The Bailout Package Under The Christmas Tree

The new financial reform laws that the american Congress is about to pass, is in reality another bailout package for the U.S. Banking System, and it could be worth up to USD 4 trillion. The last bailout of 2009 goes to the car financing firm CMAC.

“While banks opposed the legislation, they should cheer for its passage by the full Congress in the New Year: There are huge giveaways insuring the government will again rescue banks and Wall Street if the need arises.”

David Rielly

(Article in Norwegian, links to sources in English)

Den finansielle reformen som Representantenes Hus har godkjent, er i realiteten en ny krisepakke til de amerikanske bankene på inntil 4000 milliarder dollar. Den siste krisepakken i 2009 er tildelt bilfinansieringsselskapet GMAC.

Det har vært lite fokusering på den omfattende finansielle reformen som Obama-regjeringen er i ferd med å få vedtatt i den amerikanske Kongressen.

Tidligere denne måneden ble finansreformen godkjent av Representantenes Hus.

Nå gjenstår en godkjenning fra Senatet før president Barack Obama kan sette den endelige underskriften på dokumentet.

Beskytte skattebetalerne?

Et hovedpoeng med finansreformen er å beskytte bruker av finansielle tjenester fra å bli lurt av smarte selgere, samt sørge for at amerikanske skattebetalere slipper å ta regningen for nye krisepakker til udugelige banker.

Det første forslaget fra senator Christopher Dodd(D) var en bombe av en reform i sin opprinelige form.

Markedets reaksjon den dagen Dodds forslaget ble lagt frem for Kongressen var totalt fraværende.

Trolig fordi ingen på Wall Street trodde den ville bli vedtatt.

Det ser ut til at de får helt rett.

Nye 4000 milliarder

Man kan spørre seg om de amerikanske politikerne faktisk har lest de 1279 siders dokumentet.

Nyhetsbyrået Bloombergs kommentator David Reilly har i hvert fall tatt seg bryet med å studere hva finansreformen faktisk inneholder – bortsett fra opprettelsen av en masse nye stillinger i offentlig sektor.

Her er noen av høydepuktene:

• Det omstridte begrepet “Too-Big-To-Fail”-prinsippet er ikke nevnt med ett eneste ord.

Federal Reserve gis autorisasjon til å tilføre finansmarkedet inntil 4000 milliarder dollar ved neste markedskollaps. (Mer enn hva FED har brukt på denne krisen).

• Men finansminister Geithner og Ben Bernanke får ikke bruke av disse midlene hvis ikke det er minst 99 prosents sjanse for at pengene blir betalt tilbake med renter. (Vi fraholder oss å kommentere myndighetenes presisjon i tidligere sansynlighetsberegninger).

• Reformen tillater at regjeringen, i en krise, også støtter finansinstitusjonenes obligasjonseiere (kreditorer).

• Det blir ikke opprettet et “Council of Regulators” slik det var foreslått. I stedet skal en tilsvarende gruppe opprettes bestående av de samme folkene som ikke forstod hva som førte til den nåværende krisen.

• Gruppen av tilsynsmyndigheter får myndighet til å begrense bankenes handel på egen konto. (Herved døpt; “Lex Goldman Sachs“).

• Lovforslaget “tillater” å forby en hver form for incentivlønn. (Bonussystemet er fremdeles inntakt).

Read David Reilly’s commentary on Bloomberg News.


Here’s a copy of the financial reform bill in its current form.

Here’s a copy of the first proposition from senator Christopher Dodd. (1135 pages).

Årets siste bailout

Amerikanske myndigheter opplyser at de vil ta kontroll over det kriserammede bilfinansieringsselskapet GMAC, melder Washington Post.

“Treasury said that it will increase its stake in GMAC to 56 percent from 35 percent. The government also will hold about $14 billion in what amounts to loans that GMAC may eventually repay. The government plans to appoint four of the company’s nine directors.”

Selskapet får en krisepakke på 3,8 milliarder dollar. Denne kommer i tillegg til de 12,5 milliarder dollar selskapet allerede har mottatt i diverse krisepakker, garantier og støtteordninger.

Rebalansering

– Finansdepartementet har sagt i flere måneder at GMAC ville trenge mer penger fra de føderale myndighetene, men beslutningen om å øke statens eierandel kommer som en overraskelse i lys av administrasjonens siste bestrebelser på å redusere krisehjelpen til de store finansinstitusjonene. Det som i utgangspunktet syntes å være en avsluttende handling ser nå mer ut som rebalansering av porteføljen før årsskiftet, skriver avisen.

Regjeringen har fra før aksjemajoriteten i de to gigantselskapene General Motors og American International Group.

I tillegg har Obama store eierandeler i Citigroup og Chrysler.

Reblog this post [with Zemanta]

Comments Off on The Bailout Package Under The Christmas Tree

Filed under International Econnomic Politics, National Economic Politics

Comments are closed.