East European banks needs $304bn

In the Baltic region the banks are currently using more money than they  earn. According to Fitch Ratings the 12 banking systems that operates in Eastern Europe will need a capital injection of USD 304 billions in 2009 and 2010. About 20% of the banks risky loans have been restructured and masked in their off-balance sheets.

“Given significant levels of restructured loans, which do not feature in NPL numbers, and growing reliance on collateral, particularly in property, sizeable losses will be incurred.”

Fitch Ratings

(Aticle in Norwegian, quotes and links to sources in English)

– Driftsinntektene til bankene i de baltiske landene er fullstendig spist opp av de høye risikokostnadene i første halvår 2009, skriver Fitch Ratings i en fersk analyse av 12 banksystemer i de fremvoksende europeiske økonomiene.


Deriblant Estland, Latvia, Litauen og Polen. Og Baltikum blir viet spesielt stor oppmerksomhet.

Det betyr at de baltiske bankene egentlig er insolvente – kostnadene er større enn inntektene.

– Det kraftige fallet i BNP-veksten i området ser ikke ut til å være filtrert gjennom til bankenes (pre-provision) inntekter, skriver ratingbyrået.


“Costs of risk, however, vary significantly, with operating profits in the Baltic states being completely eroded in 6M09, whereas other banking systems still have some buffer to absorb markedly higher credit costs.”


Spår kjempesmell

Veksten i misligholdte lån vil nå toppen i 2010, dersom ikke noen uventet skjer, tror Fitch.

Samtidig vil verdiene som lånene er sikret i (for eksempel boliger) falle ytterligere, og finansieringskostnadene stige.

Betydelige tap vil oppstå, ifølge analysen.


“The agency anticipates a continued inflow of non‐performing loans (NPLs) albeit at a slowing rate, with NPLs peaking in 2010 – provided that the operating environment does not deteriorate. Given significant levels of restructured loans, which do not feature in NPL numbers, and growing reliance on collateral, particularly in property, sizeable losses will be incurred.”


20% “skjulte” lån

Den kraftige veksten i NPL (ikke-lønnsomme lån) utgjør en helserisko for det baltiske bankvesenet fordi det reduserer deres utlånsevne.

Men Fitch er mest bekymret for den økende restruktureringen av lån, som i prakis er “off-balance”-finansiering som det ikke føres detaljer om i regnskapene.


“Concerns also exist over the current high level of restructured loans in some of the banking systems, as restructuring efforts can mask deterioration of underlying asset quality. The comparability of cross-country asset quality data is limited – despite the implementation of IFRS.”“Cross-country comparisons of loan impairments to problem loans are difficult, due to differences in disclosure and in the regulatory regimes applied in measuring impairment charges. Bearing in mind these caveats, Fitch believes that the data on NPLs indicate general asset quality trends and also the speed with which loan quality has deteriorated in the region.”


“Fitch considers the sizeable increase in NPLs as a threat to the health of banking systems, as NPLs restrain banks’ ability to lend. The parameters governing which loans can be restructured, and how, give banks some leeway in selecting the loans for restructuring so that the extent of the deterioration in asset quality may not be fully transparent.”


Ratingbyrået har kommet frem til at de enkelte bankene i gjennomsnitt har restrukturet 20 prosent av sine utlånsporteføljer, slik at kvaliteten (sikkerheten) på disse ikke kan vurderes.

“NPL ratios reached double-digit percentages in Latvia, Lithuania and Romania. However, as stated above, a more realistic assessment of asset quality would also include the proportions of restructured loans, which are not consistently available. On an individual bank level in certain markets, Fitch has been informed that restructured loans can account for up to 20% of a bank’s loan book.”


“In order to restore confidence in the banking systems and speed up the economic recovery process, banks will need to clean up their balance sheets and crystallise credit losses.”


Trenger 1800 milliarder

Beregninger som Fitch har gjort viser et mengden av “net impaired loans” (nedsatte lån), det vil si lån som ikke betjenes i henhold til avtale, utgjør rundt 75 prosent kapitalbasen i de latviske bankene, og cirka 45 prosent i Litauen.

Fitch Ratings anslår at bankene i de 12 fremvoksene europeiske økonomiene vil ha et samlet kapitalbehov på 304 milliarder dollar i 2009 og 2010. ( 1798 milliarder kroner).

Det største behovet er i Baltikum, nærmere bestemt Latvia og Litauen hvor DnB NORD er henholdsvis fjerde og tredje største bank.

DnB NORD er tilført 15 milliarder kroner i ny kapital så langt i år,

Fitch mener det er tvilsomt at de utenlandske eierne av bankene i utkant-europa vil la dem gå konkurs, og tror de vil benytte seg av andre muligheter – deriblant droppe aksjeutbytte – for å sikre sine “døtre” i Sør- og Øst- Europa.

– Konsekvensen blir trolig heller at moderbankene må gå ut av forretninger som ikke tilhører kjernevirksomheten i forbindelse med restruktureringsprosessen, skriver kredittvurderingsbyrået.

“As the general economic outlook remains challenging, Fitch considers it likely that several banking systems will make no dividend payments to their parents for the financial year end‐2009 to improve capital.”


Skyhøy risiko

Ratingbyrået understreker også at det er en meget stor risiko knyttet til den økonomiske utviklingen i de omtalte land.

Fitch trekker blant annet frem:

* Store lån i utenlandsk valuta – som regel usikret (unhedged).

* Videre fall i lånenes underliggende verdier (spesielt næringseiendom)

* Devaluering av valuta

* Tillitskollaps i et eller flere av banksystemene.

* Sosial og politisk uro som følge av de økonomiske forholdene.


Her er hele rapporten fra Fitch Ratings.

DnB NOR opplyser i sin siste kvartalsrapport at DnB NORD som opererer i området (men registrert i Danmark) har en samlet låneportefølje i de tre baltiske statene, samt Polen, på 78,5 milliarder kroner.

DnB NORs Q3-rapport finner du her.


DnB NORD Banka (Baltikum) Q3 Financial Statement


Reblog this post [with Zemanta]

Comments Off on East European banks needs $304bn

Filed under International Econnomic Politics, National Economic Politics

Comments are closed.