Tag Archives: BearStearns

Dubai: "A Change of Scenery"

The Dubai collaps marks a change of scenery in the financial crisis that’s been lasting for over a year. It’s being compared with the Lehman collaps, and signals new times with new problems. Here’s a collection of the most resent analysis of the situation i The United Arabic Emirates from the worlds leading experts at Goldmans Sachs, Barclays, Standard & Poor’s, Danske Bank, and others. 

 

“Dunai’s default will have serious implications for the global risk trade, especially in emerging markets. Thus far at the time of the writing of this report, the risk trade has begun unwinding with Asian markets having taken a huge hit and S&P futures down over 40 points.”

The Firecracker Report

(Article in Norwegian, links to analysis in English.)

greek-tragedy-and-comedy-masks.jpg

Krisen i Dubai markerer et sceneskifte i den økonomiske krisen som har pågått i over ett år. Dubai-kollapsen blir sammenlignet med Lehman-konkursen , og varsler nye tider med nye problemer. Her er de siste analysene fra Goldman Sachs, Barclays, Moody’s, Paul Krugman, Danske Bank, m.fl.

 

New York Stock Exchange aktivert fredag regel nr.48 i børsforskriftene som gir børsen lov til å stanse handelen i enkeltaksjer eller i hele  markedet dersom volatiliteten blir for stor.

rule-48_0.jpg

NYSE aktiverte regel 48 fire ganger i 2008 (22. og 23. januar, og 11. mars), men den eneste gang den ble brukt var etter kollapsen i Bear Stearns 17. mars i fjor.

Selv om det amerikanske aksjemarkedet var stengt fredag, hoppet volatilitetindeksen VIX over 20 prosent.

Det er bevegelser i rente- og valutamarkedet.

Japanske yen stuper, mens euro styrkes markert.

Prisen på Credit-default Swaps, som brukes for å forsikre statlige gjeldspapirer, på full fart opp i land som Hellas, Latvia og andre som har stor offentlig gjeld og svak økonomi.

Hva som skjer når markedene åpner mandag vet ingen.

Vi får de første signalene når handelen starter i Asia natt til mandag.

(I tilfelle: Her er linken til New York-børsens ”circut breaker”

Tredelt problem

Situasjonen er stadig like uklar etter at nabo-emiraten Abu Dahbi delvis har trukket tilbake sitt løfte om krisehjelp til Dubai.

Problemet er – som Bank of America påpeker – tredelt:

  • Hvem skylder hvor mye til hvem?
  • Når kan man forvente at lånene blir betalt?
  • Hva skjer om de ikke blir betalt?

Analytikere over hele verden sitter i øyeblikket med sine modeller og tabeller for å finne ut hva dette vil medføre og som kan bli worst case scenario.

Vi har samlet noen av de siste analysene og kommentarene fra noen av verdens fremste eksperter.

Her kan du studere dem en etter en.

Siste analyser og kommentarer:

Barclays

–          Nyheten om betalingsproblemer i Dubai kommer som en overraskelse og har fundamentalt endret vårt markedssyn, skriver den britiske storbanken.

”Surprise, surprise”

Paul Krugman

”Dubai or not Dubai”, skriver økonomiprofessor og Nobelprisvinner Paul Krugman på sin blogside i New York Times.

Spørsmålet er hvor mange andre ”Dubai-er” det er blant de sju arabiske emiratene.

”Rashomon in the desert”

Moody’s

Kredittvurderingsbyrået Moody’s reagerte umiddelbart med å nedgradere både de statige og private verdipapirene i Dubai.

Moody’s peker på at mange virksomheter og prosjekter er avhengig av statlige midler.

”Moody’s downgrades Dubai GRI ratings”

Standard & Poor’s

“In our view, such a restructuring may be considered a default under our default criteria, and represents the failure of the Dubai government (not rated) to provide timely financial support to a core government-related entity.”

