Michael Milken Warns Against Sovereign Debt

In the 80’s U.S. investors lost $1 trillion in sovereign loans, but investors continue to believe these assets aren’t risky, Mr. Michael Milken, chairman of Milken Institute,  told investors at a conference in New York thursday. According to Mr. Milken souvereign debt can be 200% more risky than ordinary lower rated industrial bonds.

” This dramatic example tells us that people in senior positions, such as those in the Fed and run major banks, make statements that are just 100% false.”

Michael Milken

(Article in Norwegian)

micheal-milken.jpg

Kanskje er Credit-default Swaps den beste investeringen i tiden fremover? I hvert fall hvis vi skal tro styreformann Michael Milken ved Milken Institute. Statsobligasjoner kan ha 200% høyere risiko enn de industrielle, advarer han.

Under Imperial Capitals tredje Global Opportunity Conference torsdag ga den anerkjente finanseksperten Mihael Milken investorene råd om hva de bør være forsiktige med i tiden fremover.

Milken poengterte at selv om den amerikanske finanssystemet nærmest imploderte i 2008, hadde som verden som helhet den tredje største verdiskapningen i historien (etter årene 1999 og 2007), skriver The Wall Street Journal.

USA ikke lenger sentrum

– Hvis du ser på Øst-Europa, Sør-Amerika og Asia er det land som hadde en veksttakt på 100 prosent i fjor. Det er ikke rart at disse landene har litt problemer med nyhetsoverkriftene fra Amerika. USA er ikke lenger solen, eller sentrum i solsystemet, vi er kanskje Jupiter, sier Milken.

Men det var ikke USAs posisjon i verdensøkonomien som var budskapet; det var investeringer, lån og kreditt.

Dårlig butikk

Michael Milken mener det i hovedsak er fem forhold i det amerikanske finanssystemet som førte til krisen.

– Når jeg var på Wall Street, hadde jeg sjelden en belåningsgrad på mer enn 3 til 1, eller 4 til 1. Jeg hadde aldri hørt om en belåningsgrad (leverage) over 10 til 1. Men i USA er dt selskaper som har en belåningsgrad på 100 til 1. Det er ikke god butikk i mine øyne, understreker Milken.

Boliglån er ikke obligasjoner

– Verdien på eiendom kan stige inntil 70 år, og i perioder falle fem år i strekk. Det har skjedd før. På 80-tallet hadde vi fem, seks smertefulle år som forårsaket konkurser og fusjoner i så å si hver eneste finansinstitusjon i flere stater. I Huston falt boligprisene 40 prosent på fem år.

Milken advarer investorene mot å tro at boliglånsrelaterte verdipapirer, som for eksempel CDO-er (Collateralized Debt Obligation) er det samme som en obligasjon.

– Hvis du er en investor som kjøper eiendomspapirer som er sikret i boliglån og antar at den eneste måten du kan tjene på er hvis boligprisene går opp, er det vanskelig i vite hva slags investeringskategori dette er. Gjelden er avhengig av verdien på eiendommen som selskapet som selger verdipapirene ikke kan garantere, påpeker han.

Renter er uberegnelige

– Jeg har ennå ikke møtt noen av betydelig formue som har tjent penger på å gjette hvilken vei rentene går, forteller han og understreker at renten er både volatil og uberegnelig.

Noe som gjøre gjeldspapirer enda mer risikable, er at ratingbyråenes graderinger er villedende.

– Jeg tror ikke det hadde vært noen finanskriser hvis ikke det hadde vært for ratingsystemet, sier Milken og viser til at det i øyeblikket bare er fire selskaper i USA som har AAA kredittrating, (Microsoft, ADP, ExxonMobil og Johnson & Johnson), men at det helt frem til i fjor var 17 000 industrielle obligasjoner som hadde trippel-A rating fra Standard & Poor’s.

– Hvordan kan man miste en trippel-A rating? Vel, for det første var ikke disse selskapene trippel-A selskaper. For det andre kan man låne mot disse papirene og skape et nytt verdipapir sikret med en portefølje av boliglån som fremdeles har trippel-A gradering. Det er ikke noe nytt, men hvis du sjekker historien vil du for eksempel se at dobbel-A papirer har en misligholdsgrad som er 200 prosent høyere enn en vanlig industriell B-gradert obligasjon, opplyser Milken.

Statsgjeld er farlig

Det er ikke noen stor diskusjon i markedet i dag, og var heller ikke årsaken til finanskrisen, men statlig gjeld er blant de mest risikable investeringene som finnes, hevder finanseksperten.

– På 80-tallet ble investorene fortalt at ingen noensinne har tapt på å låne penger til en stat. Men USA fikk bare tilbake 30 prosent på et obligasjonslån til Polen. Tapene på investeringer i utenlandske statsobligasjoner var på til sammen 1 000 milliarder dollar i de årene. Men investorer hevder fremdeles at disse papierene ikke er risikable.

– Dette dramatiske eksempelet forteller oss at folkene i ledende posisjoner i dag, som for eksempel dem i Federal Reserve som driver de største bankene, kommer med uttalelser som er 100 prosent falske, styreformannen i Milken Institute.

Les hele referatet fra Milkens innlegg på investorkonferansen i New York her.

6 Comments

Filed under International Econnomic Politics