Monthly Archives: November 2009

More Billions Lost In The Baltics

The German bank holding company NORD LB reports increased losses related to their activity in the Baltic countries. In the nine first months of 2009 the losses totals amount to 549 millions euro.  158 millions is caused by the baltic operations in DnB NORD in third quater, after 110 millions in writedowns in Q2. In addition NORD LB has lost almost a billion euro on its shipping portfolio, and set aside another 130 millions to cover more potetial shipping losses.

“It is unclear whether the bank will end the year with a profit, especially since it also shows a 60%  increase in loans with very high risk in the third quarter.”

Stefan Best

(Article in Norwegian, link to original article in German, google translation in English)

dnbnord_riga.jpg

DnB NORs partner i Baltikum – NORD LB – skriver ned ytterligere 1,4 milliarder kroner som følge av stadig større tap i den felles eide banken DnB NORD.

 

Det melder det tyske Handelsblatt.

Tyske NORD LB har et foreløpig resultat på 130 millioner euro i årets ni første måneder, opplyser banken.

I samme periode økte tapsavsetningene fra 225 millioner euro til 549 millioner.

DnB NORD har påførte NORD LB et proposjonalt tap på 158 millioner euro – om lag 1,4 milliarder kroner – hittil år. Det er en øknig på 46 millioner euro fra andre halvår.

– Det er på dette stadium ikke nødvendig å reise ny kapital i DnD NORD, sier styreleder Gunter Dunkel i NORD LB.

60% flere høyrisikolån

NORD LB vil ikke gi noen prognose for året som helhet, men sier at banken forventer at 2009-resultatet vil bli positivt.

Analysesjef Stefan Best i Standard & Poor’s sier til Handelsblatt at det er “uklart” om NORD/LB vil ende opp med overskudd i år, og viser til en økning i porteføljen av høyrisikolån på 60 prosent.

NORD LB består av sju regionale banker, og minst tre av dem kommer til å få milliardtap i 2009, mener Standard & Poor’s.

Den eneste grunnen til at den tyske bankgruppen kan bokføre overskudd i år, er West LB som eies separat for å kunne skjule avslørende risikable aktiva, som ” toxische Werpapiere”, (råtne verdipapirer), skriver Handelsblatt.

Kun to eller tre av bankene i NORD-gruppen vil oppnå et positivt resultat på egen hånd.

Pluss shippingsmell

NORD LB har i tillegg 18 milliarder euro i utestående kreditt i shippingbransjen, og har så langt bokført tap på 959 millioner euro.

Dessuten er det satt av ytterligere 130 millioner euro som “risikoavsetning” knyttet til shippingvirksomheten.

Her er lenke til originalartikkelen i Handelsblatt.

(And here’s the automated translation to English by Google)

 

Related Posts:

“The Baltic Lab Rat”

“Not Grounded in Reality”

Baltic Loan Losses Could Double

Comments Off on More Billions Lost In The Baltics

Filed under Uncategorized

ETF Investors Increase 1673%

The number of investors holding EFT’s has increased by 1673% over the last 11 years, a newly published suvey shows. The compounded annual growth rate (CAGR) is about 30% during the periode. According to the survey, conducted by Barclays Global Investors, the financial crisis has made the Exchange Traded Funds extremly attractive. New regulations and demand for more transparent assets will make the EFTs even more popular in the years to come, Barclays concludes.

“During the market turmoil of 2008 investors became even more concerned about counterparty risk, transparency, liquidity and the use of derivatives and structured products. As a result, the use of ETFs to implement exposure to cash, fixed income, commodities and equity indices became more popular.”

Deborah Fuhr

(Article in Norwegian, link to original report in English)

sector-etf-model-portfolios.jpg

I løpet av de siste 11 årene har tallet på investorer i indeksfond (ETF) økt med 1673 prosent – en sammensatt årlig vekst på 30 prosent. Indeksfond brukes til å spekulere i bestemte markeder, knyttet til en bestemt indeks. ETF-ene er blitt finanskrisens mest populære investeringsobjekt.

Jo mer det svinger, jo større er muligheten for å tjene penger.

Og med en volatilitetsindeks (VIX) som har dinglet mellom 15 og 80 poeng i perioden 2002 til 2008 har det gitt store rom for å hente gevinster på kortsiktig handel.

eft_report.jpgFlest ETF-investorer finner vi i USA, England, Spania og Sveits. I sistnevnte nasjon opplyser 83 prosent av de institusjonelle investorene at de har investeringer i indeksfond, skriver Barclays Global Investors i en fersk analyse.

Barclays har studert utviklingen i ETF-investeringer i 42 land i perioden 1997 til 2008 og dokumenterer i rapporten “ETF Landscape – Annual Review Of Institutional Users Of ETFs In 2008″ en enorm vekst i bruken av disse investeringsinstrumentene.

