Circus Wall Street – Act 2

Wall Street continues to follow the same pattern in 2010 as it did in 2009, that means; nobody’s got a clue to what is going, other that it’s still going up.

“This is the strangest market I’ve ever seen”

Charles Biderman

(Article in Norwegian, links to sources in English)

Wall Street fortsetter det amerikanske aksjemarkedet 2010 i samme stil som i 2009, det vil si; ingen aner hva som foregår. Men opp går det.

Med litt hjelp fra anonyme bloggere i Wall Street-miljøet, her er noen observasjoner av den siste tidens markedsutvikling:

• Dårlige arbeidsmarkedstall – aksjene stiger.

• Gode arbeidsmarkedstall – aksjene stiger.

• Statlige gjeldsproblemer – aksjene stiger.

• Statlige gjeldspapirer nedgradert – aksjene stiger.

• “Haukete” (Hawkish) uttalelser fra FED – aksjene stiger.

• “Duete” (Dovish) uttalelser fra FED – aksjene stiger.

• “Haukete” referat fra FMOC-møtet – aksjene stiger.

• “Duete” (Dovish) referat fra FMOC-møtet – aksjene stiger.

• Dårlig respons ved auksjon av statsobligasjoner – aksjene stiger.

• God respons ved auksjon av statsobligasjoner – aksjene stiger.

• Oljeprisen stiger – aksjene stiger.

• Oljeprisen faller – aksjene stiger.

• Bankene rapporterer resultater – aksjene stiger.

• Bankene fører aksjonærene bak lyset – aksjene stiger.

• Unormalt varmt vær i november – aksjene stiger.

• Unormalt kaldt vær i januar – aksjene stiger.

• Obamas økonomiske stimuleringsplan karakteriseres som “uansvarlig sløsing” – aksjene stiger.

• Snakk om enda en ny krisepakke (stimuleringsplan) – aksjene stiger.

And we have lift off!

Circus Wall Street continues….

Hvem kjøper?

Som On-balance Volume (OBV) indikatoren ovenfor viser har salgspresset i aksjemarkedet fortsatt å øke siden årsskiftet.
OBV indikerer at selgerne er blitt mer aggressive og kjøperne mer risikovilliger.

Blant innsiderne er det fremdeles et flertall selgere (om lag 62/38).

Direktør Charles Biderman hos analysebyrået Trim Tabs har forsøkt å finne ut hvem som egentlig er aktørene.

This is the strangest market I’ve ever seen“, sier analytikerveteranen som i dette intervjuet med BNN kommer med unik innsikt i spillet på Wall Street.

– Det finnes ingen beviser for at myndighetene (Federal Reserve) også støtter aksjemarkedet med oppkjøp, men heller ikke det motsatte. Det er godt mulig, sier Biderman.

Dagens Charts

Gullprisen fortsetter opp. Siste analyse fra The World Gold Council viser at sentralbanker og regjeringer er mer aktive i gullmarkedet enn på mange år.

GULLPRISEN SIDEN ÅRSSKIFTET (On-balance Volume Indicator).

Dollaren devalueres sakte men sikkert. En stor fordel for USA når gjelden skal betales tilbake. (Men en stor ulempe for amerikanske innbyggere som må betale mer for importerte varer).

EUR/USD siden 30.september 2008. 18.mars 2009 utvidet FED sitt QE-program (quantitative easing) til å omfatte oppkjøp av amerikanske statsobligasjoner for å støtte markedet. Og dollarkursen har falt siden.

Reblog this post [with Zemanta]

Comments Off on Circus Wall Street – Act 2

Filed under International Econnomic Politics, National Economic Politics

Comments are closed.