"The Baltic Lab Rat"

Norways leading commercial bank, DnB NOR, operates in the Baltic countries throug its daugther company DnB NORD. The Norwegian bank is a major provider of houshold loans in the region, but the Baltic division is also a laboratorie for developing new advanced structured financial instruments – off-balance products and Special Purpose Etnities. It also serves as a common point of contact in the international cross-border markets.

 

“The transaction processing systems that generate the accounting entries were to be kept entirely separate from the accounting reporting systems. This would allow system independence and a ‘mix-and-match’ approach to rolling out the projects within the banks of the new company.”

Robin Oberst

(Article in Norwegian)

dnbnord_riga.jpg

Mye av hensiktene med DnB NOR sin baltiske datterbank DnB NORD er å være prøvekanin for nye kompliserte investerings- og spareprodukter. I tillegg er den et knutepunkt i en infrastuktur som gjør Rune Bjerkes banknettverk grenseløst og globalt. Resultatet er at ingen vet hvilken risiko som skjuler seg i systemet.

 

 

 I disse dager er det to år siden DnB NOR gikk sammen med tyske NORD LB og dannet DnB NORD.

DnB NORD er registrert i Danmark, men opererer først og fremst i de baltsike landene, samt Polen og Tyskland gjennom DnB NORD Bankas som er registrert i Latvia.

Organisastorisk er DnB NORD er en del av DnB NOR-gruppen, men ikke juridisk. 

DnB NOR-konsernets regnskaper føres DnB NORD som et “forretningsområde”. Dermed er detaljene rundt virksomheten begrenset.

Organisasjonsstruktur:

org_struktur.jpg

Juridisk struktur:

jur_struktur.jpg

 

To-delt regnskapssystem

 

“The transaction processing systems that generate the accounting entries were to be kept entirely separate from the accounting reporting systems. This would allow system independence and a ‘mix-and-match’ approach to rolling out the projects within the banks of the new company. A data transformation layer was to be used as the connectivity between the two sets of systems.”

Med andre ord: som kunde i DnB NOR/NORD-systemet kan du mikse og matche dine investeringer og finansieringer ved å velge mellom et spekter av avanserte produkter fra forskjellige banker i forskjellige land, og sette det sammen til din egne skreddersydde løsning. 

Den baltiske prosjektlederen tilføyer:

“We are quite comfortable with the architecture that we have set up and the way it’s going to separate the accounting reporting from the account posting. In many systems the reporting is based on the General Ledger. The way we have designed it means that we can have a consistent General Ledger in the core banking systems. The reporting can be changed as needed to provide the reports that we are required to do by the regulators.”

“Cross-border”-system

Robin Oberst forteller vidrer at hvert land, bank eller avdeling har et lukket internt datasystem, men som knyttes sammen med datasystemene i andre delene av banksystemet .

Slik har NORD LB, DnB NOR og DnB NORD laget det som kalles for “cross-border banking”. 

Det er i praksis et globalt nettverk som benyttes til transaksjoner på tvers av landegrensene og til “cross-border funding” – finansiering av egen drift basert på lån i det internasjonale pengemarkedet – ofte kortsiktige lån.

Robin Oberst beskriver det slik: “We have the functionality for global cash management and a global limits hub. Corporate cash management will operate across the different installations.”

 cross-border-funding.jpg

Off-balance produkter

DnB NORD er storselger av såkalte “Off-balance Sheet“-produkter til bedrifter. 

Dette er komplekse derivater som brukes til finansiering hvor store kapitalkostnader holdes utenfor et selskapens regnskaper ved hjelp av ulike klassifiseringsmetoder.

Bedrifter bruker gjerne slike produkter for å holde gjeld/egenkapital-forholdet lavt. 

På grunn av vanskeligheten med å definere hva slags investeringsklasse dette egentlig er, gjør lovverket det mulig å holde disse investeringene utenfor regnskapene. 

Det er ikke ulovlig, og kan være et godt hjelpemiddel for finansiering i næringslivet, men som alle andre derivater kan de både brukes og misbrukes.

enron-sjef-arrestert.jpgBegrepet “Off-balance Products” dukket opp etter den sagnomsusteEnron-skandalen i USA hvor “off-balance-products”, eller “Special Purpose Etnity” (SPE), var brukt til å skjule risiko og for å få regnskapene til å se bedre ut enn de var.

Her hjemme ble teknikken kjent i forbindelse med Finance Credit-saken i 2003.

Her er hva dommern i tingretten hadde å si om “off-balance “-produkter:

“Korrekte regnskaper er hjørnesteinen i enhver kredittvurdering. En sviktende tillit til disse vil måtte medføre en helt annen og mer omstendig låneprosedyre fra bankene og andre lånegiveres side og således rokke ved den effektiviteten som næringslivet er avhengig av, hvilket vil ha klare samfunnsskadelige følger.”

I ettertid er regnskapsreglene strammet inn, men det er fremdeles mulig å konstruere “off-balance-products” innefor lovens rammer.

