Tag Archives: Ban Ki-moon

Top Scientist: "UN Climate Panel Is Losing All Credibility"

The UN climate scientists are under heavy fire. Friday Dutch authorities said the UN’s climate report uses inaccurate data related to the sea level in the Netherlands. Today British top scientist Chris Field says the UN climate panel is loosing credibility after a series of mistakes, miscalculations and use of inaccurate data.

“Any such projection should be based on peer-reviewed literature from computer modeling of how agricultural yields would respond to climate change. I can see no such data supporting the IPCC report.”

Robert Watson

Intergovernmental Panel of Climate Change

A leading British government scientist has warned the United Nations’ climate panel to tackle its blunders or lose all credibility, The Sunday Times reports.

Robert Watson, chief scientist at Defra, the environment ministry, who chaired the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) from 1997 to 2002, was speaking after more potential inaccuracies emerged in the IPCC’s 2007 benchmark report on global warming.

According to timesonline.co.uk the most important is a claim that global warming could cut rain-fed north African crop production by up to 50% by 2020, a remarkably short time for such a dramatic change. The claim has been quoted in speeches by Rajendra Pachauri, the IPCC chairman, and by Ban Ki-moon, the UN secretary-general.

This weekend Professor Chris Field, the new lead author of the IPCC’s climate impacts team, told The Sunday Times that he could find nothing in the report to support the claim. The revelation follows the IPCC’s retraction of a claim that the Himalayan glaciers might all melt by 2035.

The African claims could be even more embarrassing for the IPCC because they appear not only in its report on climate change impacts but, unlike the glaciers claim, are also repeated in its Synthesis Report.

This report is the IPCC’s most politically sensitive publication, distilling its most important science into a form accessible to politicians and policy makers. Its lead authors include Pachauri himself.

In it he wrote: “By 2020, in some countries, yields from rain-fed agriculture could be reduced by up to 50%. Agricultural production, including access to food, in many African countries is projected to be severely compromised.” The same claims have since been cited in speeches to world leaders by Pachauri and Ban.

Speaking at the 2008 global climate talks in Poznan, Poland, Pachauri said: “In some countries of Africa, yields from rain-fed agriculture could be reduced by 50% by 2020.” In a speech last July, Ban said: “Yields from rain-fed agriculture could fall by half in some African countries over the next 10 years.”

Speaking this weekend, Field said: “I was not an author on the Synthesis Report but on reading it I cannot find support for the statement about African crop yield declines.”

Watson said such claims should be based on hard evidence. “Any such projection should be based on peer-reviewed literature from computer modeling of how agricultural yields would respond to climate change. I can see no such data supporting the IPCC report,” he said.

The claims in the Synthesis Report go back to the IPCC’s report on the global impacts of climate change. It warns that all Africa faces a long-term threat from farmland turning to desert and then says of north Africa, “additional risks that could be exacerbated by climate change include greater erosion, deficiencies in yields from rain-fed agriculture of up to 50% during the 2000-20 period, and reductions in crop growth period (Agoumi, 2003)”.

Agoumi” refers to a 2003 policy paper written for the International Institute for Sustainable Development, a Canadian think tank. The paper was not peer-reviewed.

Its author was Professor Ali Agoumi, a Moroccan climate expert who looked at the potential impacts of climate change on Tunisia, Morocco and Algeria. His report refers to the risk of “deficient yields from rain-based agriculture of up to 50% during the 2000–20 period”.

These claims refer to other reports prepared by civil servants in each of the three countries as submissions to the UN. These do not appear to have been peer-reviewed either.

The IPCC is also facing criticism over its reports on how sea level rise might affect Holland. Dutch ministers have demanded that it correct a claim that more than half of the Netherlands lies below sea level when, in reality, it is about a quarter.

The errors seem likely to bring about change at the IPCC. Field said: “The IPCC needs to investigate a more sophisticated approach for dealing with emerging errors.”

Link to original article.

