Wall Street – unplugged

Upper Wall Street with Trinity Church and Fede...
Image by SheepGuardingLlama via Flickr

Det mangler ikke forklaringer på hvorfor det amerikanske aksjemarkedet plutselig stuper 2,5 prosent. Men mye tyder på at markedet er blitt så kompleks og uoversiktlig at det er umulig å stille noen konkret diagnose. Det synes derimot som om det er tilfeldighetene som råder.

De tre ledende amerikanske aksjeindeksene knaller ned mellom 2 og 3 prosent mandag.

Markedet nådde en topp forrige onsdag, men ble forsterket etter at Shanghaibørsen stupte nærmere 6 prosent og Europa fulgte opp med en nedtur på rundt 2 prosent.

Psykologi

De siste ukene har flere hevdet aksjemarkedet er modent for en korreksjon etter en formidabel opptur på nesten 50 prosent siden mars.

Mens noen analytikere og kommentatorer spår et fall på mellom 10 og 50 prosent, har andre funnet frem til fundamentale og tekniske indikatorer som peker mot videre oppgang.

Blant de fundamentale forholdene som angivelig trekker markedet ned nevnes:

• Mer banktrøbbel. Til tross for Obamas stresstest av bankene gikk nok en bank konkurs fredag. Colonial Bank som har en markedsverdi på 250 milliarder dollar var inntil nylig ansett som en solid bank. Det samme gjelder lillebroren Regions Bank som nå opplyser at den er insolvent. Usikkerheten er tilbake i finansnæringen.

• Forbrukernes lommebøker er tømt. Detaljhandelen faller og amerikanere flest har fått svekket tro på egen økonomisk fremtid i løpet av den siste måneden.

• Tallet på tvangssolgte boliger fortsetter å øke til nye rekord nivåer.

AIG i trøbbel igjen. Forsikringsgiganten som har fått 185 milliarder dollar i krisehjelp vil trolig trenge ytterligere tilførsel av penger.

• Manglende politisk lederskap. President Obamas ambisiøse planer om reformer i finanssektoren er effektivt pulverisert av finansminister Timothy Geithner og finanssekretær Larry Summer som begge har sterke bånd til banknæringen. Finansguruen Edward Harrison skriver: “Tillitsspillet virket godt da han var ny som president, men mye pent snakk og lite handling begynner å tære. Vi kunne trenge en på toppen som kunne sette en kurs og holde seg til den. I stedet har vi en som er “long” på karisma og “short” på løsninger.”

Andre kommentatorer mener alt snakket om en brutal korreksjon er i ferd med å utløse en selvoppfyllende profeti.

Valuering

Den mest utbredte oppfatningen er at amerikanske aksjer er blitt for dyre i forhold til forventet inntjening, og viser til det såkalte price/earning (P/E) forholdet.

Men det er egentlig helt feil – amerikanske aksjer er i øyeblikket ganske korrekt priset. I hvert fall hvis vi ser på Morningstar.com sin Market Valuation Graph.

Den viser at aksjene faktisk har vært underpriset i hele 2008 og er først nå kommet opp på riktig nivå.

Ser vi på grafen i et litt lenger perspektiv viser det seg at Wall Street har vært mye mer overvurdert i hele perioden fra 2001 og frem til i dag.

P/E-målingene er trolig like villedende en kompassnål på Nordpolen.

Tekniske analyser av støtte- og motstandsnivåer er blitt nærmest ubrukelige fordi indeksene er blitt verdipapirisert og investorer kan kjøpe og selge andeler i indeksfond – en handel som påvirker indeksenes utvikling i minst like stor grad som de underliggende papirene.

Manipulering

Det er også høyst uvisst hvilken effekt den amerikanske sentralbankes intervensjoner i markedet har.

Federal Reserve fungerer nå på akkurat samme måte som Bear Stearns gjorde: med kortsiktige innlån og langsiktige utlån.

Når aksjemarkedet faller flykter investorene vanligvis til “sikre” statsobligasjoner som da stiger i pris, mens årlig avkastning (yield) faller.

Sentralbanken prøver på denne måten å kontrollere markedsrenten som har vist stigende tendens i det siste og hindrer vanlige folk fra å nyte godt av en styringsrente på 0 prosent.

Renten (yield) på de tiårige statsobligasjonene, som har størst påvirkning på bankenes boliglånsrente, er nå kommet opp på 2,5 prosent – 1 prosentpoeng over det som er FEDs målsetning.

Mandag var FED i markedet og kjøpte femårige statsobligasjoner for 6 milliarder dollar, obligasjoner som Finansdepartementet solgte i mai og juni i år for å stabilisere tilbud og etterspørsel.

Myndighetenes handel med egne gjeldspapirer har en forunderlig tendens til å skje samtidig som aksjemarkedet faller.

Dagens handel forgikk mellom klokken 10:15 og 11:00.

Legg merke til markedets reaksjon klokken 11.

SPY-8.17.09: REAKSJON OPP akkurat da FED avsluttet sine obligasjonskjøp. (Kilde: Zero Hedge)

Et nytt monster

Et nytt “monster” inntok Wall Street mandag.

Den nye elektroniske børsen “tradeMONSTER” ble lansert, og lokker investorene med en belønning på 250 dollar dersom de flytter

sine kontoer over til det nye selskapet.

tradeMONSTER tilbyr også sine kunder et splitter nytt og ekstremt sofistikert automatisk elektronisk handelssystem.

Bruken av automatiske handelsprogrammer – eller “robot tradere” – har eksplodert.

Dette blir også fremholdt som en årsak til de uberegnelige og store svingningene i markedet.

Ekspertene peker på at de avanserte dataprogrammene bygger sine strategier på historiske data og fundamenter fra tidligere.

Men grunnleggende data som sykluser, pengepolitikk og markedsregimer kan skifte hurtig, noe disse dataprogrammene ikke tar hensyn til. Parametrene i ligningene er rett og slett feil.

Og på toppen av det hele melder nettstedet Bull Bear Trader at investorene har en tendens til å handle mer i de markedene hvor kvaliteten på informasjonen er dårlig og kunnskapsnivået lavt.

Den mest fornuftige analysen av utviklingen fremover er det trolig porteføljeforvalter Hogne Tyssøy i Holbergfondene som står for:

– Jeg tror alle, dersom de er ærlige, burde svare: Vi har ikke peiling, sier Tyssøy til Dagens Næringsliv.

Comments Off on Wall Street – unplugged

Filed under International Econnomic Politics

Comments are closed.