Årlig vekst: 42%

Forvaltningsselskapene (investeringsrådgivere) er de største aktørene og utgjør 74 prosent av de institusjonelle EFT-investeringene.

Den sammensatte årlige veksten (CAGR) for gruppen i den aktuelle perioden har vært 31,1 prosent.

Deretter kommer hedgefondene som nå representerer 15 prosent av ETF-andelene. Men i denne gruppen ligger CAGR (Compound Annual Growth Rate) på 42,4 prosent.

howtomakemoney_eft.jpg

I løpet av 2008 økte tallet på institusjoners som investerer i indeksfond (Exchange Traded Fund) med 12 prosent på verdensbasis, til 2926.

Å kjøpe ETF er nesten som å kjøpe en aksje. Du kjøper en andel i et fond som investerer innen en bestemt sektor eller et bestemt marked.
Et fond kan investere i råvarekontrakter, et annet i gull, et i aksjene i Standard & Poor’s 500 indeksen og et i oljeservicesektoren på på Oslo Børs, for eksempel.

Fondsandelene er notert og omsettes på de offentlige børsene på linje med andre fondsandeler.

Fondene gir investorer muligheten til å satse på bestemte sektorer eller investeringsklasser, og de forvaltes på en måte som gjør det mulig å tjene penger både på oppgang og nedgang.

Populært kriseredskap

 

etf.jpgMuligheten til å kunne satse på en generell oppgang eller nedgang i bestemte markeder har gjort ETF-ene til et av de mest populære verdipapirene som omsettes på børsene for tiden.

Deborah Fuhr, som er leder for ETF Research & Implementation Strategy hos Barclays Global Investors, skriver i rapporten:

“During the market turmoil of 2008 investors became even more concerned about counterparty risk, transparency, liquidity and the use of derivatives and structured products. As a result, the use of ETFs to implement exposure to cash, fixed income, commodities and equity indices became more popular.”

 

Liten oversikt

Det finnes ingen fullstendig oversikt over hvor mange slike fond som finnes, eller hvor mye som er investert i dem.

about_trading_system.jpgÅrsaken er ulike regnskapsregler i de forskjellige land, og i noen land kommer ETF-er inn under reglene for “off-balance-financing” og trenger dermed ikke å føres i regnskapene.

The Thomson Reuters shareholding database inneholder den beste oversikten og viser at 37 441 institusjoner hadde ETF-investeringer for 16 474 milliarder dollar ved utgangen av 2008.

Tall fra USA tyder på at ETF-investeringene kan være tre ganger så store.

Rapporterte ETTF-investeringer i amerikanske virksomheter tilsvarte ved utgangen av 2008 274 milliarder dollar, mens det akkumulerte beløpet av alle ETF-investeringer i USA er 710 milliarder.

Barclays Global Investors skriver i sin rapport at investorenes ønske om bedre innsyn, og myndighetenes ønske om bedre kontroll, trolig vil gjøre EFT-ene enda mer populære i årene som kommer.

Her er den fullstendige rapporten – “ETF Landscape” – fra Barclays Global Investors.

(Only for professional non-american investors)

  

Comments Off on ETF Investors Increase 1673%

Filed under International Econnomic Politics

The Evaporation of The Dollar

The Dollar is taking another dive monday, and economists can no longer see a bottom for the worlds reserve currency. The latest update from Federal Reserve shows that the $920 bn of money in cirkulation now is backed by the FEDs holdings of $997 bn in toxic assets, taken from the banking system. That means that the real value of american dollars probably is close to zero. But the market kicks the dollar substansial higher, together with stocks and several commodities. Gold reach a prise of $1170 pr ounce.

“The exeeded tax credit program for first time home buyers does not provide evidence of recovery in the housing market, on the countary, it shows that the market still needs life support.”

(Article in Norwegian)   

 beeler_obama-stimulus.jpg

Dollaren er praktisk talt verdiløs. Reservene i Federal Reserve som skal garantere for dollarens verdi består nå i hovedsak av uomsettelige, verdiløse gjeldspapirer. Men markedet sender både dollarkursen, gullprisen og aksjekursene kraftig opp.

  

Ved å se nærmere på den oppdaterte oversikten fra Federal Reserve som ble offentliggjort fredag, viser det seg at verdiene som sentralbanken holder som garanti for verdien av den amerikanske dollaren nå i hovedsak består av råtne gjeldspapirer som er overtatt fra de kriserammede bankene.

Disse verdipapirene har falt dramatisk i verdi siden finanskrisen startet høsten 2008, det er fremdeles ikke mulig å vurdere hva de egentlig er verdt, de er i praksis uomsettelige og dermed også i praksis verdiløse.

Den totale mengden av amerikansk valuta i sirkulasjon er omtrent 920 milliarder dollar – sentralbankens beholdning av MBS (Mortgage-backed Securities) og lignende er på cirka 997 milliarder dollar.

