More Billions Lost In The Baltics

The German bank holding company NORD LB reports increased losses related to their activity in the Baltic countries. In the nine first months of 2009 the losses totals amount to 549 millions euro.  158 millions is caused by the baltic operations in DnB NORD in third quater, after 110 millions in writedowns in Q2. In addition NORD LB has lost almost a billion euro on its shipping portfolio, and set aside another 130 millions to cover more potetial shipping losses.

“It is unclear whether the bank will end the year with a profit, especially since it also shows a 60%  increase in loans with very high risk in the third quarter.”

Stefan Best

(Article in Norwegian, link to original article in German, google translation in English)

dnbnord_riga.jpg

DnB NORs partner i Baltikum – NORD LB – skriver ned ytterligere 1,4 milliarder kroner som følge av stadig større tap i den felles eide banken DnB NORD.

 

Det melder det tyske Handelsblatt.

Tyske NORD LB har et foreløpig resultat på 130 millioner euro i årets ni første måneder, opplyser banken.

I samme periode økte tapsavsetningene fra 225 millioner euro til 549 millioner.

DnB NORD har påførte NORD LB et proposjonalt tap på 158 millioner euro – om lag 1,4 milliarder kroner – hittil år. Det er en øknig på 46 millioner euro fra andre halvår.

– Det er på dette stadium ikke nødvendig å reise ny kapital i DnD NORD, sier styreleder Gunter Dunkel i NORD LB.

60% flere høyrisikolån

NORD LB vil ikke gi noen prognose for året som helhet, men sier at banken forventer at 2009-resultatet vil bli positivt.

Analysesjef Stefan Best i Standard & Poor’s sier til Handelsblatt at det er “uklart” om NORD/LB vil ende opp med overskudd i år, og viser til en økning i porteføljen av høyrisikolån på 60 prosent.

NORD LB består av sju regionale banker, og minst tre av dem kommer til å få milliardtap i 2009, mener Standard & Poor’s.

Den eneste grunnen til at den tyske bankgruppen kan bokføre overskudd i år, er West LB som eies separat for å kunne skjule avslørende risikable aktiva, som ” toxische Werpapiere”, (råtne verdipapirer), skriver Handelsblatt.

Kun to eller tre av bankene i NORD-gruppen vil oppnå et positivt resultat på egen hånd.

Pluss shippingsmell

NORD LB har i tillegg 18 milliarder euro i utestående kreditt i shippingbransjen, og har så langt bokført tap på 959 millioner euro.

Dessuten er det satt av ytterligere 130 millioner euro som “risikoavsetning” knyttet til shippingvirksomheten.

Her er lenke til originalartikkelen i Handelsblatt.

(And here’s the automated translation to English by Google)

 

Related Posts:

“The Baltic Lab Rat”

“Not Grounded in Reality”

Baltic Loan Losses Could Double

Comments Off on More Billions Lost In The Baltics

Filed under Uncategorized

Comments are closed.