Norway: Most Banks Fail In Stresstest

Only 29 of 149 Norwegian banks will be able to survive another credit crisis, the stresstest conducted by the central bank shows. In fact, most Norwegian banks are in just as bad shape as they were before the financial crises started in 2007. The Central Bank of Norway says the findings are “remarkable”.

“They can’t expect the central bank to come to their rescue”

Kristin Gulbrandsen

(Article in Norwegian)

Bare 29 av 149 norske banker har nok kapital til å overleve en ny kredittkrise, viser Norges Bank sin stresstest.

Ledelsen i Norges Bank karakteriserer resultatet som “oppsiktsvekkende”, skriver Dagens Næringsliv.

Hele 120 banker har nemlig ikke god nok likviditet til å klare seg i én måned dersom de ikke får tilførsel av kapital fra finansmarkedene og de samtidig er i en situasjon hvor 5 prosent av kundeinnskuddene tas ut.

Overraskende

– Kun 29 banker hadde nok likviditet til å klare en slik kredittskvis, opplyser Kristin Gulbrandsen i Norges Bank.

Tallene overrasker henne idet hun mener at finanskrisen burde ført til at bankene ville ha endret tilpasningen sin for å bli mindre sårbare ved en ny krise.

Like ille som før krisen

– Nå er de like sårbare som før finanskrisen, konstaterer hun.

Hun er redd for at bankene har oppfattet det slik at Norges Bank uansett vil stille opp med kapital dersom de ikke klarer å skaffe det selv, men advarer om at det slett ikke er tilfelle.

– De kan ikke forvente at sentralbanken kommer inn og redder dem, slår hun fast.

Reblog this post [with Zemanta]

Comments Off on Norway: Most Banks Fail In Stresstest

Filed under National Economic Politics

Comments are closed.