"Not Grounded In Reality"

Oops…(I did it again)… Sometimes, not often, but once in a while I make people a little bit upset with my writings.  This time the good people of Norways leading bank DnB NOR don’t like my view on their Baltic operations, and surtainly not that I called the Norwegian banks daughter company in Denmark/Latvia for a “Baltic Lab Rat”. So I have recieved a letter in witch DnB NOR point out that this desciption is “not grounded in reality”, that there’s no risk related to their cross-banking activities,  and that all their off-balance products are safe and uncomplicated.

DnB NOR are of cource entitled to their opinions, as well as I am, so here’s the full text of the letter for Mr, Morten Skauge, director of corporate information.

(In Norwegian only)

DnB_NORD

(Am I the only one seeing the ironi here...)

Påstand om at DnB NORD er prøvekanin for nye kompliserte investerings- og spareprodukter, skjult gjennom et slags hemmelig globalt banknettverk som fører til at “ingen vet hvilken risiko som skjuler seg i systemet”, er feil. Det skriver DnB NOR i en kommentar til artikkelen “Bjerkes baltiske kanin”.

– Kommentaren inneholder en rekke påstander og faktiske feil som bidrar til å skape et galt bilde av DnB NORDs virksomhet, skriver informasjonssjef Morten Skauge i et tilsvar.

Her er DnD NORs til kommentar til artikkelen “Bjerkes baltiske kanin“:

DnB NORD ble etablert i 2005, eies 51 prosent av DnB NOR og konsolideres fullt ut i konsernets regnskap, i motsetning til hva Haukenes hevder. Det er korrekt at DnB NORD har virksomhet i Baltikum og Polen, men ikke i Tyskland slik Haukenes skriver.

Haukenes´ hovedpåstand er at DnB NORD er prøvekanin for nye kompliserte investerings- og spareprodukter, regnskapsmessig skjult gjennom et slags hemmelig globalt banknettverk, noe som fører til at “ingen vet hvilken risiko som skjuler seg i systemet”. Dette er feil.

Investeringsproduktene som tilbys privatkunder i DnB NORD er relativt vanlige og lett forståelige. I det profesjonelle markedet tilbys såkalte “off balance sheet”-produkter i form av derivater, noe Haukenes vier betydelig plass i sin kommentar. Alle verdipapirer som omsettes via DnB NORD er imidlertid underlagt kontroll fra myndigheter, og det er ikke grunnlag for å karakterisere dem som særlig kompliserte eller uvanlig risikofylte.

Haukenes skaper videre et inntrykk av at DnB NORD opererer med et slags dobbelt regnskapssystem, i den hensikt å skjule investeringer og forpliktelser. Hans begrep “cross-border banking” betyr imidlertid ikke annet enn at DnB NORDs cash management-tjenester vil kunne tilbys i alle land der bankens kunder har virksomhet. Dette er for eksempel en fordel for mange bedrifter med virksomhet i ulike deler av Østersjøregionen. Det nye IT-systemet som DnB NORD er i ferd med å implementere, og som Haukenes refererer til, innebærer faktisk en betydelig forenkling når det gjelder gjennomføring av myndighetspålagte rapporteringskrav.

Når det gjelder DnB NORDs investeringer i lokale obligasjonsmarkeder er dette en del av bankens ordinære likviditetsplanlegging, underlagt streng regulering. I tillegg legger DnB NORDs datterselskaper i likhet med de fleste andre banker fra tid til annen ut obligasjonslån som en integrert del av sin funding-virksomhet. Ingen av delene spesielt oppsiktsvekkende, risikofylt eller hemmelig.

DnB NORDs hovedkontor er registrert i Danmark og rapporterer til danske tilsynsmyndigheter. Virksomheten i Baltikum og Polen hviler på lisens for bankvirksomhet i hvert enkelt land, og rapporterer til lokale tilsynsmyndigheter. Som for DnB NOR er Ernst & Young ekstern revisor i samtlige land. I Norge konsolideres DnB NORDs regnskap i DnB NORs, og Kredittilsynet kan be om rapportering og innsyn.

Så vidt vi har registrert har ikke Haukenes vært i kontakt verken med DnB NORD eller DnB NOR i forbindelse med utarbeidelsen av sin kommentar. Dersom han hadde det, ville han kanskje unngått så mange faktiske feil. Slik kommentaren fremstod i forrige ukes utgave av Ukeavisen har den ikke fotfeste i virkeligheten.

Morten Skauge
Informasjonssjef
DnB NOR

skauge_morten_08_3

Morten Skauge, DnB NOR

 

Remarks:

I register that DnB NOR has a different view on cross-border banking than organisations like the International Monetary Fund, Bank of International Settlements and Moody’s, and I make a note of that they don’t see any problems relateted to off-balance products.

Mr.Skauge writes the the article is “full of wrong facts”, but only referes to the point that DnB NORD is not operating in Germany as I have written. I’d like to add a quote from the Baltic banks homepage:  “Your local Cross-border Banking Manager at DnB NORD will act as a single point of contact, allowing you access to the full range of banking products and services offered by the DnB NORD international network, enabling direct access to 9 German-Baltic-Nordic countries in order to fulfil your local and cross-border banking needs in the region.”

http://www.dnbnord.com/index.dsp?page=290

5 Comments

Filed under International Econnomic Politics, National Economic Politics

5 responses to “"Not Grounded In Reality"

 1. Pingback: EU Leaders At Non-Excisting Meeting To Discuss A Total Fantasy Which They Know Nothing About | EconoTwist's

 2. Pingback: More Billions Lost In The Baltics « Econotwist's Blog

 3. Pingback: More Billions Lost In The Baltics « Econotwist's Blog

 4. I like this website very much.

  This is such a outstanding place.
  And it is not like other money orienting place, the information here is genuinely helpful.

  I am definitely bookmarking it as well as sharing it with my friends.

  🙂

  • The Econotwist

   Thanks !

   I must also compliment you on your site – it’s one of the very few places I’ve seen who seems to cover the forex market in a serious and professional way, without the usual “get-money-for-free”-bullshit.

   Keep up the good work!

   I’ll check in on you on a regular basis from now on 😉