Tallene fremkommer ved å sammenligne den amerikanske pengemengden. “Money Base”, (og ved å substraktere valuta i sirkulasjon fra FEDs reservebalanse), med sentralbankens beholdning av diverse råtne verdipapirer som myndighetene har fått i bytte fra bankene mot krisehjelp og garantier.

(FED oversikt; H.3, H.4.1)

“Et bilde er verdt mer enn tusen Krugman-kommentarer”, skriver finansbloggen Zero Hedge som har laget denne grafen.

 monetary-base-kopi.jpg

(Klikk her for et større bilde)

  

En utypisk dag

Men dollarkursen styrker seg markert mandag – i hvert fall først på dagen – i løpet av ettermiddagen har den falt noe tilbake

Dollarindeksen (DXY) er opp 0,11 prosent. Dollaren er styrket overfor de fleste ledende valutaer.

Men dagen har også vært preget av stor volatilitet.

Siden mars i år har aksjer og råvarer konsekvent beveget seg i motsatt retning av dollaren, men mandag blir mønsteret delvis brutt.

Det er store forskjeller i hvordan råvareprisene har gått.

USD/JPY:

 usdjpy_intra.gif

Særlig i USD/JPY-forholdet har det vært store svingninger mandag.

High Frequency Forvirring?

Oljeprisen er svakt ned, mens gullprisen gikk først fra 1150 til 1170 dollar per unse før den falt tilbake rundt 1160.

Kaffeprisen steg for første gang på tre dagen, mens prisen på kakao stupte.

Kontrakter på bomull hoppet til det høyeste nivået på 16 måneder, men appelsinjuice-prisen dundret ned.

Aksjemarkedet spratt opp om lag 1,3 prosent og holdt seg der ut dagen.

Det skal godt gjøres å forklare alle mekanismene som har vært i sving i dag, men det kan ikke utelukkes at det er den algoritmiske handelen som har skapt forvirring i markedet. 

Godt nytt?

Hovedforklaringen på oppgangen i aksjemarkedet mandag forklares i stor grad med en kraftig økning i salget av brukte boliger.

Ifølge National Association of Realtors økte boligsalget i USA med 10,1 prosent i oktober, mot en forventet økning på litt over 2 prosent.

Påfallende mange analytikere som uttaler seg i mediene hevder dette er et tegn på en kraftig bedring i boligmarkedet.

Det er nok en litt prematur konklusjon.

Obama-administrasjonen fornyet for kort tid siden ordningen med skatterabatt for førstegangskjøpere av bolig.

Ordningen skulle etter planen vært avviklet for en måned siden.

Det at subsidieringen av boligmarkedet forlenges er ikke et tegn på bedring, tvert i mot, det er et signal om at markedet fremdeles trenger “kunstig åndedrett” for å overleve.

Det samme gjelder for uttalelsene til FED-sjefen i Chicago om at sentralbanken kan komme til å holde på 0-renten kanskje så lenge som til slutten av 2011.

Aksjemarkedet reagerte positivt, men det betyr i realiteten at situasjonen i amerikansk økonomi er mer alvorlig enn først antatt.

Gullboble?

Overnevnte kan være en meget mulig forklaring på at gullprisen gikk over 1170 dollar per unse mandag formiddag.

Men det er trolig andre faktorer som spiller inn her også.

Det faktum at sentralbanker og nasjoner – med nærmest ubegrenset kjøpekraft – har begynt å hamstre gull bringer spekulantene på banen.

I gull, som i oljemarkedet, er det meste som omsettes egentlig bare papirer, kontrakter og avtaler.

Det er relativt lite som beveger seg rent fysisk.

Hvor stor del av den voldsomme prisstigningen på gull som skyldes reell etterspørsel og hvor mye som skyldes kortsiktig spekulasjon med kontrakter kan ikke vites med sikkerhet.

Gull er tradisjonellt ansett som en forsikring mot sterk inflasjon, deflasjon, geopolitiske konflikter, sosial uro, etc.

Ikke som en investeringsklasse. Men dette er kanskje i ferd med å endre seg. 

De tekniske indikatorne gir sprikende signaler mandag.

Relative Strength Index:

 gull_rsi.gif

RSI dalte det meste av dagen til den nådde underkjøpt territorium. Det utløste en kraftig reaksjon opp til over 70 poeng, for så å sette kursen ned igjen.

On-balance Volume:

 gull_obv.gif

OBV-indikatoren viser at selgerne er aktive i gullmarkedet.

Momentum Indicator:

 gull_mom.gif

Momentum i gullmarkedet har vært fallende mandag.

  

Force Index:

 gull_force.gif

Force-indeksen viser – i motsetning til momentum-indikatoren – en stigende tendens og har gått fra å være negativ til positiv.

Comments Off on The Evaporation of The Dollar

Filed under International Econnomic Politics, National Economic Politics