Forsøkskanin

DnB NORD er Rune Bjerke og DnB NOR sin forsøkskanin innenfor finansiell ingeniørkunst og skreddersydd finans. 

Ifølge Bank of International Settlement sin analyse av årsakene til finanskrisen er det i hovedsak bankene selv som benytter disse instrumentene til finansieringen (fundingen) av egen drift. 

“In some cases, banks’ cross-border assets booked by offices in a particular host country can account for the bulk of that country’s external asset position, and yet still represent a relatively small part of the consolidated banking systems’ worldwide assets.”

På denne måten det er mulig for en bank å opparbeide seg gjeld og forpliktelser som er flere hundre prosent større en brutto nasjonalprodukt i det landet banken er registrert i.

Stikkord: Island 

mgi-cross-border_web.jpg

Skjuler risiko

BIS peker på at en betydelig grad av bankenes “cross-border”-transaksjoner og “cross-border”-funding er “off-balance-products” som ikke blir bokført i bankenes nasjonale regnskaper, og medfører en stor grad av skjult risiko.

Den nedbyggingen av gjeld (deleveraging) som er en uungåelig konsekvens er knapt begynt. I stedet øker belåningen og bruken av “off-balance-products” og “cross-border-funding” har nærmest eksplodert.

bank_ficc_derivative_trading_small2.jpg

“Thus, large measured “mismatches” on the balance sheet of an office in one location may be hedged off-balance sheet or offset by on-balance sheet positions booked by offices elsewhere, leaving a matched book for the bank as a whole. Other factors also hampered deleveraging of US dollar assets: banks brought off-balance sheet vehicles back onto their balance sheets and prearranged credit commitments were drawn. While the associated currency exposures were presumably hedged off-balance sheet, the build-up of net foreign currency positions exposed these banks to foreign currency funding risk, or the risk that their funding positions (FX swaps) could not be rolled over.”

Det internasjonale pengefondet, IMF, anslår etter sin stresstest at europeiske banker må skrive ned verdier for rundt 500 milliarder euro før finanssystemet er stabilisert. I en fotnote i rapporten står det for øvrig:

“The analysis does not include bank holdings of securities in off-balance-sheet entities, so mark-to-market losses on securities may be underestimated for some banking systems with large off-balance-sheet exposure.”

 

Tidenes kupp?

DnB NORD Bankas lanserte 20. juni 2007 et “off-balance”-derivat de kalte “Profit certificate” – et spareprodukt knyttet til aksjeindeksenMorgan Stanley Capital International Emerging Markets Index

Sertifikatet hadde en varighet på 3 år, og lovet investorene 35 prosents avkastning på utløpsdato dersom indeksen steg mer enn 25 prosent – hvis markedet steg mindre enn 25 prosent var man likevel garantert 25 prosent.

På utløpsdatoen 20.juni 2009 hadde MSCI Emerging Markets Index falt fra 1611,23 til 939,17 poeng- om lag 42 prosent.

For dem som kjøpte dette produktet i 2007 må det være tidenes kupp.

Og en katastrofe for utsteder DnB NORD.

Hvis ikke det da var DnB NOR-systemet som kjøpte dem selv?

dnb-nord_bankas.jpg

Bankas bankerott

bankas_rating.jpgDnB NORD Bankas opplyser i sitt “Financial Statement” for tredje kvartal at banken, inkludert diverse divisjoner, hadde et tap 311 600 000 LVL – 3,7 milliarder kroner, og et underskudd på 251 341 000 LVL; 3 milliarder kroner.

DnB NORD har skrevet ned verdier for totalt 6,2 milliarder kroner i årets ni første måneder, fremgår det av DnB NOR-ledelsens tilleggsraport (“supplementary information“) for tredje kvartal. 

Og Rune Bjerke har bokført Baltikumrealterte tap på 948 millioner i tredje kvartal og 1,1 milliarder i andre.

I det store og det hele, alt inkludert, estimerer konsernet at nedskrivningene blir på til sammen 3,5 milliarder kroner i 2009.

Opp av hatten

Alt tyder på at ingen helt vet hva som skjuler seg av risiko i dagens kompliserte finansmarked.

Trolig kan vi få flere overraskelser fra benkene før det hele kan sies å være over.

DnB NOR-konsernet har, ifølge bankens egen risikoanalyse, et maksimalt tapspotensiale på 75 milliarder kroner.

Kanskje må Rune Bjerke overraske ved å dra opp en kanin av flosshatten i form av en tapsbombe knyttet til tap i andre deler av DnB NOR-systemet enn det som til nå har vært i fokus.

Når banken etter hvert får på plass det nye EU-standariserte systemet for risikoanalyse, Basel II, vil DnB NOR i større grad måtte bokføre sine “off-balance”-kontrakter og “cross-border”-transaksjoner. 

Glemte jeg å nevne at DnB NORD i Baltikum er innvilget midlertidig unntak fra EU-direktivet som pålegger bankene å innføre Basel II ?

Surprise!

 Randy_rabbit

5 Comments

Filed under International Econnomic Politics, National Economic Politics