“Several Dubai Government-Related Entities Downgraded And On Watch Negative Following Debt Restructuring Announcement”

Danske Bank

–          Dubai signaliserer først og fremst et sceneskifte – et skifte som for aksjemarkedet består av nytt focus på bankenes utlånstap etter kreditthjelpen og bankboomen i 2009, skriver Danske Bank.

Sjefanalytiker Morten Kongshaug mener banktapene vil fortsette å vokse utover i s009, og kanskje inn i 2011.

“A Greek tragedy in Dubai”

The Firecracker Report

Risikoanalytikerne som blogger på nettstedet ”The Firecracker Report” har følgende konklusjon:

“DUBAI‟s default will have serious implications for the global risk trade, especially in emerging markets. Thus far at the time of the writing of this report, the risk trade has begun unwinding with Asian markets having taken a huge hit and S&P futures down over 40 points. Given that stock and commodity markets were already feeling heavily overbought, coupled with this crisis, markets could be in for a severe correction (unless of course Dubai announces a rescue plan for bondholders on Monday – unlikely in our opinion). It will be interesting to watch how far the U.S. Dollar index rallies in the coming days – whether it breaks above its 50 day moving average of 76. That will be a key indicator of the extent of the dollar carry trade. A lot of short dollar players could be in for a nasty squeeze.”

“Dubai Default Examined: Serious Implications for the Global Risk Trade, Especially in Emerging Markets”

Goldman Sachs

Goldman Sachs nevner ikke Dubai sin ukentlige analyse til sine kunder.

Men banken skriver at den venter fortsatt oppgang i det europeiske aksjemarkedet, men svakere enn den har vært til nå.

Sentimentet er mest positivt for basisråvarer, og dårligst for teknologisektoren.

Goldman Sachs anbefaler følgende strategi i kommende uke:

” Defensives beat cyclicals; large cap beat small cap; growth beat value.”

“Europe Weekly Kickstart”

Mulighetene for at det blir en ”kickstart” på kommende børsuke er absolutt tilstede.

Comments Off on Dubai: "A Change of Scenery"

Filed under International Econnomic Politics

Wall Street: "God's Work"

 The mighty Goldman Sachs-boss Lloyd Blankfein says he’s just a banker “doing God’s work”. On Wall Street the Dow hits new record high for 2009, oil, gold and other commodities are going straight up. Even demand for US Treasuris is greater than ever. The only thing falling is the value of the american currency.

“If the financial system goes down, our business is going down and, trust me, yours and everyone else’s is going down, too.”

 Lloyd Blankfein

(Article in Norwegian)

blankfein.jpg

– Jeg er bare en vanlig bankmann som gjør Guds verk, sier den mektige Goldman Sachs-sjefen Lloyd Blankfein. På Wall Street går prisen på aksjer og råvarer rett opp, og etterspørselen etter amerikanske statsobligasjoner er større enn på lenge.

  

I forbindelse med et portrettartikkel i The Sunday Times karakteriserer toppsjefen i den myteomspunne Wall Street-kjempen Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, seg selv som en vanlig bankmann som bare gjør “Guds verk”.

Flere medier har naturlig nok hengt seg opp i overskriften på artikkelen som går over sju sider på timesonline.co.uk.

Artikkelen gir et uvanlig detaljert bilde av virksomheten i USAs mest lønnsomme bank, og Blankfein kommer med flere, og enda mer urovekkende uttalelser enn overnevnte.

Faller Goldman – faller alle

Han forteller blant annet at den egentlige årsaken til at Goldman byttet status fra investeringsbank til bankholdingsselskap ikke hadde noe med penger å gjøre, men at beslutningen ble tatt fordi markedet hadde mistet tilliten til myndighetenes kontroll med investeringsbankene etter kollapsen i Bear Stearns og Lehman Brothers.

Den 140 år gamle finansinstitusjonen er vel den mest myte- og rykteomspunne banken i verden. (Utenom FED).

Det blir hevdet at Blankfein og Goldman Sachs i samarbeid med den amerikanske sentralbanken har mer makt enn USAs regjering.

Det tradisjonsrike bladet Rolling Stone Magazine beskriver selskapet slik:

“A great vampire squid wrapped around the face of humanity, relentlessly jamming its blood funnel into anything that smells like money.”

