenger sikt

Eva Joly
Image via Wikipedia
Corruption investigator Eva Joly                                           

  

  

 

 

Det er denne uken ett år siden storbanken Lehman Brothers ble slått konkurs og verdens finansmarkededer gikk i fritt fall. Mange har benyttet anledningen til å se tilbake og oppsummere situasjonen. Men få våger å se fremover.

 

 

 

14.september var det nøyatig ett år siden en av verdens største banker ble slått konkurs.

160 år gamle Lehman Brothers kollapset over natten og sendte sjokkbølger gjennom verdens finansmarkeder.

For mange var det dette som skulle til for at man så alvoret i finanskrisen.

Men ett år etter er det ”business as usual” i det globale bankvesenet.

Lehman – oppsummert

Antall banker er riktignok blitt mindre, men de som er igjen har fått risikoappetitten tilbake og er igjen i gang med å pakke lån som kan selges videre i mindre biter.

Det spekuleres igjen med de samme kompliserte derivatene som utløste krisen, i like stor grad uten at  problemet med verdsettingen av disse er avklart.

Bankene ser ikke ut til å ha lært noen ting av Lehman-konkursen, konkluderer eksperter og kommentatorer som denne uken har gjort opp status.

”The Blowback”

De fleste har vært opptatt av å se tilbake denne uken – få har tatt seg bryet med å se fremover.

Et unntak er finanseksperten J.S Kim som driver det uavhengige research- og konsulentselskapet SmartKnowledgeU.

I en kommentarartikkel på nettstedet Seeking Alpha skriver han om de kommende konsekvensene av det han kaller for ”finansiell svindel”, begått av den globale finanseliten, ellers kjent som sentralbankene.

Han hevder at vi snart vil se en ”blowback” som følge av sentralbankenes intervensjoner i finansmarkedet for å redde bankvesenet fra total nedsmeltning og verdensøkonomien fra en ny depresjon.

Begrepet ”blowback” ble først brukt av CIA i mars 1954 for å beskrive utilsiktede konsekvenser av å holde den amerikanske regjeringens operasjoner i utlandet hemmelig for USAs befolkning.

Internasjonale operasjoner

–          Selv om begrepet I hovedsak har vært brukt til beskrive konsekvensene av militære operasjoner, er “blowback” et passende begrep å bruke om de kommende konsekvensene av banksvindelen fordi den amerikanske regjeringen, den amerikanske sentralbanken, Wall Street, det amerikanske finansdepartementet og Exchange Stabilization Fund har deltatt i innelandske og internasjonale transaksjoner som er blitt holdt hemmelig for verden, og som vil få betydelige og negative konsekvenser i nær fremtid, skriver J.S Kim, og fortsetter:

–          Jeg tror at ”the blowback” fra disse aktivitetene ikke bare vil overgå, men langt overgå, det vi opplevde i 2008. Folk flest kan i dag ikke forestille seg hvor ille det kommer til å bli hovedsakelig på grunn av alt hemmeligholdet som bankfolkene har deltatt i – i det amerikanske statsobligasjonsmarkedet, i gullmarkedet, i dollarmarkedet, i markedet for jorbruksråvarer, aksjemarkedet og finansmarkedet – for å skjule realitetene, skriver han.

Hjulpet av finanspressen

–          Den uunngåelige konklusjonen handler ikke bare om manglende bæredyktighet i de massive bailoutprogrammene som de globale sentralbankene har implementert og som har skapt det nåværende markedsrallyet ut av tynn luft, men også at manifestasjonen av det bør utløse en etterforskning av den rene svindelen som er begått av Wall Street, finansinstitusjonene og sentralbankene,  hjulpet og oppmuntret av finansjournalister, fastslår J.S Kim.

Den anerkjente finanseksperten har truffet godt med sine analyser tidligere og det ser ut som han er i ferd med å få rett igjen.

Island under etterforskning

The Telegraph melder at britiske Serious Fraud Office nå sender et team av etterforskere til Island for å komme til bunns i mistanken om at det har foregått noe kriminelt i forbindelse med kollapsen i landets bankvesen, og om det har noen forbindelse til London.

15.oktober i fjor opplyste Islands Radio at det islandske Finansrådet var i gang med å undersøke en rekke mystiske transaksjoner i forkant av sammenbruddet i Landsbanki.

17 prosent av bankens aksjer skiftet eier den 3.oktober. Prisen lå 5 prosent over markedspris. 3.oktober 2008 var siste dag det ble handlet med aksjene til Landsbanki. Dagen etter suspenderte myndighetene handelen, og fire dager senere ble banken overtatt av den islandske staten. Ifølge Islands radio er det uklart hvem som har kjøpt eller solgt aksjene i Landsbanki.

Alle de tre islanske storbankene, Landsbanki, Kaupthing og Glitnir, ble senere slått konkurs.

De islandske bankene hadde mange store kunder i England og i oktober i fjor var pluselig 300 000 briter avskåret fra tilgangen til sine bankkonti. 

I løpet av det siste året har det britiske finansdepartementet måtte punge ut 7,5 milliarder pund for å kompensere for tapet av sparepengene til britiske kunder – Island har dog lovet å betale tilbake 2,3 milliarder over de neste 15 år.

Europas største kriminalsak

Korrupsjonsjeger Eva Joly, som er hentet inn som rådgiver for islandske myndigheter, mener dette vil bli den største kriminalsaken Europa noen gang har sett.

Hittil er mer enn 30 hus på Island blitt ransaket av politiet og mer enn 60 personer er innbrakt til forhør.

Eva Joly sier til The Telegraph at også britiske myndigheter må ta sin del av ansvaret fordi de ikke har hatt godt nok tilsyn med de islandske bankene.

–          De fikk flere advarsler om bankene, men de gjorde ingenting. Det har i mine øyne vært meget skadelig, sier hun.

Og Norge?

Her hjemme kan vi vel bare smøre oss med tålmodighet mens vi venter på at Kredittilsynet og Økokrim skal komme til bunns i sakene som er under etterforskning i DnB NOR.

Finanskrisen kan nok lakke mot slutte og resesjonen kan megen vel være over, men det er sikkert at eventyret bare er begynt.

Vi har bare skrevet første kapittel i historien om den største økonomiske krisen siden 1930-tallet.

Vi går en spennende tid i møte.

 

Comments Off on På (litt) lenger sikt

Filed under International Econnomic Politics