Wall Street: Styrket i troen

New York Stock Exchange, New York City.
Image via Wikipedia

Nye data bekrefter at amerikansk økonomi er på bedringens vei. Men regningen blir høyere enn forventet. På Wall Street klatrer de svakeste aksjene mest, mens oljeprisen stuper.


The Conference Board‘s confidence index økte til 54,1 poeng i august etter at amerikanske forbrukere er blitt mindre redde for å miste jobbene sine, opplyser den 90 år gamle institusjonen tirsdag.

Indeksen er opp 6,7 prosent fra forrige måned, er veksten er større enn forventet.

Estimater som nyhetsbyrået Bloomberg har innhentet viser at økonomene i gjennomsnitt hadde regnet med en indeks på 47,9 poeng.

– Dataene bekrefter at økonomien sannsynligvis allerede er ute av resesjonen, sier sjeføkonom Peter Cardillo hos Avalon Partners.
– Men – se – markedet er fremdeles opp ganske mye og vil komme til å møte motstand, sier Cardillo til The Wall Street Journal.

Taperaksjer er vinnere

En analyse som  Armstrong Investment Managers har gjort viser at de finansielt svakeste aksjene banker resten av markedet ned i støvlene.

Etter at S&P’s 500 i mars falt til det laveste nivået på 12 år har de økonomisk sterkeste ikke-finansielle selskapene klatret 49 prosent, mens de svakeste har gått 90 prosent.

Selskapene er identifisert ved bruk av den såkalte Z-score metoden som professor Edward Altman ved New York University har utviklet.

Boligprisene opp

Prisen på eneboliger i de største byområdene i USA økte med 1,4 prosent fra mai til juni, viser den såkalte Case/Shiller indeksen.

Prisoppgangen i mai på 0,5 prosent i mai var den første på tre år, og junitallene forsterker troen på at boligmarkledet har nådd bunnen.

Boligprisene er likevel 15 prosent lavere enn for ett år siden.

– Det er åpenbart mange spørsmål om den økonomiske bedringen er bæredyktig, men aksjene har en tendens til å reagere før fundamentet gjør, sier assisterende analysesjef Jeffrey Coons hos Manning & Napier Advisors Inc. til Bloomberg News.

– Vi har ennå til gode å se investorene flytter mer verdier over i aksjer, så vi tror markedet har mer å gå på, sier Coons.

17 500 milliarder i gjeld

Spørsmålene om bæredyktighet er i stor grad knyttet til måten USA vender økonomien fra kontraksjon til vekst på.
Ved å låne enda mer penger.

Det Hvite Hus opplyser tirsdag at underskuddet på statsbudsjettet vil nå 9 050 milliarder dollar over den neste 10-års perioden.
Det er cirka 2 000 milliarder mer en tidligere antatt.

Økningen i underskuddet forklares i hovedsak med at resesjonen har vært dypere enn forventet.

Det akkumulerte underskuddet over neste tiårs periode vil nå prosent av USAs brutto nasjonalprodukt – en dobling i forhold til estimatene for ett år siden.

Nasjonens totale gjeld er nå 11 700 milliarder dollar (eller cirka 38 000 dollar per snute) og vil vokse til anslagsvis 17 500 milliarder dollar i løpet av de neste 10 årene.

Energiløst energimarked

– Varsellampen i forhold til våre finansielle forhold er blitt til en sirene. Hvis har vært i tvil om at denne byrden på fremtidens generasjoner ikke er bæredyktig, så den borte nå – forbruk, lån og gjeld er ute av kontroll, sier senator Mitch McConnell som rjene resenterer republikanerne, ifølge Associated Press.

– I det tempoet disse tallene øker, tror jeg vi trenger en ny energilov som kan finansiere utviklingen av en fornybar energi til FEDs seddelpresse, kommenterer Alyx Kaczuwa som er redaktør for nettstedet LOLFed.org.

Og apropos energi; oljeprisen stuper nærmere 3 dollar fatet uten annen grunn enn at aktørene i markedet ikke har klart å presse den over 75 dollar.

– Vi her lett i flere dager etter en grunn til å gå over 74 – 75 dollar nivået, og alle kjøperne i markedet er utslitt, sier Carl Larry hos Oil Outlooks & Opinions LLC til Bloomberg News.

Reblog this post [with Zemanta]

Comments Off on Wall Street: Styrket i troen

Filed under Uncategorized

Comments are closed.