Det blir også argumentert for at Goldman driver en form for “utpressing” av amerikanske myndigheter slik gruvearbeidernes fagforeninger gjorde I 70-årene.

Dette er Blankfeins reaksjon:

Blankfein has no time for such soft talk. Bankers are not miners. “I’ve got news for you,” he shoots back, eyes narrowing. “If the financial system goes down, our business is going down and, trust me, yours and everyone else’s is going down, too.”

Han har trolig rett.

Les hele artikkelen: Meet Mr. Goldman Sachs her.

Milliarder på nannosekunder

Goldman Sachs er i øyeblikket suverent i forkant av markedet etter store investeringer i teknologi og utvikling av automatiske handelsprogrammer.

I løpet av de siste årene har den såkalte High Frequency Trading vokst fra å utgjøre 30 prosent til å utgjøre 70 prosent av de daglige handelsvolumet på NYSE.

Ved hjelp av superhurtige dataforbindelser kan Goldman Sachs (og kanskje et par andre storbanker) utføre enorme transaksjoner i løpet av et nannosekund 

Ofte finansieres slike block trades av såkalte dark pools der innsyn og offentlighet er meget begrenset.

I et åpent brev til president Barack Obama gir senator Ted Kaufman uttrykk for sterk bekymring over denne aktiviteten.

Ifølge sjefen for en av USAs største “black pools” vil pengene i disse investeringsfondene femdobles fra i år til neste.

Brevet til presidenten er publisert av Huffington Post.

Kjemperally på gang?

Helgens forsikringer fra lederne i G-20 landene om at de ikke skal begynne å redusere de økonomiske stimuleringstiltakene ennå har ut løst et globalt rally så å si alle investeringsklasser. 

Det eneste som faller er dollarkursen.

EUR/USD:

 eurusd.gif

Til og med den amerikanske finansdepartementets auksjon av ytterligere 40 milliarder i treårige statsobligasjoner overår forventningene.

Årlig avkastning (yield) endte på 1,404 prosent, mot forventet 1,419.

Bid-to-cover ratio var 3,33, sammelignet med 2,76 ved forrige auksjon.

Indirekte bydere (indirect bidders), blant annet utenlandske sentralbanker, stod for nærmere 70 prosent av kjøpene.

 3-years-11.9.jpg

Ifølge Bloomberg News har aksjemarkedet i tidligere resesjoner steget 92 prosent i de seks månedene før sentralbanken begynte å sette opp renten igjen.

Så langt er det amerikanske aksjemarkedet rundt lag 60 prosent siden bunnen i mars i år, og har dermed enda noen prosent til å gå på, mener flere analytikere.

Den eneste som fremdeles har hatten på hodet er – som vanlig – Art Cashin:

“What I want to see are better economic reports coming out. The private sector hasn’t kicked in yet for the recovery,”

Art Cashins market comments on CNBC here.

  

Overkjøpt

dow_rsi.gif

Dow Jones-indeksen til ny årsbeste. Men merk at Relative Strength Index viser at markedet nå er overkjøpt og en reaksjon ned kan ventes på kort sikt.

 

 

 

 

 

1 Comment

Filed under International Econnomic Politics

Crisis In A New Light

Bank of International Settlements has released a new report on what led to the financial crisis and the coordinated internatonal respons. According to the report the crisis was initially caused by large european banks that went on a buying spree with borrowed low priced dollars, and at the same time became more depending on short time funding. When the money market froze, the whole global banking system was in fact bankrupt. Federal Reserve had no other option than to give the european banks unlimited accsess to the United States‘ funds, the report shows. It also concludes that the worlds largest banks have become so integrated that they has to been seen as one single bankingsystem. This means that is almost impossible to recognize all risk in one bank just by looking at the companys balanse sheet. BIS consider this risk to be substantial.

Here is the full report.

(Article in norwegian)

dollar_party_las_vegas.jpg

The Financial Crisis: Wall Street invented the game – but the players was European.

