Tag Archives: American Association of Individual Investors

A Bullish Bear Market

NEW YORK - JUNE 17:  A trader works on the flo...
Image by Getty Images via Daylife

 

Målinger basert på spørreundersøkelser viser at optimismen i markedet er stor. Tekniske analyser viser derimot det motsatte.

 

 

 

Optimismen er fremdelse stor blant aktørene i aksjemarkedet, og det er ingen ting som tyder på at den blir mindre med det første.

Det er bemerkelsesverdig at optimismen kan være så stor samtidig som tekniske indikatorer viser at de negative kreftene (bear) er de sterkeste.

bear_bull_force

 

BEAR: Bjørnekreftene (blått) har vært mest fremtredende i Standard & Poor’s 500 siden mars, men markedet er opp over 50 prosent. (bull = rødt).

 

“Dumme” penger kjøper

Analyser som Guy M. Lender hos ARL Advisers LCC presenterer på nettstedet The Technical Take søndag, viser at det i første rekke er de “dumme pengene” som gjør de mest optimistiske plasseringene i markedet, mens de “smarte” forholder seg nøytrale.

“Dumb Money Indicator” ser etter ekstreme data fire forskjellige steder hvor investorene historisk sett har bommet med sine veddemål.

1. Investor Intelligence

2. Market Vane

3. American Association of Individual Investors

4. Put/Call-ratio 

Her er ARL Advisers “Dumb Money Indicator” for siste uke:

dumbmoney

“DUMME PENGER” gjør optimistiske investeringer for tiden, viser grafen. (Kilde: http://www.thetechnicaltake.com).

 

“Smarte” penger er nøytrale

Med “smarte” penger mener vi vanligvis de store , proffer investorene.

Guy M. Lender sin “Smart Money Indicator” ser på tre forhold:

1. Forholdet mellom shortposisjoner holdt av private og spesialister.

2. Forholdet mellom spesialistenes shotposisjoner og den totale mengden av shotsalg.

3. Opsjonshandelen på aksjeindeksen Standard & Poor’s 100.

 

Her “Smart Money Indicator” for siste uke:

smartmoney

“SMARTE PENGER” velger en nøytral investeringsstrategi. (Kilde: http://www.thetechnicaltake.com).

 

Innsiderne stikker

Ukens analyse fra ARL viser ellers at innsiderne fortsetter å kvitte seg med aksjer i egne selskaper i et ekstremt omfang.

 

Her er Lenders “InsiderScore Entire Market” for siste uke:

insider_sale 

INNSIDERE FORTSETTER Å SELGE aksjer i egne selskaper i stort omfang. (www.thetechnicaltake.com).

 

Negative signaler til tross; det er ingen ting av dette som kan tolkes som om at markedet vil falle med det første, snarere tvert i mot.

 

Det eneste vi kan konstantere med noenlunde sikkerhet er at risikoen i aksjemarkedet øker.

 

 

Comments Off on A Bullish Bear Market

Filed under Uncategorized