Inn for landing

Inn for landing

Den amerikanske sentralbanksjefen Ben Bernanke – også kalt Helikopter-Ben – har gjort det han kan i forhold til finanskrisen. Bernanke vil gå over i historien som den mest radikale, aggressive og vågale sentralbanksjef verden har sett. Men kanskje også som den verste.

Den amerikanske sentralbanksjefen, Ben Shalom Bernanke, har fått tilnavnet “Helikopter-Ben” etter en av Nobelsprisvinner Milton Friedman sine økonomiske teorier.

Ifølge Friedman er det mulig å stimulere den økonomiske aktiviteten (bekjempe deflasjon) ved å fly rundt i et helikopter å drysse penger ned over folk. Det er kun en teori, eller hypotese, som ennå ikke er bevist at fungerer.

Men det er denne pengepolitiske teorien Federal Reserve bruker i sin kamp mot finanskrisen.

Ben Bernanke flyr ikke rundt i helikopter, men prinsippet er det samme; samfunnet oversvømmes med penger.

Det kalles “quantitative easing” – eller kvantitativ lettelse – på sentralbankfagspråket.

Japanske myndigheter benyttet seg av metoden overfor sine banker på begynnelsen av 90-tallet. Resultatet var 10 år med stagnasjon og 0-vekst, kjent som “Japans Tapte Tiår”

Men Helikopter-Ben har gått langt mer drastisk til verks enn sine japanske kollegaer.

0-rente – 0 effekt

Etter å ha brukt opp all ammunisjonen i det vanligste pengepolitiske våpenet mot resesjon – styringsrenten – og situasjonen i økonomen bare er blitt verre, har FED intensivert den kvantitative lettelsen.

Det gjøres på forskjellige måter, men først og fremst gjennom obligasjonsmarkedet ved å pøse ut statsobligasjoner (som også er en form for penger) i det globale kredittmarkedet.

Denne uken har sentralbanken avhold tre auksjoner hvor de har tilbudt statspapirer med tre, ti og tretti års modningstid, for til sammen 71 milliarder dollar. Altså bare en brøkdel av hva finanskrisen har kostet.

Men dette er bare en begynnelse.

Kjøper egen gjeld

For å hindre at markedet for statsobligasjoner bryter sammen når salget startet for alvor, har Federal Reserve også begynt å kjøpe statspapirer i markedet.

På den måten opprettholdes etterspørselen og prisen på obligasjonene, og dermed et – om enn kunstig fungerende marked.

Så langt i år har den amerikanske sentralbanken kjøpt amerikansk statsgjeld for til sammen 85,3 milliarder dollar.

Pengepumpe på høytrykk

Ben Bernanke har ikke bare pumpet penger inn amerikanske banker, men også i de andre ledende sentralbankene i verden.

I forskjell til Japan har USA også pøst penger rett ned i folks lommebøker.

Omfanget av den kvantitative lettelsen i USA er gigantisk.

Det anslås at Federal Reserve har brukt til sammen 2 300 milliarder dollar i form av direkte krisehjelp, forskjellige låneordninger og diverse garantier.

Det to krisepakkene på henholdsvis 700 og 787 milliarder dollar kommer i tillegg.

Bernanke & Co vil ikke opplyse hvem som har motsatt hvor mye, eller til hva fra FED og tilhørende institusjoner.

Nyhetsbyrået Bloomberg har anmeldt sentralbanken for brudd på offentlighetsloven.

Ny boble?

Vi står foran et massivt globalt salg av statlige gjeldspapirer hvor investorene lokkes med nesten gratis lånefinansiering og tilnærmet garantert avkastning.

Noen som husker det som for lenge siden ble kalt subprimeskandalen?

USAs samlede gjeld (privat og offentlig) var per 1.mai i år; 11 208 076 192 300 55 dollar – eller 36 858 dollar per capita.

Gjelden har økt med om lag 500 milliarder dollar hvert år siden 2003, og amerikanske skattebetalere må ut med over 1 000 milliarder dollar i renter hvert år.

Derfor stiller flere nå stiller spørsmål ved USAs evne til å betjene den enorme – og hurtig voksende gjelden.

Om for eksempel dollarkursen svekkes 2 prosent vil en obligasjon pålydende en million dollar plutselig være verdt 800 000.

Sitter man på noen milliarder i obligasjoner kan tapene bli store.

Og med en rente på 0 prosent blir det tøft å forsvare dagens dollarkurs.

Kina er den største investoren i amerikanske statsobligasjoner med en beholdning på rundt 740 milliarder dollar. Den kinesiske statsministeren har uttrykt bekymring for sikkerheten rundt denne investeringen.

Utenriksminister Hillary Clinton reiste tidligere i år ens ærend til Beijing for å berolige “banksjefen” sin.

Kjøper gull

Kina kjøper fremdeles amerikansk gjeld, men det er verd å merke seg at den asiatiske stormakten i øyeblikket støvsuger markedet for fysisk gull.

For to uker siden opplyste kinesiske myndigheter at de hadde kjøpt ytterligere 400 tonn gull, noe som bringer den totale gullbeholdningen over 1 000 tonn.

Siden mai i fjor har Kina tidoblet sine gullreserver.

Det kan IKKE tolkes som et tegn på at de stoler 100 prosent på president Obamas garanti om at de amerikanske papirene er trygge.

Liten renteeffekt

Hensikten med å kjøpe egen gjeld er å holde boliglånsrenten nede rundt 2,5 prosent.

Det er påpekt at kunstig lave renter er en del av årsakene til problemene vi er oppe i, men her er det snakk om å velge mellom pest eller kolera, for ikke å si svineinfluensa.

Men også her er Bernanke i trøbbel. Boliglånene følger normalt renten på tiårige statsobligasjoner og FED prøver å stabilisere den rundt 2,5 prosent.

I henhold til tradisjonell økonomisk teori skulle prisen (renten) på obligasjonene falle når tilbudet økes.

Det er derimot det motsatte som skjer i øyeblikket.

Siden Bernanke i mars opplyste at FED kommer til å kjøpe statsobligasjoner for 300 milliarder dollar har prisen på tiåringene derimot steget fra 2,5 prosent til 3,12 prosent.

Ekspertene tror det vil øke til 3,25 prosent, spesielt hvis aksjemarkedet fortsetter å stige.

Krasjlanding?

Det amerikanske obligasjonsmarkedet antas å ha en størrelse på cirka 8 000 milliarder dollar.

Økonomer mener FED må kjøpe for minst 1 000 milliarder dersom det skal lykkes å holde boliglånsrenten nede på ønsket nivå.

Men så mye penger får neppe Bernanke lov til å bruke på dette prosjektet. Han er med andre ord i ferd med å gå tom for ammunisjon også i forhold til kvantitative lettelse og faren en oppblomstring av finanskrisen øker.

Forhåpentligvis vil Ben, Barack og Tim finne på noe annet smart dersom nye problemer dukker opp.

Men dersom Ben Bernankes obligasjonspåfunn skulle utløse en ny finanskrise vil hans troverdighet og status som sentralbanksjef falle like hurtig og kraftig som styringsrente.

Tirsdag lovet Bernanke Kongressens politikerne om at økonomien vil bedres i løpet av året- skjer ikke det har han feilet.

Tilliten vil være knust og Helikopter-Ben vil i beste fall få en hard landing – om ikke en krasjlanding.

Reblog this post [with Zemanta]

Comments Off on Inn for landing

Filed under International Econnomic Politics

Comments are closed.