Organisasjonen Bank of International Settlements har undersøkt hva som egentlig utløste finanskrisen. Funnene er oppsiktsvekkende; det viser seg blant annet at en vesentlig årsak var europeiske bankers elleville lånefest finansiert av billige dollar.

Denne uken offentliggjorde Bank of International Settlements (BIS) en 30 siders rapport om hva som førte til finanskrisen og den koordinerte redningsoperasjonen blant verdens sentralbanker.

bis_tower2-kopi.jpg

Bank of International Settlements, Basel, Sveits.

Analysen fra BIS viser at den amerikanske sentralbanken Federal Reserve i praksis har refinansiert hele det globale banksystemet.

Og at risikoen for et sammenbrudd i finanssystemet trolig er like stor nå som den var før krisen.

Global dollarfest

Veksten i finansnæringen økte fra en årlig rate på 10 til 30 prosent fra årtusenskiftet og frem til midten av 2007.

dollar_soppet.jpg

Dollar i overflod ble brukt til spekulasjon i annen valuta.

Veksten ble finansiert med billige amerikanske dollarlån som ble kjøpt i store mengder for å investeres i annen valuta som ga større avkastning.

I sin rapport har den 80 år gamle institusjonen, som har til oppgave å koordinere sentralbankenes virksomhet, rekostruert de globale bankvesenets balanse slik den var før krisen startet sommeren 2007.

Tallene viser at bankene i overnevnte periode mellom endret den grunnleggende finansieringen (fundingen) fra å være basert på kortsiktige innlån finansiert med langsiktige utlån, til langsiktige innlån i dollar finansiert av kortsiktig spekulasjon annen valuta og nye typer kredittderivater.

Det var nøyaktig den samme strategien som førte til at den sagomsuste Wall Street-banken Bear Stearns kollapset over natten i mars 2008.

Misforholdet mellom langsiktig og kortsiktig funding (finansiering), og den akutte mangelen på dollar som oppstod da bankene sluttet å låne hverandre penger, er den egentlige årsaken til finanskrisen, fremgår det av BIS sin analyse.

Global kollaps

I perioden mellom 2000 og 2007 økte bankenes utestående krav fra 1 000 til 3 500 milliarder dollar.

utenlandsk-dollarettersporsel_2.jpg

Veksten i dollarkjøp fra ikke-amerikanske banker og investorer frem til midten av 2007.

Det viser seg at det først og fremst var europeiske banker som gikk fullstendig bananas på denne tiden.

For eksempel økte de sveitsiske bankene sine utenlandsreserver i dollar fra fem til sju ganger verdien av landets brutto nasjonalprodukt.

De engelske bankene fulgte hakk i hel.

Etter Lehman-konkursen i oktober 2008 ble det full stopp i det kortsiktige lånemarkedet som storbankene var avhengige av for å finansiere den daglige driften.

Kort tid etter gjennomførte sentralbanker over hele verden en koordinert aksjon der styringsrentene ble kuttet og enorme mengder dollar pumpet inn i finanssystemet.

På et tidspunkt befant det globale finansystemet seg i nøyaktig samme situasjon som Bear Stearns et halvt år tidligere – den kortsiktige fundingen (som ble brukt til å finansiere den langsiktige) var plutselig vekk.

Global panikk

Hele det globale banksystemet var i realiteten konkurs.

Sannsynligheten for at vi bare var timer fra et totalt sammenbrudd er stor.

Hadde CNN fått tak i denne opplysningen, ville det mest sannsynlig utløst en verdensomspennende panikk i løpet av et par minutter.

BIS slår fast at sentralbankene ikke hadde annet valg hvis man skulle unngå et fullstendig sammenbrudd i verdens banksystem.

Hadde ikke Federal Reserve steppet inn og skrudd pengepumpen på full styrke, hadde en global bankkollaps vært et uunngåelig resultat.

us-deficiteconomy.jpg

Utenlandske banker er nødt til å investere i amerikanske dollar for at den skal beholde sin verdi. Deres egen valuta er avhengig av det.