Related by timesonline.co.uk:

‘Climategate’ professor considered suicide

The leak was bad. Then came the death threats

The IPCC’s Synthesis Report (See section 3.3.2)

Related by the Econotwist:

Netherlands Adds New Controversy To UN Climate Report

Hackers Steal CO2-emission Permits Worth $4bn

U.S: Miami’s First Cold Weather Death Confirmed

Coldest January In Norwegian History

“Mini Ice Age” Underway?

Extreme Weather Around The Globe

Eco-logical Miscalculations?

Reblog this post [with Zemanta]

1 Comment

Filed under International Econnomic Politics, National Economic Politics

Svartmaling med nyanser

Svartmaling med nyanser

Statsminister Jens Stoltenberg sier vi er inne i den verste krisen siden 30-tallet. Samtidig advarer han mot å svartmale finanskrisen fordi det kan forsterke den. Den økonomiske kollapsen på 30-tallet endte som kjent med en verdenskrig. Kan dagens krise bli verre?

Situasjonen er alvorlig og ekstremt usikker, får vi høre.
Det vi ser er alvorlige økonomfjes, røde tall og piler som peker ned.
Men at renten på boliglånene våre blir satt opp eller ned en halv prosent et par, tre ganger i året, er vi vant til. At prisene går opp er heller ikke oppsiktsvekkende.
Så hva er det egentlig som er så alvorlig og usikkert?

Mørkt

Det snakkes om deflasjon, hyperinflasjon, stagflasjon, økende arbeidsledighet og null renter.
Null renter? Det lyder da forlokkende. Økende ledighet? Det er selvsagt ille – for dem som rammes, vel og merke.
Og de hyper-greiene virker litt skummelt, hva nå enn det er…
Men så langt er den største endringen i vår hverdagen at postkassen ikke lenger fylles opp av reklamer for gebyrfrie kredittkort, lån uten sikkerhet og diverse tilbud under parolen “kjøp nå – betal senere”.
Det skyldes vel at bankene har litt problemer for tiden, og som sikkert har sammenheng med de grådige spekulantene i USA, som har spekulert bort masse penger på spekulasjoner i spekulative verdipapirer.
Kan forstå det er litt knapt med cash for tiden.

Mørkere

Det er likevel noe i økonomenes uttalelser som gir inntrykk av at dette er noe mer enn et vanlig børskrakk – som skjer fra tid til annen. Analytiker Tom Fitzpatrick i Citigroup skriver i et brev til bankens kunder at “De finansielle overdrivelsene de siste årene har tvunget verdens myndigheter til å gjøre ting som aldri har vært forsøkt tidligere.”
Han sikter til de enorme pengeinnsprøytningene i finanssystemet i form av rentekutt, kriselån eller direkte pengeoverføringer. Han skriver videre: “Dette vil trolig resultere i ett av to ekstreme utfall; enten en sterkt økende inflasjon, eller en nedadgående spiral mot depresjon, sosial uro og muligvis krig.”
Samme dag som Fitzpatrick sender sin analyse til klientene, smeller det i Indias finanssentrum, Mumbai.

Svart

Citigroup-analytikeren tror ikke depresjon er der det mest sannsynlige utfallet i øyeblikket, men understreker: “Vi ser allerede land i utkanten av Europa som er alvorlig presset. Noen politiske ledere har rekordlav popularitet. Det er risiko for nasjonal uro, som starter med streiker fordi folk føler seg umyndiggjort. For hver uke og måned som går, øker faren for en ond sirkel etter hvert som tilliten smuldrer bort” skriver økonomen.
I analysen peker han også på at det er gryende tvil om enkelte utviklede lands evne til å betjene sin gjeld.
Mandag ble Russlands kredittvurdering nedgradert av investorserviceselskapet Standard & Poor’s, og status på utsiktene for landets økonomi ble satt ned fra “stabil” til “negativ”.
Tom Fitzpatrick i Citigroup er ikke den eneste analytikeren som er bekymret for Øst-Europa.
Dessuten er skrekkscenarioene enda nærmere.
Det internasjonale pengefondet, har sammen med flere sentralbanker gitt Island en redningspakke på over 40 milliarder kroner for å hjelpe landet på fote igjen.
Færøyene opplyste denne uken at underskuddet på statsbudsjettett i år vil bli dobbelt så stort som forventet.

