2010 Analysis: Collapse of Credit

Top analyst David Rosenberg at Gluskin Sheff & Associates does not have a rosy view on the world economy in 2010. In his latest analysis he predicts a collapse of credit, with accompanying deflation and overcapacity. Rosenberg is not sure if the resession is really over.

“Frugality is the new fashion and will likely stay that way for years as attitudes toward discretionary spending, homeownership and credit undergo a secular shift.”

David Rosenberg

(Article in Norwegian, copy of original report in English)

Analysesjef David Rosenberg hos Gluskin Sheff & Associates er ikke særlig optimistisk i forhold til neste år. I sin siste analyse varsler han kredittkollaps, akkompanjert av deflasjon og overprodukjon. Han er ikke sikker på om resesjonen er over.


Analysesjef David Rosenberg hos Gluskin Sheff & Associates er ikke særlig optimistisk i forhold til neste år.

I sin siste analyse varsler han kredittkollaps, akkompanjert av deflasjon og overprodukjon. Han er ikke sikker på om den gobale resesjonen er over.

– Konsensus tilsier en vekst i global BNP rundt 4 prosent, og rundt 3 prosent i USA, men risikoen er på nedsiden, advarer Rosenberg.

– I et nøtteskall; de råtne gjeldspapirene er feiet under teppet i håp om at de vil forsvinne av seg selv, belåningsgraden i hver eneste sektor når stadig nye høyder etter spm den offentlige sektor ofrer sine hellige budsjettbalanser i forsøk på å stabilisere den tvilsomme posisjonen til både banker og husholdninger i mange deler av verden, skriver den anerkjente analytikeren David Rosenberg i sitt siste månedlige brev til Gluskin Sheff sine klienter. (Breakfast with Dave).

Om amerikansk økonomi skriver Rosenberg:

– Vi har ganske enkelt ikke sett noen prosentvis reduksjon i antall problemlån, legg til at over en million boliger er blitt tvanggsolgt i løpet av de siste tre månedene, og 120 banker har gått over ende i år. The Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) har identifisert 7% av bankenes verdier – 850 milliarder dollar -som “trøbbel”, så hvordan kan det være mulig at finanssektoren kan være i nærheten av noe som ligner på stabilitet?

Ifølge Rosenberg er det et stort spørsmålstegn ved om europeiske banker er sterke nok til klare seg gjennom en ny finansiell storm.

Her er noen av hovedkonklusjonene til David Rosenberg:

* “The consensus expects global GDP growth to come in between 4-5% in 2010 – the risk is a relapse or better yet, the current recession never ended.”

* “We believe that the credit collapse and the accompanying deflation and overcapacity are going to drive the economy and financial markets in 2010.”

* “Frugality is the new fashion and will likely stay that way for years as attitudes toward discretionary spending, homeownership and credit undergo a secular shift.”

* “What has become crystal clear is that the U.S. government has taken over the beleaguered U.S. dollar, which can only be described as benign neglect.”

* “This will be tough for most folks, but maybe we will see in our lifetime a period when the Chinese economy surpasses the size of the U.S. economy; it was that way back in 1820.”


Les hele analysen til Rosenberg her.

“WHILE YOU WERE SLEEPING”


Tidligere analyser:

Goldman Sachs

Sosiété Générale

UniCredit

Danske Bank

Deutsche Bank

Reblog this post [with Zemanta]

Comments Off on 2010 Analysis: Collapse of Credit

Filed under International Econnomic Politics, National Economic Politics

Comments are closed.