Global bailout

Sommeren 2007 hadde de globale storbankene et akutt behov for rundt 2 000 milliarder dollar for å betjene sin kortsiktige gjeld i interbankmarkedet.

Tar man med alle de kortsiktige forpliktelse, inkludert lån fra ikke-finansielle foretak, var bankenes kapitalbehov på svimlende 6 500 milliarder dollar.

Data fra BIS, som er den institusjonen som har best oversikt over bankvesenet, viser at en global “Bank Run” allerede var i emning.

Først og fremst ved at lokale sentralbanker begynte å trekke reservene sine ut av de kommersielle bankene.

Federal Reserve opprettet nye kredittlinjer for til sammen 250 milliarder dollar til sentralbankene i Canada, Europa og Japan i desember 2007.

united_states_rebate_check.jpg

Federal Reserve hadde ikke annet valg en å refinansiere hele det globale banksystemet.

Etter Lehman-konkursen i september 2008 ble FED-kreditten doblet og kredittlinjer ble opprettet til så å si alle nasjonale sentralbanker i den vestlige verden.

the-fed-network.jpg

Slik reddet Ben Bernanke hele det globale banksystemet. Pilene viser hvor pengene er gått, tykkelsen illustrerer mengden. Det er første gang vi ser et kart over den amerikanske sentralbankes nettverk.

13.oktober 2008 ble den europeiske, sveitsiske og engelske sentralbanken gitt ubegrenset kreditt.

Hvor mye penger det europeiske bankvesenet egentlig har fått tilført fra Federal Reserve kan ikke sies med sikkerhet, men det anslås at det dreier seg om minst 500 millarder dollar.

Av dette har over 80 prosent gått til bankene i Sveits og i Storbritannia, ifølge BIS.

I dag er de europeiske bankenes dollarreserver redusert med 50 prosent, men systemet med å langsiktige innlån og kortsiktige utlån er ikke vesentlig endret.

BIS som påpeker at dette misforholdet stadig utgjør en betydelig risiko i finanssystemet.

Flere skjulte tap

Ifølge BIS er det lite som har endret seg i bankenes finansieringspraksis.

De baserer seg stadig på korte lån i pengemarkedet for den daglige driften, mens de kjøper langsiktige lån i dollar, for eksempel amerikanske statsobligasjoner.

BIS hevder også at bankene fremdeles skjuler potensielle tap i sine regnskaper, og anslår at de europeiske bankene kan bli nødt til å skrive ned verdier for ytterligere 880 milliarder dollar før regnskapene er “rene” igjen.

Det er et adskillig høyere beløp enn de 500 milliardene som den nylig gjennomførte stresstesten EU har gjort blant de største regionale bankene beregner.

BIS konkluderer også med at risikoen i banksystemet sannsynlig er langt høyere enn det som oppgis.

Årsaken er at bankvesenet er smeltet sammen til ett system, og den reelle risikoen i de enkelte nasjonale bankene kan ikke oppdages i ved å studere deres regnskaper.

globale-penger.jpg

Banksystemet er globalt. Risikoen som eventuelt skjuler seg på nasjonalt plan er nærmest umulig å oppdage.

Til det skjuler det seg for mange ukjente faktorer. Blant annet såkalt tredjepartsrisiko som ingen vet hvor befinner seg.

I nytt lys

Analysen fra Bank of International Settlements setter finanskrisen i et helt nytt lys.

Den allmene oppfattningen er at det var de grådige Wall Street-bankene som utløste krisen.

Faktum er at de europeiske storbankenevar enda grådigere.

Wall Street sørget for billige lån, nærmest etter subprime-modellen, og bankfolkenene i USA opplevde en gigantisk bonusfest som følge av den økte omsetningen.

Europeiske banker gikk totalt av hengslene i en ellevill kjøpefest basert på billige dollarlån.

USA konstruerte spillet, men spillerne var europeiske.

Du kan studere hele rapporten fra Bank of International Settlements her.

8 Comments

Filed under International Econnomic Politics, National Economic Politics