2010 Analysis: Zero Interst Rate until 2012

Goldman Sachs‘ famous analyst, Jan Hatzius, belive that The Federal Reserve will hold its federal fund rate at zero level all through 2010, and most likely through 2011, until the beginning of 2012. According to Hatzius there’s only two things that can make trouble in the worlds economy next year.

“In contrast, we are less concerned about the monetary policy implications of several other popular “bugbears,” including a dollar crisis, a big drop in potential output, or an outbreak of inflation.”

Jan Hatzius

(Article in Norwegian, copy of analysis in English)

Goldman Sachs sin berømte analysesjef, Jan Hatzius, tror den amerikanske sentralbanken vil holde signalrenten på null-nivået helt til 2012. Ifølge Hatvitz er det i hovedsak to ting som kan skape trøbbel i verdensøkonomien neste år.


– Det er i hovedsak to risikofaktorer forbundet med våre prognoser, skriver analysesjef Jan Hatzius hos Goldman Sachs.

For det første kan økononomien vokse hurtigere enn man forventer, påpeker Goldman-analytikere, men legger til at en overraskelse på oppsiden må være ganske stor for at det skal utløse et rentehopp.

Og for det andre kan en sterk økning i prisene på eiendom og verdipapirer utløse en renteøkning før det er forsvarlig i forhold til den realøkonomiske utviklingen, skriver Hatzius.

Goldman Sachs har følgende fire hovedpunkter i sin vurdering av finansåret 2010:

* BNP-veksten i USA vil bli på 3,0 prosent (å/å) i fjerde kvartal 2009 og vil synke til 1,25 prosent (å/å) mot slutten av 2010. for deretter å ta seg gradvis opp igjen i 2011.


* Dersom våre prognoser er riktige, vil federal fund rate (USAs styringsrente) holdes på 0 prosent i 2010, og mest sannsynlig i 2011 også.


* Risikoen i 2010 vil først og fremst være at økonomien vokser for hurtig, eller at prisene på eiendelser, som bolig og aksjer, utvikler seg til en ny boble so i sin tur utløser en renteøkning i sentralbanken.


* I motsetning til mange andre er Goldman Sachs mindre bekymret for uønskede effekter av den ekstreme pengepolitikken og tror verken på noe dollarkrasj, produksjonskollaps i industrien eller utbrudd av sterk inflasjon.


Dette er prognosene for veksten i verdens brutto nasjonalprodukt:

“In our view, it is unrealistic to think that the FOMC could commit credibly to a move from near-0% to 1% or 2%. Therefore, the markets would likely assume that this move off “emergency rates” was the start to a much bigger tightening cycle, which carries the risk of a big tightening in financial conditions. This also makes us doubt that FOMC will seriously consider a shift toward higher rates before they are convinced that a significant policy tightening is in fact appropriate.”


Her Goldmans Sachs og Jan Hatzius sin vurdering av de neste 12 månedene:

The Federal Funds Rate – How Low for How Long?

Tidligere analyser:

Sosiété Générale

UniCredit

Danske Bank

Deutsche Bank

Reblog this post [with Zemanta]

Comments Off on 2010 Analysis: Zero Interst Rate until 2012

Filed under International Econnomic Politics, National Economic Politics

Comments are closed.