Svartere

Men er det noen som har bommet på finanskrisen, så er det analytikerne.
Det blir derimot litt mer guffent når årets Nobelprisvinner i økonomi sier nesten det samme.
“Det scenarioet jeg frykter for hele verden tilsvarer “Japans Tapte Tiår” – 90-tallet. At vi kommer til å se en verden med null renter, deflasjon, ingen tegn til bedring, og det vil vedvare i en lang periode” sier Krugman under Nobelprisutdelingen i Stockholm denne uken.
“Og det er dessverre veldig lett å forestille seg” legger han til.
Nobelprisvinneren snakker også om muligheten for “ekstremt alvorlige kriser”.
Han viser til at det allerede er tegn til økonomiske og politiske kriser på linje med dem vi så på slutten av 90-tallet i Argentina og Indonesia.
Også Krugman trekker frem landene i utkanten av Europa som de mest usikre områdene.
Paul Krugman mener sjansen for at verdensøkonomien havner i en ny depresjon er stor, og at den kan vare lenger enn til 2011.
“Dersom det finnes et trygt sted å være, så kan jeg ikke se det” sier professoren fra Princton University som onsdag mottok Nobelprisen i økonomi for sin forskning på internasjonal handel.

Svartest

FNs generalsekretær Ban Ki-moon sier at hvis ikke dagens finanskrisen blir håndtert riktig, vil den bli morgendagens humanitære krise.
– Sosial uro og politisk ustabilitet vil øke og overgå alle andre problemer, sier Ki-moon.
Den britiske tenketanken Oxford Research Group hevder at finanskrisen er den største sikkerhetstrusselen i verden.
– Krisen vil trolig føre til bitterhet blant folk og lede til en økning i radikale og voldelige sosiale strømninger, som må holdes under kontroll med makt, mener ORG.
I Kina er det uro og kraftige demostrasjoner på grunn av nedlagte fabrikker.
I India intensiveres det maoistiske opprøret.
The Jamestown Fundation advarer om alvorlig risiko for plutselig kollaps i levestandarden i Russland og en økonomisk oppløsning som vil føre til sosial uro, fulgt av et politisk opprør.
I Midt-Østen protesterer arbeidere mot kraftige prisstigningen og manglende lønnsutbetalinger.
I Hellas gjør unge voldelige venstreradikale opprør, raner butikker og setter fyr på biler.
Og en rapport fra den amerikanske Kongressen konkluderer med at det er sannsynlig at en storby blir rammet av et atomangrep eller biologisk angrep innen 2014.

Nyanser

Okay, Så situasjonen er alvorlig. Vi begynner å forstå det.
Og alt henger på om myndighetenes eksperimentelle finans- og pengepolitikk vil virke.
Ikke så rart at økonomene snakker om frykt og usikkerhet. Politikerne maner til ro og orden, selv om det er minimalt de kan gjøre med den snøballen som allerede ruller.

Den beste måten å møte frykten på er kanskje å planlegge for det verste. Da er man i alle fall forberedt, og føler seg en smule tryggere om det verste skulle skje.
En av mine gamle læremestre, tidligere sentralbansjef Hermod Skånland, sier det slik: “Det er bedre å se spøkelser ved høylys dag enn å bli angrepet av dem om natten”.

Uansett bør folk lytte til sin magefølelse, og hvis tankene begynner å bli ubehagelige, kan jeg anbefale en stille tur i skogen, eller noe avslappende musikk.
Økonomien styres av krefter som ofte er utenfor vår kontroll. Vi kan bare være optimistisk og håpe på det beste,

Og verden snurrer videre på tross av kriser og økonomiske tilbakeslag.
Den situasjonen som har oppstått i verdensøkonomien kommer til å løse seg på en eller annen måte.
Og det spiller egentlig liten rolle om den males svart, hvit eller grønn for den saks skyld.

Reblog this post [with Zemanta]

Comments Off on Svartmaling med nyanser

Filed under International Econnomic Politics, National Economic Politics