ETF Investors Increase 1673%

The number of investors holding EFT’s has increased by 1673% over the last 11 years, a newly published suvey shows. The compounded annual growth rate (CAGR) is about 30% during the periode. According to the survey, conducted by Barclays Global Investors, the financial crisis has made the Exchange Traded Funds extremly attractive. New regulations and demand for more transparent assets will make the EFTs even more popular in the years to come, Barclays concludes.

“During the market turmoil of 2008 investors became even more concerned about counterparty risk, transparency, liquidity and the use of derivatives and structured products. As a result, the use of ETFs to implement exposure to cash, fixed income, commodities and equity indices became more popular.”

Deborah Fuhr

(Article in Norwegian, link to original report in English)

sector-etf-model-portfolios.jpg

I løpet av de siste 11 årene har tallet på investorer i indeksfond (ETF) økt med 1673 prosent – en sammensatt årlig vekst på 30 prosent. Indeksfond brukes til å spekulere i bestemte markeder, knyttet til en bestemt indeks. ETF-ene er blitt finanskrisens mest populære investeringsobjekt.

Jo mer det svinger, jo større er muligheten for å tjene penger.

Og med en volatilitetsindeks (VIX) som har dinglet mellom 15 og 80 poeng i perioden 2002 til 2008 har det gitt store rom for å hente gevinster på kortsiktig handel.

eft_report.jpgFlest ETF-investorer finner vi i USA, England, Spania og Sveits. I sistnevnte nasjon opplyser 83 prosent av de institusjonelle investorene at de har investeringer i indeksfond, skriver Barclays Global Investors i en fersk analyse.

Barclays har studert utviklingen i ETF-investeringer i 42 land i perioden 1997 til 2008 og dokumenterer i rapporten “ETF Landscape – Annual Review Of Institutional Users Of ETFs In 2008″ en enorm vekst i bruken av disse investeringsinstrumentene.

Årlig vekst: 42%

Forvaltningsselskapene (investeringsrådgivere) er de største aktørene og utgjør 74 prosent av de institusjonelle EFT-investeringene.

Den sammensatte årlige veksten (CAGR) for gruppen i den aktuelle perioden har vært 31,1 prosent.

Deretter kommer hedgefondene som nå representerer 15 prosent av ETF-andelene. Men i denne gruppen ligger CAGR (Compound Annual Growth Rate) på 42,4 prosent.

howtomakemoney_eft.jpg

I løpet av 2008 økte tallet på institusjoners som investerer i indeksfond (Exchange Traded Fund) med 12 prosent på verdensbasis, til 2926.

Å kjøpe ETF er nesten som å kjøpe en aksje. Du kjøper en andel i et fond som investerer innen en bestemt sektor eller et bestemt marked.
Et fond kan investere i råvarekontrakter, et annet i gull, et i aksjene i Standard & Poor’s 500 indeksen og et i oljeservicesektoren på på Oslo Børs, for eksempel.

Fondsandelene er notert og omsettes på de offentlige børsene på linje med andre fondsandeler.

Fondene gir investorer muligheten til å satse på bestemte sektorer eller investeringsklasser, og de forvaltes på en måte som gjør det mulig å tjene penger både på oppgang og nedgang.

Populært kriseredskap

 

etf.jpgMuligheten til å kunne satse på en generell oppgang eller nedgang i bestemte markeder har gjort ETF-ene til et av de mest populære verdipapirene som omsettes på børsene for tiden.

Deborah Fuhr, som er leder for ETF Research & Implementation Strategy hos Barclays Global Investors, skriver i rapporten:

“During the market turmoil of 2008 investors became even more concerned about counterparty risk, transparency, liquidity and the use of derivatives and structured products. As a result, the use of ETFs to implement exposure to cash, fixed income, commodities and equity indices became more popular.”

 

Liten oversikt

Det finnes ingen fullstendig oversikt over hvor mange slike fond som finnes, eller hvor mye som er investert i dem.

about_trading_system.jpgÅrsaken er ulike regnskapsregler i de forskjellige land, og i noen land kommer ETF-er inn under reglene for “off-balance-financing” og trenger dermed ikke å føres i regnskapene.

The Thomson Reuters shareholding database inneholder den beste oversikten og viser at 37 441 institusjoner hadde ETF-investeringer for 16 474 milliarder dollar ved utgangen av 2008.

Tall fra USA tyder på at ETF-investeringene kan være tre ganger så store.

Rapporterte ETTF-investeringer i amerikanske virksomheter tilsvarte ved utgangen av 2008 274 milliarder dollar, mens det akkumulerte beløpet av alle ETF-investeringer i USA er 710 milliarder.

Barclays Global Investors skriver i sin rapport at investorenes ønske om bedre innsyn, og myndighetenes ønske om bedre kontroll, trolig vil gjøre EFT-ene enda mer populære i årene som kommer.

Her er den fullstendige rapporten – “ETF Landscape” – fra Barclays Global Investors.

(Only for professional non-american investors)

  

Comments Off on ETF Investors Increase 1673%

Filed under International Econnomic Politics

Comments are closed.